hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ProBook x360 11 G1, G2, G3 – Konfigurera en HP Active Pen

Konfigurera en HP Active Pen på din kompatibla bärbara dator med pekskärm och använd pennan för att skriva, rita eller navigera i operativsystemet och program.

Installera batteriet

Installera batteriet för att strömsätta HP Active Pen.

 1. Ta ut pennan ur förpackningen.

 2. Vrid locket för att ta bort det och lägg sedan locket åt sidan.

  Avlägsna pennans lock
 3. Sätt i batteriet i pennan med batteriets positiva ände vänd mot den tomma pennans botten och den negativa änden vänd mot dig.

  Sätta i batteriet i pennan
 4. Sätt tillbaka locket på pennan och vrid sedan locket så att det sitter säkert på plats.

Sätta fast snodden och pennhållaren

Sätt fast snodden på pennan och den bärbara datorn och installera sedan pennhållaren för att förvara pennan när den inte används.

 1. Identifiera hålet för snodden på pennans lock.

  Identifiera hålet för snodden på pennans lock
 2. Med snodden i en hand, dra snoddens ögla genom hålet i locket tills ungefär hälften av snodden är genom hålet.

 3. Dra den motsatta änden genom den första öglan och dra sedan åt snodden tills den sitter fast runt pennan.

  Sätta fast snodden på pennan
 4. Vänd datorn och leta upp skruven som är reserverad för snodden.

 5. Skruva ut skruven ur datorn, lägg snoddens tomma ögla över skruven och skruva sedan fast skruven på den bärbara datorn.

  Sätta fast snodden i datorhöljets undersida
 6. Identifiera en plats på höljets undersida för att fästa pennhållaren. Se till att placeringen inte stör den bärbara datorns balans när du förvarar pennan i hållaren.

 7. Dra av limskyddet från pennhållaren.

  Dra av limskyddet från pennhållaren
 8. Placera pennhållaren på höljets undersida och tryck sedan på hållaren för att fästa limmet.

  Fästa pennhållaren på datorhöljets undersida
 9. Återställ datorn till dess normala läge och använd sedan pennhållaren för att förvara pennan när den inte används.

  Förvara pennan när den inte används

Kalibrera pekskärmen

Kalibrera pekskärmen för ökad precision när du använder pennan.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Kalibrera skärmen för penn- eller tryckinmatning.

 2. Välj Kalibreraoch sedan Penninmatning.

  Välja penninmatning för att starta kalibrering
 3. Använd pennan för att trycka på de hårkors som visas på skärmen.

  För bästa resultat trycker du snabbt på alla hårkors på skärmen innan pennan avaktiveras.

  Trycka på hårkorsen som visas på skärmen
 4. Klicka på Ja för att spara kalibreringsdatumet.

Använda pennan

Tryck pennspetsen mot pekskärmen. Pekskärmen detekterar pennan automatiskt, stänger av funktionen för fingertryck och ger tips om var du ska placera pennan.

Anm:

I Windows 10 och Windows 8.1 kan du skriva, rita och måla på skärmen utan att konfigurera pennan när du använder Windows Ink-arbetsytan eller Microsoft OneNote eller Fresh Paint.

 • Vänsterklicka: Tryck pennan en gång på skärmen för att vänsterklicka på ett objekt.

 • Högerklicka: Tryck på pennans knapp för högerklick och tryck sedan spetsen på skärmen för att högerklicka på ett objekt.

 • Dubbelklicka: Tryck pennan två gånger på skärmen för att dubbelklicka på ett objekt.

 • Markera flera objekt: Tryck pennspetsen på skärmen och dra den över de objekt eller den text du vill markera.

 • Markera: Välj den hand du vill skriva med och aktivera eller avaktivera visuella effekter, markör och en inställning för att ignorera tryckinmatning när du använder pennan.

 • Radera: Tryck in och håll kvar pennspetsen på det objekt på skärmen som du vill radera och klicka sedan på raderingsknappen. Du kan radera ett enda objekt eller använda en svepåtgärd för att radera flera objekt.

Vanliga frågor och svar (FAQs)

Har du fortfarande en fråga? Hitta ytterligare svar och få hjälp.

Varför fungerar inte min penna?

Det kan finnas olika anledningar till att pennan inte fungerar, t.ex. ett urladdat batteri, en lös eller trasig pennspets eller en pekskärm som inte är konfigurerad för penninmatning.

 1. Byt ut AAAA-batteriet vid behov. Se till att du sätter i batteriets positiva ände i riktning mot pennspetsen.

 2. Kontrollera pennspetsen för att bekräfta att spetsen inte är trasig, skadad eller lös i spetshålet. Byt ut spetsen om den är trasig eller skadad.

 3. Se till att din pekskärm är konfigurerad för att acceptera penninmatning.

  • Chromebook-datorer: Bekräfta att den bärbara datorn har en digitizer. Titta på serviceetiketten och se till att den anger EMR Active Pen Support.

  • Windows 10: Sök efter och öppna Kontrollpanelen. I sökfältet skriver du Penna och väljer sedan Penna och pekskärm i listan med resultat. Bekräfta att inställningarna är korrekta för penninmatning.

   Exempel på rätt pennalternativ för pekskärmen

Hur byter jag ut pennspetsen?

Byt ut pennspetsen om den blir skadad eller går sönder.

Anm:

Din penna kan ha annat utseende än den på som illustreras i stegen, men stegen är desamma.

 1. Se till att du har en pincett och en utbytesspets.

  HP rekommenderar att du använder en rund pincett för att avlägsna spetsen.

  Utbytesspetsar och rund pincett
 2. Placera pincetten runt spetsen och dra sedan ut spetsen försiktigt ur pennan.

  Ta ut spetsen ur spetshålet på pennan
 3. Sätt i en ny spets i spetshålet och tryck sedan försiktigt på spetsen tills den klickar på plats.

  Sätta i utbytesspetsen i pennans spetshål

Hur ändrar jag pennans linjebredd?

Pennan är tryckkänslig. Om du vill öka linjebredden applicerar du mer tryck på spetsen medan du använder pennan. Applicera mindre tryck för att rita en tunnare linje.

Varför är pennans markeringar felaktiga eller osynliga?

Beroende på din penna kan pennspetsen vara sliten eller skadad eller också kan det hända att batteriet förlorar ström. Byt ut pennspetsen eller batteriet.

Varför reagerar pekskärmen inte på tryck när pennan används?

Pekskärmen reagerar inte på samtidig tryck- och penninmatning. Du kan fortsätta att använda tryck när du har slutat använda pennan.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...