hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s datorer – Felsökning av mikrofon (Windows 10)

Om mikrofonen inte fungerar, ljudet är för lågt, eller andra ljudproblem med mikrofon inträffar, felsöker du tills problemet har lösts.

Kontrollera funktionen hos mikrofonens maskinvara

Kontrollera att mikrofonen får ström, att volymen har höjts och att mikrofonen är korrekt ansluten till datorn.

 1. Om mikrofonen körs på batteriström ser du till att batterierna sitter i korrekt och fungerar. Om enheten drivs med extern strömförsörjning ser du till att alla strömanslutningar är ordentligt anslutna och att strömsladden är ansluten till en strömkälla.

 2. Om mikrofonen har ett volymreglage, kontrollera att det är påslaget upp till hälften.

 3. Koppla bort mikrofonen från datorn.

  Varning - risk för personskada:

  Du skall alltid följa tillverkarens anvisningar för att koppla bort USB-enheter från datorn. Vissa USB-enheter måste vara avstängda och/eller matas ut innan de kan kopplas bort från datorn. Andra USB-enheter stöder Windows-funktionen Säker borttagning av maskinvara.

 4. Se till att mikrofonens anslutning är kompatibel med datorn.

  • USB-anslutningar stöder mikrofoner, hörlurar och kombinerade headset med en mikrofon.

  • Uttag med fyra stift stöder mikrofoner, hörlurar och kombinerade headset med en mikrofon. Uttag med tre stift är endast avsedda för mikrofoner.

   Uttag med fyra stift för hörlurar med mikrofonuttag och uttag med tre stift endast för mikrofon
   Anm:

   Användning av en adapter för uttag som inte är kompatibla med HP-datorer kan påverka ljudkvaliteten. Detta innebär inte att datorn har ett problem.

   Miniuttagsadapter
 5. Leta reda på rätt datorport för mikrofonen.

  Anm:

  Stationära datorer: Använd en port på datorns baksida (de portar som är direkt anslutna till moderkortet).

  Bärbara datorer: Använd en port på den bärbara datorn (använd inte en dockningsstation).

  • USB-portar fungerar med USB 2.0- och 3.0-enheter.

  • Portar för digitalt uttag visar ett headset med mikrofonikon Headset med mikrofonikon och stöder headset, hörlurar och mikrofoner.

   Äldre datorer kan ha enskilda portar för mikrofon Mikrofonikon och hörlurar Hörlursikon. Identifiera porten genom ikonen bredvid den.

  • Analoga uttag på stationära datorer är färgkodade. Vanliga färger är rosa (mic) för mikrofoner, grön (out) för hörlurar och blå (in) för ljudåtergivningsenheter, t.ex. DVD-spelare.

   Analoga uttag för ljud
 6. Anslut mikrofonen till rätt port på datorn och försök sedan använda den. För USB-mikrofoner kan du också prova att ansluta mikrofonen till en annan USB-port på datorn.

 7. Anslut mikrofonen till en annan enhet, t.ex. en annan dator, och försök sedan använda den.

Uppdatera drivrutinen till ljudet i Enhetshanteraren

En gammal ljuddrivrutin kan orsaka att enheter inte fungerar korrekt. Sök efter och installera uppdateringar av drivrutiner för ljud.

 1. Anslut till Internet.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 3. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter.

 4. Högerklicka på namnet på ljudmaskinvaran och välj sedan Uppdatera drivrutin.

  Alternativet Uppdatera drivrutin i Enhetshanteraren
 5. Välj Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner och vänta sedan medan Windows söker.

  Välj Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner
 6. Om det finns en tillgänglig uppdatering låter du Windows installera den.

Kör Windows Update

Om du kör Windows Update installeras operativsystem, program och drivrutinsuppdateringar som gäller för din dator.

Köra Windows Update (Windows 10)

Uppdatera din Windows 10-dator med Windows Update.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar börjar de installeras automatiskt.
 2. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn när du anmodas.

Köra Windows Update (Windows 8, 7)

Uppdatera din Windows 8- eller 7-dator med Windows Update.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.

 3. Välj vilka uppdateringar som ska installeras.

  Anm:

  HP rekommenderar att du väljer både Viktiga och Rekommenderade uppdateringar.

