solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-skrivaren är offline eller otillgänglig

Kontrollera om det finns feltillstånd och anslutningsproblem om skrivarens status är offline eller Skrivaren inte är tillgänglig.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Starta om enheter

Starta om datorn eller den mobila enheten och skrivaren för att åtgärda eventuella fel. Om du använder en nätverksskrivare, starta om routern.

Om skrivaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kopplar du bort datorn eller den mobila enheten från nätverksnamnet (SSID) och ansluter sedan det till samma nätverksnamn som skrivaren är ansluten till.

Om skrivaren är tillgänglig och har status Klar är problemet löst. Du behöver inte fortsätta felsökningen.

 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Om skrivaren inte stängs av, koppla från strömsladden från skrivaren och strömkällan.

 2. Stäng av datorn eller den mobila enhet som du försöker skriva ut från.

 3. Om skrivaren var ansluten till ett nätverk trådlöst eller med en Ethernet-kabel, startar du om routern.

 4. Anslut vid behov strömsladden till skrivaren och vägguttaget igen och slå sedan på skrivaren.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Starta datorn eller den mobila enheten.

 6. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk, kontrollera anslutningen för att se till att samma nätverk används av skrivaren och enheten.

  • Dator eller mobil enhet: Öppna listan med tillgängliga nätverk och kontrollera att datorn är ansluten till rätt nätverk.

  • Skrivare: Kontrollera lampan för trådlöst på kontrollpanelen. Om den lyser med fast blått sken är skrivaren ansluten.

Kör Diagnostic &Fix från HP Smart-appen (Windows, macOS)

Kör verktyget Diagnostisering och korrigering i HP Smart-appen för Windows och macOS.

 1. Öppna hp Smart-appen och klicka sedan på ikonen Diagnostisera och korrigera (Windows) eller Diagnostisera "Korrigera" på Skrivarmenyn (macOS).

  Om du inte har HP Smart-appen, hämta den från HP Smart - Microsoft Store (på engelska) eller HP Smart - Mac App Store (på engelska).

  Placering av ikonen Diagnostisera och åtgärda längst ned till vänster (Windows) och från skrivaren i den översta menyraden (macOS)

  Öppna Diagnostisering och korrigering i HP Smart för Windows och macOS
 2. Klicka på Start och vänta sedan på att analysen ska slutföras. Stäng inte HP Smart när felsökaren är igång.

  Klicka på Start för Diagnostisera och åtgärda i HP Smart-appen
 3. På skärmen med diagnostikresultat följer du anvisningarna för att lösa eventuella problem som hittas.

  Ytterligare resurser för Att diagnostisera och åtgärda

Kontrollera skrivarens och nätverksanslutningen

Identifiera problem med Wi-Fi-, USB- och Ethernet-anslutningar som kan leda till att skrivaren går i offline-läge eller inte blir otillgänglig.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

 • Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen.

  1. Flytta skrivaren inom 8 m från routern eller räckviddsförlängaren och kontrollera sedan lampan för trådlöst. Om den lyser med fast blått sken är skrivaren ansluten till nätverket. Om lampan är släckt eller blinkar, är skrivaren inte ansluten. Gå till HP skrivarinställning (trådlöst nätverk) för mer information.

  2. Öppna listan med tillgängliga nätverk på datorn eller den mobila enheten och kontrollera att den är ansluten till rätt nätverk. En bockmarkering eller ansluten status visas bredvid nätverksnamnet när du är ansluten. Anslut inte till DIRECT-xx-HP [skrivarens modellnamn].

   Anm:

   En skrivaranslutning kan inte upprättas via offentliga eller gästnätverk som kräver gästinloggning eller bekräftelse på användning, till exempel nätverk som används i skolor, hotell eller kaféer.

  3. Kontrollera Signalstyrkan för WiFi på datorn eller den mobila enheten. Om den trådlösa ikonen visar en svag signal , flyttar du dig närmare routern eller intervallförlängaren tills en stark signal visas . Väggar, skåp av metall och elektronik som sänder ut radiosignaler kan försvaga den trådlösa signalen.

  4. Öppna en webbplats för att bekräfta att Internettjänsten fungerar. Om sidans laddningstid är långsam eller pulserande, starta om routern. Om så behövs, kontakta din internetleverantör för att kontrollera om tjänsten är nere.

  5. Om en USB-kabel är ansluten till skrivaren, kopplar du bort den för att säkerställa att Wi-Fi är aktiverat.

  6. Ändra din nätverksprofil till privat. Om datorn använder en offentlig nätverksprofil i Windows är säkerhetskonventionerna striktare och Windows kan förhindra nätverkstrafik från enheter.

