hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Konfiguration av HP-skrivare (Apple AirPrint för iPhone, iPad)

AirPrint är en inbyggd utskriftslösning för Apple iOS och iPadOS. Du kan skriva ut från de flesta appar som har en utskriftsfunktion.

Anm:

För att få tillgång till ytterligare skrivarfunktioner, t.ex. skannings- och HP skrivarverktyg, ska du installera appen HP Smart.

Upprätta en nätverksanslutning

Se till att skrivaren och Apple-enheten är anslutna till samma trådlösa nätverk.

 1. Kontrollera att Wi-Fi är på och det finns en markering bredvid namnet på ditt lokala Wi-Fi-nätverk på din Apple-enhet. Om du är uppkopplad till ett annat nätverk ska du trycka på namnet på nätverket för att ansluta till det.

 2. Kontrollera skrivarens nätverksanslutningsstatus.

  • Skrivare med en pekkontrollpanel: Tryck på ikonen Trådlöst eller öppna menyn Nätverksinställningar eller Konfiguration för att visa nätverksanslutningens status.

  • Skrivare utan pekkontrollpanel: Tryck på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller tryck på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt. En Trådlös testrapport skrivs ut med nätverksanslutningens status.

  Skrivarens anslutningsstatus bör vara Ansluten eller Klar. Om inte, fortsätter du med de här stegen för att ansluta skrivaren till nätverket.

 3. Anslut skrivaren till nätverket.

  • Skrivare med en pekkontrollpanel: På skrivaren, öppna menyn Konfiguration, Nätverk eller Trådlöst, välj Guide för trådlös installation och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ansluta skrivaren till nätverket.

  • Skrivare utan pekkontrollpanel: Tryck på och håll ner knapparna Trådlöst och Avbryt samtidigt tills strömlampan blinkar och vänta sedan tills lampan för trådlöst blinkar. Håll inom två timmar in knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup) på routern tills anslutningsprocessen startar. Lampan för trådlöst på skrivaren slutar blinka när anslutningen har slutförts.

  • HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000, 6400 och Tango-skrivare: Tryck in och håll ner knappen för Trådlöst på baksidan av skrivaren i fem sekunder tills kantljuset blinkar blått eller lila. Håll inom två timmar in knappen WPS (Wi-Fi Protected Setup) på routern tills anslutningsprocessen startar. Lampan för trådlöst på skrivaren slutar blinka när anslutningen har slutförts.

Skrivaren och Apple-enheten är anslutna till samma trådlösa nätverk.

Skriv ut från din Apple-enhet

Skriv ut dokument, foton och webbsidor med AirPrint.

 1. Se till att skrivaren är påslagen, bläckpatroner är installerade och att papperet du vill skriva ut på ligger i rätt pappersfack.

 2. Öppna objektet som du vill skriva ut och tryck sedan på ikonen Dela ( eller ).

 3. Tryck på Skriv ut eller ikonen Skriv ut för att öppna skrivaralternativ.

 4. Tryck på Välj skrivare och välj sedan din skrivare.

 5. Ändra utskriftsinställningar som pappersstorlek, antal kopior eller sidintervall. Tillgängliga inställningar beror på appen du skriver ut från, typ av utskriftsjobb och skrivaren.

 6. Tryck på Skriv ut.

Utskriftsjobbet skrivs ut.

Vanliga frågor och svar (FAQs)

Har du fortfarande en fråga? Hitta ytterligare svar och få hjälp.

Vad händer om meddelandet “Ingen AirPrint-skrivare hittades” visas?

Felsök anslutning och AirPrint.

 1. Kontrollera nätverksanslutningen: Se till att din mobila enhet och skrivare är anslutna till samma trådlösa nätverk och att Wi-Fi-signalen är stark. Försök starta om skrivaren eller koppla bort och ansluta den på nytt till det trådlösa nätverket.

 2. Kontrollera att AirPrint är aktiverat: Ange skrivarens IP-adress i webbläsaren Safari på din mobila enhet för att öppna den inbäddade webbservern. I avsnittet Nätverk kontrollerar du att status för AirPrint är .

Hur använder jag AirPrint om Wi-Fi-nätverket inte är tillgänglig?

Skicka ett utskriftsjobb med en Wi-Fi Direct-skrivaranslutning. Gör så här när du är bredvid skrivaren.

 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Om du vill skriva ut webbinnehåll, till exempel e-post eller molnbaserade dokument, öppnar du objektet innan du går vidare.

 3. På din mobila enhet öppnar du menyn Wi-Fi-nätverk och väljer sedan din skrivare med DIRECT i namnet.

  Välj Wi-Fi Direct-skrivarens namn från listan
 4. Om du tillfrågas, ange Wi-Fi Direct-lösenordet och klicka sedan på Anslut.

  Trycka på Anslut
 5. Öppna det objekt som du vill skriva ut och välj sedan alternativet Skriv ut.

 6. Välj AirPrint om du anmodas.

 7. Välj utskriftsalternativ och tryck sedan på Skriv ut.

 8. När utskriften är klar öppnar du menyn Wi-Fi-nätverk och ansluter sedan till ditt lokala nätverk på nytt.

Hur visar jag mina utskriftsjobb i utskriftskön?

Du kan visa utskriftsjobb och status i Utskriftscentret.

 1. Öppna Apps Switcher.

  • På de flesta iPhones, iPads, iPod Touches: Tryck två gånger på knappen Hem.

  • iPhone X: Dra med fingret uppåt från skärmens nederkant och håll kvar.

 2. Välj Utskriftscenter.

En sammanfattning av inställningarna för utskriften och status visas, inklusive ett alternativ för att avbryta utskriften.

Sammanfattning av inställningar och status för utskriftsjobb

Hur avbryter jag en utskrift?

Avbryt utskriftsjobb från skrivarens kontrollpanel eller med Utskriftscentret på Apple-enheten.

 • Från skrivarens kontrollpanel: Tryck på knappen Avbryt.

 • Från din Apple-enhet: Öppna Apps Switcher, välj Utskriftscenter och tryck på Avbryt utskrift.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...