hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Konfigurera och använda HP Tilt Pen

Det här dokumentet gäller för HP Tilt Pen.

Konfigurera en HP Tilt Pen på din kompatibla bärbara dator med pekskärm och anpassa sedan penninställningar, knappåtgärder och andra inställningar för pennan och handskrift.

Konfigurera HP Tilt Pen

Konfigurera en HP Tilt Pen med din bärbara dator.

Konfigurera pennan

Konfigurera en HP Tilt Pen med din bärbara dator.

 1. Ta ut pennan ur förpackningen.

  Ta ut pennan ur förpackningen
 2. Vrid pennan för att låsa upp den och dra sedan i änden uppåt för att komma åt laddaren.

  Vrida pennans lock
 3. Ladda pennan med en USB-C-kontakt.

  Koppla in USB-C-kontakten i pennans laddare

  En vit LED tänds för att indikera att pennan laddas.

 4. Vänta en timme tills pennan är fulladdad och koppla sedan från laddaren.

 5. Vrid pennans lock för att stänga och låsa fast det på plats.

Parkoppla pennan med den bärbara datorn

Parkoppla pennan med den bärbara datorn via Bluetooth.

 1. Tryck in och håll den översta knappen intryckt i tre sekunder.

  Tryck på knappen för att förbereda pennan för parkoppling

  Lampan lyser med fast blått sken när pennan är klar för parkoppling.

 2. I Windows söker du efter Inställningar och klickar sedan på Enheter.

  Välja Enheter i Inställningar
 3. Välj Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet och klicka sedan på Bluetooth.

  Välja Bluetooth
 4. Välj HP Tilt Pen.

  Välja HP Tilt Pen i Lägg till en enhet
 5. Klicka på Klar för att slutföra parkopplingen av HP Tilt Pen med datorn.

Anpassa penninställningarna

Anpassa penninställningarna i Windows 10.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Penninställningar.

 2. Så här anpassar du penninställningarna:

  • Penna & Windows Ink: Välj den hand du vill skriva med och aktivera eller avaktivera visuella effekter, markör och en inställning för att ignorera tryckinmatning när du använder pennan.

  • Handskrift: Välj att skriva direkt i ett textfält, ändra teckensnitt och teckenstorlek och välj att skriva med fingertoppen.

  • Windows Ink-arbetsytan Anpassa ytterligare penninställningar (om de stöds av din penna). Inställningarna omfattar visning av rekommenderade appförslag, konfiguration av genvägar för pennan och val av pennans beteende när du klickar en gång, dubbelklickar eller trycker och håller.

 3. Spara inställningarna och öppna en app för att använda pennan med de valda inställningarna.

Installera pennhållaren (SPECTRE Folio 13 bärbara datorer)

Installera pennhållaren på datorn för att förvara HP Tilt Pen när den inte används.

Installera pennhållaren

Installera pennhållaren på datorn för att förvara HP Tilt Pen när den inte används.

 1. Vik skärmen uppåt för att få åtkomst till skärmens baksida.

  Vika skärmen uppåt för att komma åt skärmens baksida
 2. Ta bort etiketten med anvisningar från skärmens högra sida.

  Dra av etiketten med anvisningar
 3. Dra av limskyddet från pennhållaren av läder.

  Dra av limskyddet från pennhållaren
 4. Placera pennhållaren på inskärningen på baksidan av skärmen och tryck sedan på hållaren för att fästa limmet.

  Trycka för att fästa limmet
  Varning - risk för personskada:

  Sätt inte fast pennhållaren på datorns läderhölje.

 5. Vik ned skärmen till ursprungsläget och använd pennhållaren för att förvara pennan när den inte används.

  Placera pennan i hållaren när den inte används

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...