  • Viktiga uppdateringar är viktiga för din dators hälsa. Klicka på Installera uppdateringar för att endast installera viktiga uppdateringar.

  • Valfria uppdateringar är inte nödvändiga men rekommenderas. Klicka på valfria uppdateringar är tillgängliga för att välja från alla tillgängliga uppdateringar.

 4. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn när du anmodas.

Använda Windows-verktyget för ljudfelsökning

Windows-verktyget för ljudfelsökning hittar och löser många datorproblem automatiskt.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.

 2. Välj Felsökning.

 3. Under Maskinvara och ljud väljer du Felsök ljudinspelning.

  Om ett fönster visas som uppmanar dig att ange ett administratörslösenord eller bekräftelse anger du de begärda inloggningsuppgifterna.

  Felsök ljudinspelning
 4. Ljudfelsökaren öppnas. Klicka på Next (Nästa). Felsökaren kontrollerar statusen för ljudtjänsten.

  Felsöka inspelningsljud
 5. Markera den enhet du vill felsöka och klicka sedan på Nästa.

 6. Följ anvisningarna på skärmen och gör eventuella ändringar föreslagna av felsökaren. När du är klar, stäng felsökaren.

Avancerad mikrofonfelsökning

Om mikrofonen fortfarande inte fungerar efter att du har provat de grundläggande felsökningsmetoderna provar du de här avancerade stegen tills problemet har lösts.

Konfigurera ljudinställningarna

Anpassa ljudinställningarna i Windows så att datorn identifierar och fungerar med mikrofonen. Testa mikrofonen efter varje justering för att se om problemet har lösts.

Öppna Windows ljudinställningar för att felsöka en inspelningsenhet

Öppna Windows ljudinställningar för att felsöka en mikrofon eller annan ljudenhet.

 1. Koppla från alla ljudenheter från datorn utom den enhet som du felsöker.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanel och klickar sedan på Ljud.

 3. Klicka på fliken Inspelning i fönstret Ljud.

  Fliken Inspelning i fönstret Ljud

Kontrollera att datorn känner igen mikrofonen.

Justera ljudinställningarna så att datorn identifierar och fungerar tillsammans med mikrofonen.

 1. På fliken Inspelning i ljudfönstret högerklickar du på ett tomt område i fönstret och klickar sedan på Visa inaktiverade enheter och Visa frånkopplade enheter.

  Inaktiverade och frånkopplade enheter visas i fönstret Ljud
 2. Om mikrofonen listas som För närvarande otillgänglig eller Inte ansluten, kopplar du bort den och ansluter den sedan till porten igen.

 3. Om den mikrofon som du vill använda visar en inaktiverad inringad nedåtpil är enheten inaktiverad. Högerklicka på enhetens namn och välj sedan Aktivera för att aktivera enheten.

 4. Klicka på OK och testa sedan mikrofonen genom att tala i den.

  Kontrollera de grå staplarna bredvid enhetens namn. Gröna staplar visar att enheten är aktiv och att en ljudsignal passerar genom mikrofonporten.

  Fönstret Ljud som visar identifierad mikrofonsignal under fliken Inspelning

Ställ in standardljudenheten

Ställ in mikrofonen som standardenhet för ljud vid felsökning.

 1. På fliken Inspelning i ljudfönstret väljer du den mikrofon som du vill använda och klickar sedan på Ange som standard och sedan på OK.

  Ställ in standardalternativet i fönstret Ljud
 2. Testa mikrofonen genom att tala i den.

  Kontrollera de grå staplarna bredvid enhetens namn. Gröna staplar visar att enheten är aktiv och att en ljudsignal passerar genom mikrofonporten.

Kontrollera mikrofonens inställningar för volym och tyst läge

Se till att mikrofonvolymen höjs och inte är avstängd vid felsökningen.

 1. På fliken Inspelning i ljudfönstret väljer du den mikrofon som du felsöker och klickar sedan på Egenskaper.

  Fliken Inspelning i ljudfönstret med knappen Egenskaper markerad
 2. Klicka på fliken Verktyg i fönstret Egenskaper.

