hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivaren är offline eller svarar inte

På din Windows- eller Mac-dator är skrivarens status offline och skrivaren skriver inte ut.

Gör följande i angiven ordning. Försök att använda skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera att skrivaren är klar för utskrift

Skrivaren ska vara på, ha papper i inmatningsfacket och ha tillräckligt med bläck eller toner och inga felmeddelanden eller blinkande lampor ska visas.

 1. Se till att skrivaren inte är avstängd eller i viloläge. Sätt på skrivaren genom att trycka på strömbrytaren.

 2. Se till att det finns papper i inmatningsfacket och att pappersledarna vilar mjukt mot sidorna av pappersbunten.

 3. Se till att rätt bläckpatroner eller tonerkassetter är installerade och att skrivaren har tillräckligt med bläck eller toner för utskriftsjobbet.

 4. Se till att inga felmeddelanden eller blinkande lampor visas på skrivarens kontrollpanel. Åtgärda eventuella fel innan du använder skrivaren.

 5. Starta om skrivaren för att rensa eventuella fel. Stäng av skrivaren, vänta i 30 sekunder och slå sedan på den igen.

Åtgärda en offline-skrivare (Windows)

Felsök statusen för "skrivaren är offline" med din Windows-dator.

Använd HP Print and Scan Doctor (Windows)

Använd HP Print and Scan Doctor på din Windows-dator för att diagnostisera och åtgärda utskrifts- och skanningsproblem.

 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Ladda ned HP Print and Scan Doctor och följ sedan anvisningarna för att installera och öppna verktyget.

 3. På välkomstskärmen klickar du på Start för att välja din skrivare och köra diagnostiken.

 4. Om skrivaren inte hittades, klickar du på Min produkt visas inte och följ instruktionerna för felsök av anslutningen.

Ställa in standardskrivaren

Ställ in skrivaren som standard på din dator med Windows 10 för att säkerställa att utskrifter och skanningsjobb använder rätt skrivare.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Skrivare och skannrar.

 2. Se till att rutan bredvid Låt Windows hantera min standardskrivareinte är markerad.

 3. Klicka på skrivarens namn i listan över skrivare och klicka sedan på Hantera. Om det finns flera namn på skrivaren som överensstämmer med ditt väljer du den skrivare som är inaktiv eller online.

  Klicka på Hantera för att hantera skrivarinställningar
 4. Under Hantera din enhet klickar du på Ange som standard.

  Ställa in den valda skrivaren som standardskrivare i Windows

Sök efter Function Discovery-tjänster i Windows

Om skrivaren använder en WSD-port ser du till att tjänsten Function Discovery startar automatiskt och för närvarande körs.

 1. Sök efter och öppna Kontrollpanelen och klicka sedan på Visa enheter och skrivare i Windows.

 2. Högerklicka på skrivaren, välj Utskriftsinställningar och klicka sedan på fliken Portar.

 3. Leta efter en WSD-port i listan.

  • Om det inte finns någon WSD-port ska du inte fortsätta med de här stegen. Skriv ut en konfigurationssida för nätverket och skapa sedan en manuell IP-anslutning i skrivarens inbäddade webbserver och lägg till en standard port för TCP/IP-skrivaren i Windows.

  • Om det finns en WSD-port kontrollerar du att kryssrutan är markerad och fortsätter sedan med dessa steg.

   Exempel på ett WSD-portsalternativ i skrivarens portar med kryssrutan markerad
 4. I Windows söker du efter och öppnar Tjänster.

 5. Sök efter Function Discovery Provider Host och Function Discovery Resource Publication i listan.

 6. Se till att Status är Körs och att Startmetod är Automatisk.

  Se till att tjänsten Function Discovery körs och är automatisk
 7. Om ett eller båda objekten har en manuell Startmetod eller inte körs, högerklickar du på objektet, väljer Egenskaper, ändrar Startmetod till Automatisk, klickar på Verkställ, klickar på Start och sedan på OK.

 8. Stäng fönstret Tjänster.

Skapa en manuell IP-anslutning (endast trådlös)

Skriv ut en nätverkskonfigurationssida eller en testsida för trådlöst nätverk och använd sedan informationen på den för att trådlöst ansluta skrivaren.

