hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-datorer - Felsökning av trådlöst nätverk och Internet (Windows 10)

Lösa problem med trådlös anslutning eller Internet om Wi-Fi slutar fungera som förväntat.

 • Företagsdatorer: Rådfråga företagets IT-avdelning eller din lokala IT-tjänst innan du gör miljö- eller säkerhetsändringar.

 • Trådlösa skrivare: För information om trådlösa skrivarinställningar, eller om du får ett felmeddelande när du försöker skriva ut trådlöst, gå till HP:s kundsupport, ange din skrivarmodell och sök sedan efter ett dokument gällande hur du installerar den trådlösa skrivaren eller gällande felmeddelandet.

Kontrollera den trådlösa signalen

Kontrollera den trådlösa knappen eller tangenten för att bekräfta att den trådlösa signalen är aktiverad.

 1. Leta upp den trådlösa nyckeln eller knappen. Det kan vara en bild på ett flygplan eller en trådlös signal .

 2. Tryck på knappen en gång, vänta i 10 sekunder och observera ändringarna i den trådlösa anslutningsikonen i meddelandefältet och LED-lampan på den trådlösa knappen eller tangenten.

  Om knappen eller tangenten inte har en lampa, pekar du på ikonen Trådlös anslutning i meddelandefältet i Aktivitetsfältet för att se den aktuella anslutningsstatusen.

  • Om den trådlösa signalen slås på: Anslut till Internet igen.

  • Om den trådlösa signalen är avstängd: Tryck på knappen eller tangenten igen och försök sedan ansluta till Internet igen.

Uppdatera hårdvarans drivrutiner

Använd Enhetshanteraren för att uppdatera drivrutiner för hårdvara, t.ex. grafik, ljud, trådlösa eller andra drivrutiner till datorn.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Välj Möss och andra pekdon i listan över enheter.

 3. Högerklicka på den trådlös adapter, välj Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna för att installera den uppdaterade drivrutinen.

  Välj Uppdatera drivrutiner i Enhetshanteraren
 4. Starta om datorn för att slutföra installationen av uppdateringar.

Använda felsökningsverktyg för trådlösa anslutningar

Använd automatiska verktyg för att testa och åtgärda en rad olika problem med trådlösa anslutningar. Om ett verktyg inte löser problemet använder du ett annat.

Köra HPSA-nätverksdiagnostik

Använd Nätverkskontroll i HP Support Assistant för att utföra nätverksdiagnostik för din dator.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant eller klickar på appikonen i aktivitetsfältet.

  Om appen inte är installerad på datorn, hämta den senaste versionen från webbplatsen för HP Support Assistant.
 2. Välj datorn och välj sedan HP-nätverkskontroll under Felsökning och åtgärder.

  Om ett fönster visas som uppmanar dig att ange ett administratörslösenord eller bekräftelse anger du de begärda inloggningsuppgifterna.

  Välj Nätverkskontroll
 3. Klicka på Nästa och vänta tills verktyget har slutfört kontrollen.

  Om diagnostiktestet hittar ett eller flera problem, ska du fortsätta med de här stegen.

 4. Under Möjliga rotorsaker klickar du på den möjliga orsak som visas följer sedan anvisningarna.

  Välja en Rekommenderad åtgärd
 5. När du har slutfört de rekommenderade åtgärderna klickar du på Kontrollera igen.

 6. Upprepa de här stegen vid behov tills problemet med nätverksanslutningen är löst, eller alla möjliga rotorsaker har undersökts och reparationer har slutförts.

Köra nätverks- och Internetfelsökaren i Windows

Använd nätverks- och Internetfelsökaren i Windows för att testa och åtgärda nätverksanslutningen.

 1. I Windows ska du högerklicka på ikonen för nätverksanslutning och sedan välja Felsök problem.

 2. Vänta medan nätverksdiagnostiken i Windows analyserar nätverksanslutningen.

  Välj typ av nätverksproblem om du uppmanas till det och följ anvisningarna för att lösa problemet.

