hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

OMEN X by HP Compact Desktop VR Backpack – Konfigurera VR Backpack

Konfigurera och använda OMEN X by HP Compact Desktop VR Backpack, inklusive första installation, sätta på selen och byta batterierna utan att stänga av datorn.

Främre och bakre vy över den slutförda konfigurationen

Ladda datorn och externa batterier

Ladda datorn genom att sätta in den i dockningsstationen och ladda sedan de externa batterierna.

 1. Koppla in nätadaptern på baksidan av dockningsstationen, anslut nätsladden till nätadaptern och anslut sedan nätsladdens andra ände till ett vägguttag.

  Ansluta nätadaptern till dockningsstationen och till ett eluttag
 2. Sätt in datorn i dockningsstationen tills den snäpper fast.

  Sätta in datorn in i dockningsstationen
 3. När du har satt in datorn granskar du indikatorlamporna på dockningsstationen för att kontrollera det interna batteriets status.

  • Vit lampa på: Datorn är isatt och det interna batteriet är laddat.

  • Orange lampa: Datorn är isatt och det interna batteriet laddas.

  • Släckt lampa Det är inte säkert att datorn är ansluten till dockningsstationen.

 4. Vänta på att batteriet laddas helt innan du använder datorn för första gången.

 5. När batteriet är fulladdat slår du på datorn när den är i dockningsstationen.

 6. Kontrollera datorns status på LED-lampan på strömknappen.

  • Strömlampan lyser med rött sken: Datorn är påslagen.

  • Strömlampan blinkar med rött sken: Datorn är i viloläge och är inaktiv.

  • Strömlampan är släckt: Datorn är avstängd.

 7. Om du vill koppla bort datorn från dockningsstationen trycker du på utmatningsknappen och tar sedan bort datorn.

 8. Sätt i de två externa batterierna i den externa batteriladdaren.

  Sätta i de två externa batterierna i batteriladdaren
 9. Koppla bort nätadaptern från dockningsstationens baksida, anslut nätadaptern till batteriladdarens baksida och koppla sedan in strömsladden i ett eluttag.

  Ansluta nätadaptern baktill på batteriladdaren
 10. Titta på LED-lamporna på batterierna för att kontrollera batteriernas status.

  • Fyra lampor lyser: Batteriet är mer än 95 % laddat.

  • Tre lampor lyser: Batteriet är mer än 75 % laddat.

  • Två lampor lyser: Batteriet är mer än 50 % laddat.

  • En lampa lyser: Batteriet är mer än 25 % laddat.

Ansluta datorn till ledningsstammen

Anslut datorn till ledningsstammen, sätt i de externa batterierna och anslut sedan datorn till ett headset med Virtual Reality (VR).

 1. Sätt i datorn i ledningsstammen och lås sedan spärrknappen.

  Ansluta datorn till ledningsstammen
 2. Montera den högra sidan av batterihållaren i datorn och sätt sedan i det externa batteriet i batterihållaren. Upprepa det här steget för den vänstra sidan av batterihållaren och det externa batteriet.

  Montera batterihållaren på datorn och sätt sedan i batteriet i hållaren
 3. Anslut ett VR-headset till datorn.

  Ansluta ett VR-headset
 4. Starta datorn.

 5. Lägg ledningsstammen på ryggen och spänn fast klämmorna och justera remmarna för att hålla ledningsstammen på plats.

  Fästa klämmorna och justera remmarna

Du kan nu använda HP VR Backpack G2.

Ändra de externa batterierna

Byt ut de externa batterierna utan att stänga av datorn.

 1. Koppla ut batterihållaren på den högra sidan ur datorn och ta sedan ut batteriet ur batterihållaren. Upprepa detta steg för batterihållaren och det externa batteriet på den vänstra sidan.

  Ta ut ett externt batteri
 2. Sätt i ett nytt batteri i den högra och vänstra batterihållaren och återanslut sedan varje batterihållare till datorn.