 1. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 2. På utskriften letar du upp status för trådlös anslutning, IP-adress, delnätsmask, standardgateway och URL.

  • Status för trådlös anslutning: Under 802.11 trådlöst bör Status vara Ansluten. I annat fall är skrivaren inte ansluten till det trådlösa nätverket. Anslut skrivaren till nätverket. Mer information finns på Anslut till en trådlös HP-skrivare.

   Trådlös status är Ansluten på sidan för nätverkskonfiguration
  • IP-adress, delnätsmask och standardgateway: Under 802.11 trådlöst hittar du skrivarens IP-adress, delnätsmask och standardgateway-nummer. Om du hittar olika nummer för IPv4 och IPv6, behöver du endast IPv4-numret.

   Identifiera IP-adressen, delnätsmasken och standard-gatewayen i nätverkskonfigurationsrapporten
  • URL-adress(er): Under Allmän information söker du efter URL-adress(er) för inbyggd webbserver. Din skrivare kan ha flera webbadresser.

   Hitta URL-adressen för den inbäddade webbservern på sidan för nätverkskonfiguration
 3. På en dator som är ansluten till samma nätverk som skrivaren öppnar du en webbläsare, skriver in en av webbadresserna i adressfältet och trycker sedan på Retur för att öppna skrivarens inbyggda webbserver. Om webbservern inte visas provar du med en annan webbläsare.

 4. I EWS klickar du på fliken Nätverk eller Nätverk, öppnar menyn Trådlöst och klickar sedan på IPv4-konfiguration.

 5. Välj Manuell IP och ange sedan skrivarens information.

  Ställa in skrivarens IP-adress manuellt i EWS
  • Klicka på Föreslå en manuell IP-adress och kontrollera att fälten för Manuell IP-adress, Manuell delnätsmask och Manuell standardgateway överensstämmer med skrivarens information på sidan för nätverkskonfiguration.

  • Om Föreslå en manuell IP-adress inte är tillgänglig, skriver du in informationen från nätverkskonfigurationssidan i fälten IP-adress, Delnätsmask och Standardgateway.

 6. Klicka på Verkställ och vänta sedan tills ändringarna har bekräftats.

Skapa en TCP/IP-port i Windows (endast trådlöst)

Lägg till en skrivarport i Windows som överensstämmer med skrivarens IP-adress.

 1. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 2. Leta upp skrivarens IP-adress på nätverkskonfigurationssidan.

 3. I Windows söker du efter och öppnar Skrivare och skannrar.

 4. Klicka på din skrivare och därefter på Hantera.

 5. Klicka på Egenskaper för skrivare.

 6. På fliken Portar klickar du på Lägg till port.

 7. Välj Standard TCP/IP-port och klicka sedan på Ny port.

  Skapa en ny Standard TCP/IP-port
 8. Ange skrivarens IP-adress och klicka sedan på Nästa.

 9. Markera den nya Standard TCP/IP-porten i listan och klicka sedan på OK.

  Anm:

  Du kanske ser två skrivare i listan över enheter. Ta inte bort och avinstallera inte någon av skrivarna.

Felsök din skrivaranslutning

Identifiera och lös problem med skrivarens anslutning.

Felsöka skrivarens USB-anslutning

Kontrollera om USB-kabeln är skadad och hur lång den är, byt ut den vid behov och starta om skrivaren och datorn.

 1. Stäng av skrivaren och datorn.

 2. Koppla bort skrivarens USB-kabel från datorn och skrivaren och inspektera kabeln.

  • Om kabeln är skadad eller är längre än 3 m () ska du byta ut den.

  • Anslut kabeln till en annan USB-port på datorn om den är oskadad och kortare än 3 m (). Porten bör vara USB 2.0 eller senare. Om du använder en USB-hubb eller dockningsstation ska du ansluta kabeln direkt till datorn.

 3. Anslut kabeln till skrivaren och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta datorn och vänta tills den har är klar med uppstarten.