   Varning - risk för personskada:

   För att undvika säkerhetsproblem ändrar du bara nätverksprofilen till privat om du ansluter via ett betrott hem-eller kontorsnätverk. Undvik att använda en privat profil när du ansluter till offentliga nätverk, till exempel hotell eller kaféer.

   1. Klicka på nätverksikonen till höger i aktivitetsfältet i Windows.

   2. Klicka på Egenskaper under namnet på ditt anslutna nätverk.

   3. Klicka på Privat om nätverksprofilen är offentlig.

    Välja privat nätverksprofil
 • Kontrollera anslutningen till det kabelanslutna nätverket (Ethernet).

  1. Koppla bort Ethernet-kabeln från routern och skrivaren. Kontrollera om kabeln är skadad och se till att den är en Ethernet-kabel och inte en telefonkabel. Det ska ha åtta synliga ledningar på kontakten.

  2. Återanslut kabeln till en annan Ethernet- eller LAN-port på routern och anslut sedan den andra änden till skrivarens Ethernet-port . Den gröna lampan på Ethernet-porten lyser med fast sken och den orangefärgade aktivitetslampan blinkar när anslutningen upprättas.

   Anm:

   Vissa skrivare kanske inte ansluter omedelbart. Vänta tills Ethernet-ikonen eller WiFi-ikonen lyser med fast sken på skrivarens kontrollpanel.

  3. Ändra din nätverksprofil till privat. Om datorn använder en offentlig nätverksprofil i Windows är säkerhetskonventionerna striktare och Windows kan förhindra nätverkstrafik från enheter.

   Varning - risk för personskada:

   För att undvika säkerhetsproblem ändrar du bara nätverksprofilen till privat om du ansluter via ett betrott hem-eller kontorsnätverk. Undvik att använda en privat profil när du ansluter till offentliga nätverk, till exempel hotell eller kaféer.

   1. Klicka på nätverksikonen till höger i aktivitetsfältet i Windows.

   2. Klicka på namnet på det anslutna nätverket och sedan på det igen.

   3. Klicka på Privat om nätverksprofilen är offentlig.

    Välja privat nätverksprofil
 • Kontrollera USB-anslutningen.

  1. Koppla bort USB-kabeln från datorn och skrivaren och kontrollera sedan att den inte är skadad. Byt ut kabeln om det behövs.

  2. Använd inte en kabel som är längre än 3 meter.

  3. Anslut skrivarens USB-kabel direkt till en USB-port på datorn. Använd inte en USB-hubb.

Uppdatera skrivarens inbyggda programvara

HP släpper regelbundet nya versioner av skrivarens inbyggda programvara med förbättringar eller problemkorrigeringar. Uppdatera den inbyggda programvaran regelbundet för att säkerställa att du får ut det mesta möjliga av skrivaren.

Varning - risk för personskada:

Stäng inte av skrivaren under uppdatering av inbyggd programvara. Detta kan skada skrivaren permanent.

 • Från skrivarens kontrollpanel (endast nätverksskrivare): Många HP-skrivare med kontrollpanelsmenyer kan installera uppdateringar direkt från HP. Uppdateringen av den inbyggda programvaran från kontrollpanelen varierar beroende på skrivarmodell.

  Till exempel, tryck på ikonen Inställning, tryck på Skrivarunderhåll, på Uppdatera skrivare och sedan på Kontrollera nu. Alla nya uppdateringar installeras automatiskt.

 • Via appen HP Smart: På mobilappens startskärm klickar du på bilden av din skrivare och sedan på Avancerade inställningar. I EWS klickar du på panelen Skrivaruppdatering eller klickar på Printer Updates (Skrivaruppdateringar ) under Hantera och sedan på Sök nu. Alla nya uppdateringar installeras automatiskt.

 • Från HP:s webbplats: Gå till Hämtning av HP-programvara och drivrutineroch följ uppmaningarna för att öppna sidan för hämtning för din skrivare. Klicka på Hämta bredvid alla uppdateringar som anges under Inbyggd programvara och öppna sedan och följ uppmaningarna från HP Printer Update för att uppdatera den inbyggda programvaran.

  Klicka på Hämta i avsnittet Inbyggd programvara

Avancerad felsökning

Använd felsökningsverktyg och uppgifter i enhetens operativsystem eller app för att lösa skrivaren offline eller problem som inte är tillgängliga.Ytterligare supportalternativ