  Fliken Nivåer i fönstret Egenskaper för extern mikrofon
 3. Om ikonen för ljudavstängningsknappen, Ljudet är avstängt, visas klickar du på knappen för att stänga av ljudet. Volymknappen ska visas som en ikon med en blå högtalare, Ljud på.

 4. Använd skjutreglaget för att höja mikrofonens inspelningsnivå till minst 75 och mikrofonens förstärkningsnivå (i förekommande fall) till +20,0 dB.

 5. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

 6. Koppla från och återanslut mikrofonen och testa sedan mikrofonens inspelningsnivå.

  Om mikrofonens inspelningsnivå är för låg upprepar du stegen för att ändra mikrofonnivå till 100 och mikrofonens förstärkningsnivå (i förekommande fall) till +10,0 dB.

Inaktivera ljudförbättringar

Ibland kan problem med mikrofonen lösas genom att man stänger av ljudförbättringar.

 1. På fliken Inspelning i ljudfönstret väljer du den mikrofon som du felsöker och klickar sedan på Egenskaper.

  Fliken Inspelning i ljudfönstret med knappen Egenskaper markerad
 2. Öppna fliken Förbättringar och välj Inaktivera alla ljudeffekter.

 3. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

Ändra ljudinspelningsformat

Om du använder ett annat standardljudformat kanske mikrofonproblemet kan lösas.

 1. På fliken Inspelning i ljudfönstret väljer du den mikrofon som du felsöker och klickar sedan på Egenskaper.

  Fliken Inspelning i ljudfönstret med knappen Egenskaper markerad
 2. Välj något av 16-bitarsalternativen på fliken Avancerat i listan.

  Ändra standardformat på mikrofonen
 3. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

Lösa mikrofonproblem när du kör flera appar samtidigt

Problem med mikrofoner kan inträffa när du kör mer än ett program i taget. Som till exempel att prata med ett headset när du spelar ett online spel.

 1. På fliken Inspelning i ljudfönstret väljer du den mikrofon som du felsöker och klickar sedan på Egenskaper.

  Fliken Inspelning i ljudfönstret med knappen Egenskaper markerad
 2. Välj fliken Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan bredvid Tillåt att program tar ensam kontroll över den här enheten.

  Fliken Avancerade egenskaper med avmarkerad ensam kontroll
 3. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

Mikrofonen slutar fungera när en webbkamera eller USB-mikrofon har installerats

När du installerar en ny USB-enhet som inkluderar en mikrofon, till exempel en webbkamera, kan den nya enheten bli standardenhet för ljudinspelning. Du kan ändra standardenhet för inspelning i Windows.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanel och klickar sedan på Ljud.

 2. Klicka på fliken Inspelning i fönstret Ljud.

  Fliken Inspelning i fönstret Ljud
 3. Välj mikrofonen som du vill använda, klicka på OK och klicka sedan på OK.

  Ställ in standardalternativet i fönstret Ljud

Mikrofonen fungerar inte tillsammans med Skype eller annan Internet-programvara

Om mikrofonen inte fungerar med Skype byter du standardmikrofon för att lösa problemet.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanel och klickar sedan på Ljud.

 2. Klicka på fliken Inspelning i fönstret Ljud.

  Fliken Inspelning i fönstret Ljud
 3. Välj mikrofonen som du vill använda, klicka på OK och klicka sedan på OK.

  Ställ in standardalternativet i fönstret Ljud

Bang & Olufsen-mikrofonen spelar inte in såvida du inte är direkt framför datorn

Med Bang & Olufsen-ljudmikrofonen känner inte mikrofonen igen eller spelar in röster om inte den som talar sitter direkt framför datorn. Ändra ingångsinställningen för att åtgärda problemet.

 1. Öppna programmet Bang & Olufsen Ljud och välj Ingång.

  Bang & Olufsen Ljudapp som visar ingångsinställningar
 2. För att reducera bakgrundsljud och optimera mikrofonen för flera röster, Välj Flera röster.

  Inställningen för flera röster har ett bredare urval än Endast min röst inställningen.