 5. Starta skrivaren och lägg sedan till skrivaren (Mac) eller vänta tills datorn har installerat en ny enhet (Windows).

Felsök den trådlösa skrivaranslutningen

Kontrollera nätverksproblem och installationskrav om skrivaren inte hittas under programvaruinstallationen eller när trådlösa utskriftsjobb misslyckas.

 • Dålig nätverksanslutning: Flytta skrivaren och datorn eller den mobila enheten närmare den trådlösa routern och kontrollera sedan om signalkvaliteten har förbättrats. Försök öppna en webbplats för att se om internetanslutningen fungerar som den ska. Om Wi-Fi är långsamt eller intermittent startar du om routern genom att koppla bort strömsladden, vänta i 15 sekunder och sedan återansluta sladden.

 • Skrivaren är avstängd eller i energisparläge: Tryck på kontrollpanelens meny eller tryck på Strömbrytaren för att väcka skrivaren och försätta den i ett färdigt tillstånd. Ibland kan skrivarens status visa Offline när den egentligen är klar.

 • Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid en ikon för Trådlöst eller knappen , se till att lampan lyser. Om den är släckt eller blinkar är skrivaren inte ansluten till nätverket.

 • Anslut skrivaren till nätverket på nytt:

  • Skrivare med pekskärm: Öppna Guiden för trådlös installation från Trådlöst, Inställningar eller menyn Nätverksinstallation. Välj ditt nätverksnamn och ange sedan lösenordet för att slutföra anslutningen.

  • Skrivare utan pekskärm: Håll knappen Trådlöst på skrivaren nedtryckt tills lampan börjar blinka. Inom två minuter trycker du på knappen WPS på den trådlösa routern. Lampan på skrivaren slutar att blinka när anslutningen har slutförts.

 • Starta om enheter: Om du startar om skrivaren och datorn eller den mobila enheten kan möjliga feltillstånd rensas.

 • Skriv ut en testrapport för trådlöst: Sök på HP:s webbplats för kundsupport efter din skrivarmodell och sök sedan efter självtestsida för att hitta dokumentet om hur du skriver ut och utvärderar rapporten.

 • Aktivera Bluetooth under skrivarinstallation (endast Android, iOS): HP Smart-appen använder Bluetooth för att hjälpa till att hitta skrivaren och konfigurera den trådlösa anslutningen till nätverket.

Felsök den trådbundna skrivarens nätverksanslutning

Se till att du använder en oskadad Ethernet-kabel, kontrollera om det finns en grön lampa nära skrivarens Ethernet-port och skriv sedan ut en nätverkskonfigurationssida för att verifiera anslutningen.

 1. Stäng av skrivaren och koppla sedan ur Ethernet-kabeln från routern och skrivaren.

 2. Kontrollera om kabeln är skadad och verifiera att den är en Ethernet-kabel och inte en telefonkabel.

  Anm:

  Ethernet- och telefonkablar liknar varandra, men Ethernet-kablarna är oftast större och har åtta synliga ledningstrådar på änden.

 3. Anslut kabeln till en annan Ethernet- eller LAN-port på routern och anslut den sedan till skrivaren och se till att den är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta skrivaren.

 5. Kontrollera lamporna på skrivarens Ethernet-port för att säkerställa att anslutningen har lyckats. Den gröna lampan ska lysa med fast sken och den orangefärgade aktivitetslampan ska blinka.

 6. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 7. Under avsnittet Allmän information kontrollerar du att Nätverksstatusen är Klar.

  I avsnittet Allmän information visas nätverksstatusen som Klar

Åtgärda en offline-skrivare (Mac)

Felsök statusen för "skrivaren är offline" med din Mac.

Ta bort och lägga till skrivaren igen

Ta bort skrivaren från utskriftskön för att rensa fel och lägg sedan till den igen.

 1. Klicka på Apple-ikonen , klicka på Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar, Skriva ut och skanna eller Skriva ut och faxa.

 2. Markera den skrivare som du vill ta bort och klicka sedan på minustecknet längst ned i listan över skrivare.

 3. Klicka på Ta bort skrivare.

  Ta bort en skrivare från kön
 4. Klicka på plustecknet .