  Montera batterihållaren på datorn och sedan sätta i batteriet i hållaren
 3. Sätt i de två urladdade batterierna i den externa batteriladdaren.

  Ansluta nätadaptern till baksidan av batteriladdaren

Ta ut datorn ur selen

Ta ut datorn ur selen och sätt sedan i datorn i dockningsstationen när den inte används.

 1. Koppla från alla anslutna enheter (t.ex. VR-headsetet), lossa klämmorna och ta sedan av selen från ryggen.

 2. Tryck på frigörningsknappen på selen för att ta ut datorn.

  Ta ut datorn ur selen
 3. Sätt i datorn i dockningsstationen tills den klickar på plats.

  Sätta i datorn i dockningsstationen

Vanliga frågor och svar (FAQs)

Har du fortfarande en fråga? Hitta ytterligare svar och få hjälp.

Varför startar datorn om kontinuerligt efter överklockning av processorn?

Om datorn inte startar i operativsystemet efter överklockning och startar om upprepade gånger efter att HP-logotypen har visats måste du läsa in datorns BIOS-standardinställningar.

 1. Stäng av datorn.

 2. Starta datorn och tryck sedan omedelbart på F10 för att öppna verktygsprogrammet för BIOS-inställningar.

 3. Tryck på F9 för att läsa in BIOS-standardinställningarna.

 4. Spara ändringarna och avsluta sedan verktygsprogrammet för BIOS-inställningar.

  Datorn bör starta normalt.

Hur ändrar jag belysningen på datorn?

Använd OMEN Command Center för att ändra datorns belysning.

Anm:

Ljusalternativen varierar beroende på dator. Gå till HP OMEN Command Center för att få mer information.

 1. Öppna OMEN Command Center.

 2. Välj Belysning och välj sedan en del av datorn som ska ändras, t.ex. tangentbordet eller utsidan, om alternativet visas.

 3. Under Läge väljer du en belysningssekvens.

  • Statisk färg: Välj ett enda, statiskt färgschema och ljusstyrka för varje zon.

  • Färgloop: Konfigurera lamporna för att gå igenom ett anpassningsbart färgschema.

  • Systeminformation: Konfigurera lamporna för att ändra färg på baserat på användning av systemet och temperatur.

  • Ljudpuls: Konfigurera lamporna som ska ändras baserat på ljuduppspelning.

  • Animation av tangentbordet: Välj en animationseffekt för tangentbordet. Effektalternativen varierar.

  • Belysning i tangentbordszoner: Konfigurera belysningen i zoner på tangentbordet.

  • Av: Stäng av belysningen.

Var finns serienumret på datorn?

Serienumret finns på serviceetiketten som sitter på datorns baksida. Etiketten innehåller även produktnummer och modellnummer.

Hitta serviceetiketten som anger serie- och produktnummer

Vad ska jag göra om det inte går att slå på datorn?

Det finns en säkerhetsfunktion som förhindrar att datorn slås på av misstag under transport. Datorn måste sitta i dockningsstationen och ansluten till nätström första gången du slår på datorn. Se till att datorn är ordentligt isatt i dockningsstationen och kontrollera sedan anslutningarna mellan nätadaptern, strömsladden och dockningsstationen för att säkerställa att de är ordentligt anslutna.

Hur kan jag förbättra datorns prestanda?

Använd OMEN Command Center för att ändra datorns prestandaläge.

Anm:

Lägets tillgänglighet varierar beroende på dator. Gå till HP OMEN Command Center för att få mer information.

 1. Öppna OMEN Command Center.

 2. Välj Prestandakontroll och välj sedan ett läge som passar bäst för den uppgift du utför.

  • Komfortläge: Minskar processorns och grafikprocessorns temperatur, vilket innebär att läget är lämpligt för mindre krävande uppgifter och håller datorn svalare vid behov.

  • Prestandaläge: Optimerar spelprestanda genom dynamisk fördelning av kraften mellan processorn och grafikprocessorn.

   Anm:

   Prestandaläget kan öka värmen och bullernivån.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...