  Väljer inställning Flera röster

Felsöka mikrofonens USB-anslutningar

Om datorn inte identifierar USB-mikrofonen eller om mikrofonen inte fungerar som den ska, kan du felsöka USB-anslutningen och USB-portarna på datorn. Testa mikrofonen varje gång du gör ändringar för att se om problemet har lösts.

Koppla från alla USB-enheter som är anslutna till datorn före felsökning, förutom musen och tangentbordet (om de används). Det gäller även nav, USB-minnen, skrivare och kameror.

Varning - risk för personskada:

Du ska alltid följa tillverkarens anvisningar för att koppla bort USB-enheter från datorn. Vissa USB-enheter måste vara avstängda och/eller matas ut innan de kan kopplas bort från datorn. Andra USB-enheter stöder Windows-funktionen Säker borttagning av maskinvara.

 • Bärbara datorer: Använd USB-portarna på den bärbara datorn. Använd inte en USB-portreplikator (som en dockningsstation eller USB-hubb).

 • Stationära datorer: Använd USB-portarna på datorns baksida (de portar som är direkt anslutna till moderkortet).

Installera tillverkarens programvara för USB-enheten

Följ tillverkarens anvisningar för att installera programvaran om USB-enheten levererats med den.

 1. Koppla bort USB-enheten från datorn.

 2. Installera programvaran enligt tillverkarens anvisningar.

 3. Anslut USB-enheten igen.

Felsök USB-mikrofonen med Enhetshanteraren

Du kan försöka felsöka problemet med mikrofonen med Enhetshanteraren. Beroende på hur mikrofonen visas i Enhetshanteraren, kan du behöva installera om drivrutinen eller vidta någon annan åtgärd för att lösa problemet.

I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren och dubbelklickar sedan på Ljudinspelningar och ljuduppspelningar för att expandera listan. Leta upp mikrofonen i listan över enheter för att börja felsöka.

Din USB-mikrofon kan visas i Enhetshanteraren med namnet på enheten, som Okänd enhet eller Annan enhet. Mikrofonen kanske inte visas alls.

Om enhetens namn visas i Enhetshanteraren

Om USB-enheten visas på listan i Enhetshanteraren fungerar USB-portarna och den grundläggande plug-and-play-funktionen korrekt. Det har antingen uppstått ett fysiskt problem med enheten eller ett problem med enhetens drivrutiner.

Starta om datorn

Om USB-enheten visas i listan i Enhetshanteraren kan du lösa problemet genom att starta om datorn.

 1. Koppla bort USB-enheten från datorn.

 2. Starta om datorn och återanslut sedan enheten.

Avinstallera och installera om USB-enhetens programvara

Om USB-enheten visas i listan i Enhetshanteraren kan du lösa problemet genom att installera om tillverkarens programvara.

 1. Koppla bort USB-enheten från datorn.

 2. Avinstallera enhetens programvara.

 3. Installera om programvaran enligt tillverkarens anvisningar.

Avinstallera och installera om USB-mikrofonen

Om USB-enheten visas i listan i Enhetshanteraren kan du lösa problemet genom att avinstallera och sedan installera om enheten.

 1. Anslut USB-enheten till datorn.

 2. I Enhetshanteraren högerklickar du på enhetens namn och väljer sedan Avinstallera.

 3. Klicka på Avinstallera i bekräftelserutan som öppnas.

  Om Ta bort drivrutinen för den här enheten visas markerar du rutan intill den.

 4. Starta om datorn och installera sedan om enheten enligt tillverkarens anvisningar.

Om Okänd enhet visas i Enhetshanteraren

Om din USB-enhet finns med på listan i Enhetshanteraren som Okänd är en drivrutin inte installerad eller är inte korrekt konfigurerad. Lös problemet genom att avinstallera och installera om enhetsdrivrutinen.

 1. I Enhetshanteraren högerklickar du på Okänd enhet och väljer sedan Avinstallera.

 2. Klicka på Avinstallera i bekräftelserutan som öppnas.

  Om Ta bort drivrutinen för den här enheten visas markerar du rutan intill den.

 3. Starta om datorn och installera sedan om enheten enligt tillverkarens anvisningar.

Om Annan enhet visas i Enhetshanteraren

Om USB-enheten visas i Enhetshanteraren som Annan enhet fungerar USB-portarna, men enhetens drivrutiner behöver installeras. För att rätta till problemet ska du installera USB-drivrutinen.