 5. Välj din skrivare i listan.

 6. Klicka på fältet Använd eller Skriv ut med, välj AirPrint i listrutan och klicka sedan på Lägg till.

  Välj skrivare i listan och öppna fältet Använd

Återställ utskriftssystemet (Mac)

Att återställa utskriftssystemet kan rensa alla feltillstånd genom att ta bort alla HP- och icke-HP-skrivare, väntande utskriftsjobb och skrivarinställningar.

Varning - risk för personskada:

Återställning av utskriftssystemet tar bort alla skrivare. När du har återställt utskriftssystemet lägger du till dina skrivare i kön igen.

 1. Klicka på Apple-ikonen , klicka på Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar, Skriva ut och skanna eller Skriva ut och faxa.

 2. Högerklicka eller kontroll-klicka på en valfri plats i listan över skrivare och klicka sedan på Återställa utskriftssystemet.

  Klicka på Återställ utskriftssystem
 3. Bekräfta genom att klicka på Återställ.

 4. Skriv in administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK för att slutföra återställningen.

 5. När återställningen har slutförts lägger du till skrivaren på nytt. Klicka på plustecknet, välj din skrivare i listan och klicka sedan på Lägg till.

Skapa en manuell IP-anslutning (endast trådlös)

Använd informationen på en nätverkskonfigurationssida för att ställa in en manuell IP-adress för skrivaren och använd den sedan för att ansluta till din Mac.

 1. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 2. På nätverkskonfigurationssidan letar du upp trådlös status, IP-adress, delnätsmask, standardgateway och URL.

  • Under 802.11 trådlöst bör Status vara Ansluten.

   Trådlös status är Ansluten på sidan för nätverkskonfiguration
  • Under 802.11 trådlöst hittar du skrivarens IP-adress, delnätsmask och standardgateway-nummer. Om du hittar olika nummer för IPv4 och IPv6, behöver du endast IPv4-numret.

   Identifiera IP-adressen, delnätsmasken och standard-gatewayen i nätverkskonfigurationsrapporten
  • Under Allmän information söker du efter URL-adress(er) för inbyggd webbserver. Din skrivare kan ha flera webbadresser.

   Hitta URL-adressen för den inbäddade webbservern på sidan för nätverkskonfiguration
 3. På en dator som är ansluten till samma nätverk som skrivaren öppnar du en webbläsare, skriver in en av webbadresserna i adressfältet och trycker sedan på Retur för att öppna skrivarens inbyggda webbserver. Om webbservern inte visas provar du med en annan webbläsare.

 4. I EWS klickar du på fliken Nätverk eller Nätverk, öppnar menyn Trådlöst och klickar sedan på IPv4-konfiguration.

 5. Välj Manuell IP och ange sedan skrivarens information.

  Ställa in skrivarens IP-adress manuellt i EWS
  • Klicka på Föreslå en manuell IP-adress och kontrollera att fälten för Manuell IP-adress, Manuell delnätsmask och Manuell standardgateway överensstämmer med skrivarens information på sidan för nätverkskonfiguration.

  • Om Föreslå en manuell IP-adress inte är tillgänglig, skriver du in informationen från nätverkskonfigurationssidan i fälten IP-adress, Delnätsmask och Standardgateway.

 6. Klicka på Verkställ och vänta sedan tills ändringarna har bekräftats.

 7. Klicka på Apple-ikonen , klicka på Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar, Skriva ut och skanna eller Skriva ut och faxa på din Mac.

 8. Klicka på plustecknet och välj sedan fliken IP i det övre fältet i fönstret Lägg till.

 9. Ange skrivarens IP-adress i fältet Adress och välj HP Jetdirect-Socket i listrutan Protokoll, skriv in skrivarens namn i fältet Namn och se till att Generisk PostScript-skrivare är valt i fältet Använd.

  Lägga till en skrivare med hjälp av skrivarens IP-adress
 10. Klicka på Lägg till och följ sedan anvisningarna.

Felsök din skrivaranslutning

Identifiera och lös problem med skrivarens anslutning.

Felsöka skrivarens USB-anslutning

Kontrollera om USB-kabeln är skadad och hur lång den är, byt ut den vid behov och starta om skrivaren och datorn.

