hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – hur man återställer datorn

Utför en strömåterställning (eller hård återställning) för att rensa information från datorns minne utan att några personliga data tas bort.

Strömåterställa en bärbar dator med ett borttagbart batteri

Utför en strömåterställning av en bärbar dator med ett borttagbart batteri.

 1. Stäng av datorn och dra ut strömsladden.

 2. Koppla bort all kringutrustning och ta sedan bort datorn från en eventuell portreplikator eller dockningsstation.

 3. Ta bort batteriet från datorn.

 4. När batteriet och strömsladden är bortkopplade håller du in strömknappen i cirka 15 sekunder.

 5. När kondensatorerna har tömts sätter du tillbaka batteriet och ansluter sedan strömsladden. Låt kringutrustningen vara frånkopplad.

 6. Starta datorn.

Utföra en hård återställning av en bärbar dator med ett ej borttagbart batteri

Utför en hård återställning av den bärbara datorn med ett ej borttagbart batteri.

 1. Stäng av datorn och dra ut strömsladden.

 2. Koppla bort all kringutrustning och ta sedan bort datorn från en eventuell portreplikator eller dockningsstation.

 3. Koppla bort strömsladden och håll ned strömknappen i cirka 15 sekunder.

 4. Koppla in strömsladden när du har tömt kondensatorerna. Låt kringutrustningen vara frånkopplad.

 5. Starta datorn.

Ta reda på om Windows startar

Ta reda på om Windows startar som förväntat efter en omstart (eller maskinvaruåterställning).

Datorn startar normalt efter strömåterställning

Använd automatiska verktyg för att uppdatera datorn om Windows startar normalt efter en strömåterställning (eller hård återställning).

Köra Windows Update (Windows 10)

Uppdatera din Windows 10-dator med Windows Update.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar börjar de installeras automatiskt.
 2. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn när du anmodas.

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att söka efter och installera uppdateringar, däribland BIOS-uppdateringar, till din dator med Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn, hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.
 2. På fliken Mina enheter söker du efter din dator och klickar sedan på Uppdateringar.

 3. Klicka på Sök efter uppdateringar och meddelanden för att få de senaste uppdateringarna.

 4. Vänta medan HP Support Assistant analyserar systemet.

 5. När analysen har slutförts ska du välja de listade uppdateringarna, hämta och installera uppdateringarna och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 6. Starta om datorn om du uppmanas till det och stäng sedan verktyget.

Datorn startar inte normalt efter strömåterställning

Använd automatiska verktyg för att diagnostisera datorn om Windows inte startar normalt efter en strömåterställning (eller hård återställning).

Köra en HP-diagnostik om datorn hänger sig efter en återställning

Använd automatiserade verktyg från HP för att diagnostisera datorn.

 1. Öppna en webbläsare och gå till Diagnosverktyg - Dator låser eller hänger sig.

 2. Följ instruktionerna för att installera och köra verktyget.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...