 1. Koppla bort USB-enheten från datorn och vänta sedan i 20 sekunder.

 2. Installera drivrutinen enligt tillverkarens anvisningar.

 3. Återanslut enheten till datorn.

Om USB-enheten inte visas i Enhetshanteraren

Om USB-enheten inte visas i Enhetshanteraren kan Windows inte identifiera den. Det kan vara ett problem med USB-porten eller ett USB-rotnav (hub). Du kan rätta till problemet genom att först prova en annan USB-port. Om det behövs konfigurerar eller avinstallerar du sedan USB-rotnav (hub).

Prova en annan USB-port

Om USB-enheten inte visas i Enhetshanteraren kan det vara problem med USB-porten. Anslut USB-enheten till en annan port på datorn.

 1. Koppla bort enheten från USB-porten på datorn.

 2. Anslut enheten till en annan USB-port på datorn.

 3. Vänta i 5 sekunder och kontrollera sedan Enhetshanteraren för att se om enhetsnamnet visas.

Kontrollera egenskaperna för USB-rotnav (hub)

Om USB-enheten inte visas i Enhetshanteraren kan det vara problem med strömkraven. Kontrollera egenskaperna för USB-rotnav (hub).

 1. Koppla bort USB-enheten från datorn och starta sedan om datorn.

 2. Anslut enheten och vänta i fem sekunder. Om enheten inte identifieras kopplar du bort den.

 3. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren och dubbelklickar sedan på USB-styrenheter för att expandera listan.

  USB-styrenheter listan i fönstret Enhetshanteraren
 4. Dubbelklicka på USB-rotnav (hub), klicka på fliken Ström och sedan på Egenskaper för ström (om den visas). Enheter som är anslutna till navet visas, liksom den strömstyrka de fordrar.

  Anm:

  Fliken Ström visas endast i USB 2.0. Det finns ingen Ström-flik i USB 3.0.

  Fönstret Egenskaper för USB-rotnav
 5. Granska egenskaperna för ström för varje USB-rotnav (hub). Om den totala erforderliga strömstyrkan överstiger den totala tillgängliga strömstyrkan för ett nav avlägsnar du en enhet från navet för att minska den erforderliga strömstyrkan.

  Anm:

  Om den totala erforderliga strömstyrkan överstiger 500 mA, avlägsnar du enheterna och använder ett nav med egen strömförsörjning.

 6. Anslut USB-enheten och vänta i fem sekunder. Kontrollera Enhetshanteraren för att se om enhetsnamnet visas.

Avinstallera USB-rotnav (hub)

Om du avinstallerar USB-rotnav (hub) installerar datorn om dem när du startar om datorn.

 1. Koppla från alla USB-enheter som är anslutna till datorn förutom musen och tangentbordet (om de är USB-anslutna). Det gäller även nav, USB-minnen, skrivare och kameror.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 3. Dubbelklicka på USB-styrenheter för att expandera listan.

  Lista över USB-styrenheter i Enhetshanteraren
 4. Högerklicka på den första USB-rotnav (hub)-posten i listan och välj Avinstallera.

  Avinstallera valet i Enhetshanteraren
 5. Bekräfta genom att klicka på OK.

 6. Fortsätt med avinstallationen av alla USB-rotnav på listan.

 7. Stäng Enhetshanteraren och starta sedan om datorn.

 8. Om USB-enheten levererades med en programvara och den inte har installerats tidigare, installerar du programmet nu enligt tillverkarens anvisningar.

 9. Återanslut USB-enheten till datorn.

USB 2.0-enhet fungerar inte i USB 3.0-port

Vissa USB 2.0-enheter fungerar inte i USB 3.0-portar. För att åtgärda detta, avinstallera USB 3.0-drivrutinen i Enhetshanteraren.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på USB-styrenheter för att expandera listan och leta sedan rätt på USB 3.0-rotnav (hub).

  Hitta USB 3.0-rotnav (hub)
 3. Högerklicka på USB 3.0-rotnav (hub) och klicka sedan på Avinstallera.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...