 1. Stäng av skrivaren och datorn.

 2. Koppla bort skrivarens USB-kabel från datorn och skrivaren och inspektera kabeln.

  • Om kabeln är skadad eller är längre än 3 m () ska du byta ut den.

  • Anslut kabeln till en annan USB-port på datorn om den är oskadad och kortare än 3 m (). Porten bör vara USB 2.0 eller senare. Om du använder en USB-hubb eller dockningsstation ska du ansluta kabeln direkt till datorn.

 3. Anslut kabeln till skrivaren och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta datorn och vänta tills den har är klar med uppstarten.

 5. Starta skrivaren och lägg sedan till skrivaren (Mac) eller vänta tills datorn har installerat en ny enhet (Windows).

Felsök den trådlösa skrivaranslutningen

Kontrollera nätverksproblem och installationskrav om skrivaren inte hittas under programvaruinstallationen eller när trådlösa utskriftsjobb misslyckas.

 • Dålig nätverksanslutning: Flytta skrivaren och datorn eller den mobila enheten närmare den trådlösa routern och kontrollera sedan om signalkvaliteten har förbättrats. Försök öppna en webbplats för att se om internetanslutningen fungerar som den ska. Om Wi-Fi är långsamt eller intermittent startar du om routern genom att koppla bort strömsladden, vänta i 15 sekunder och sedan återansluta sladden.

 • Skrivaren är avstängd eller i energisparläge: Tryck på kontrollpanelens meny eller tryck på Strömbrytaren för att väcka skrivaren och försätta den i ett färdigt tillstånd. Ibland kan skrivarens status visa Offline när den egentligen är klar.

 • Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid en ikon för Trådlöst eller knappen , se till att lampan lyser. Om den är släckt eller blinkar är skrivaren inte ansluten till nätverket.

 • Anslut skrivaren till nätverket på nytt:

  • Skrivare med pekskärm: Öppna Guiden för trådlös installation från Trådlöst, Inställningar eller menyn Nätverksinstallation. Välj ditt nätverksnamn och ange sedan lösenordet för att slutföra anslutningen.

  • Skrivare utan pekskärm: Håll knappen Trådlöst på skrivaren nedtryckt tills lampan börjar blinka. Inom två minuter trycker du på knappen WPS på den trådlösa routern. Lampan på skrivaren slutar att blinka när anslutningen har slutförts.

 • Starta om enheter: Om du startar om skrivaren och datorn eller den mobila enheten kan möjliga feltillstånd rensas.

 • Skriv ut en testrapport för trådlöst: Sök på HP:s webbplats för kundsupport efter din skrivarmodell och sök sedan efter självtestsida för att hitta dokumentet om hur du skriver ut och utvärderar rapporten.

 • Aktivera Bluetooth under skrivarinstallation (endast Android, iOS): HP Smart-appen använder Bluetooth för att hjälpa till att hitta skrivaren och konfigurera den trådlösa anslutningen till nätverket.

Felsök den trådbundna skrivarens nätverksanslutning

Se till att du använder en oskadad Ethernet-kabel, kontrollera om det finns en grön lampa nära skrivarens Ethernet-port och skriv sedan ut en nätverkskonfigurationssida för att verifiera anslutningen.

 1. Stäng av skrivaren och koppla sedan ur Ethernet-kabeln från routern och skrivaren.

 2. Kontrollera om kabeln är skadad och verifiera att den är en Ethernet-kabel och inte en telefonkabel.

  Anm:

  Ethernet- och telefonkablar liknar varandra, men Ethernet-kablarna är oftast större och har åtta synliga ledningstrådar på änden.

 3. Anslut kabeln till en annan Ethernet- eller LAN-port på routern och anslut den sedan till skrivaren och se till att den är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta skrivaren.

 5. Kontrollera lamporna på skrivarens Ethernet-port för att säkerställa att anslutningen har lyckats. Den gröna lampan ska lysa med fast sken och den orangefärgade aktivitetslampan ska blinka.

 6. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 7. Under avsnittet Allmän information kontrollerar du att Nätverksstatusen är Klar.

  I avsnittet Allmän information visas nätverksstatusen som Klar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...