 3. Granska eventuell information som visas gällande de problem som har identifierats, vad som har åtgärdats eller vilka åtgärder du kan vidta för att lösa problemen.

 4. Genomför föreslagna åtgärder.

Återställa den trådlösa routern, gatewayen eller modemet

Återställa det trådlösa nätverkets maskinvara.

 1. Stäng av datorn.

 2. Koppla bort strömsladden från den trådlösa routern, gatewayen, kombinationen av modem/router eller bredbandsmodemet.

 3. Vänta i minst 5 sekunder och återanslut sedan strömsladden.

 4. Vänta tills alla lampor har tänts och kontrollera sedan lamporna för att identifiera status för nätverksanslutningen.

  • Alla lampor är släckta: Kontrollera strömkällan genom att ansluta strömsladden till ett annat eluttag. Serva eller byt ut den trådlösa routern eller bredbandsmodemet om den/det inte kan slås på.

  • Endast strömlampan är tänd och alla andra lampor är släckta: Det är inte säkert att en nätverksanslutning identifieras. Kontrollera om kabeln för Internetsignal är skadad och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till nätverksenheten.

  • Endast Internet- eller online-lamporna blinkar eller tänds inte: Din Internetleverantör kan ha problem. Antingen väntar du tills tjänsten återställs eller kontaktar din Internetleverantör för att få hjälp.

 5. Starta datorn och vänta tills datorn har anslutit till det trådlösa nätverket.

HP-datorer – Felsökning av avancerat trådlöst nätverk och Internet (Windows 10)

Lösa problem med trådlös anslutning eller Internet om anslutningen slutar fungera som förväntat.

Installera om drivrutiner för trådlös anslutning

Använd Enhetshanteraren för att avinstallera och sedan installera om den trådlösa adaptern.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Nätverkskort på listan över enheter.

 3. Högerklicka på det trådlösa nätverket, och välj sedan Avinstallera enhet.

  Avinstallera drivrutinen för trådlös anslutning med Enhetshanteraren
 4. När skärmen Avinstallera enheten visas, välj Ta bort drivrutinsprogrammet för den här enheten om det visas och klicka sedan på Avinstallera.

 5. Välj Nätverkskort i Enhetshanteraren, välj Åtgärd och välj sedan Sök efter maskinvaruförändringar.

  Välja Sök efter maskinvaruförändringar
 6. När namnet på nätverkskortet visas stänger du Enhetshanteraren och startar sedan om datorn.

Kör Windows Update

Uppdatera din Windows 11- eller Windows 10-dator med Windows Update.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar börjar de installeras automatiskt.

  Anm:

  För att hämta och installera valfria uppdateringar, använd följande anvisningar för ditt operativsystem:

  • I Windows 11 väljer du Avancerade alternativ > Valfria uppdateringar, markerar de uppdateringar som du vill installera och klickar sedan på Hämta &installera.

  • I Windows 10 väljer du Visa alla valfria uppdateringar, väljer de uppdateringar du vill installera och klickar sedan på Hämta och installera.

 2. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn när du anmodas.

Ändra nätverksinställningar manuellt

Skapa en återställningspunkt i Windows och ändra sedan manuellt inställningarna för nätverket.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Skapa en återställningspunkt.

 2. I fönstret Systemegenskaper klickar du på Skapa.

  Klicka på Skapa i fönstret Systemegenskaper
 3. Ange ett namn på återställningspunkten och klicka på Skapa.

 4. Sök efter Kommandotolken i Windows. På resultatlistan högerklickar du på Kommandotolken och väljer sedan Kör som administratör.

  Om ett fönster visas som uppmanar dig att ange ett administratörslösenord eller bekräftelse anger du de begärda inloggningsuppgifterna.

  Välja att köra kommandotolken som administratör
 5. Skriv ett av följande kommandon åt gången och tryck på Enter efter vart och ett:

  • netsh int tcp set heuristics disabled

  • netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

  • netsh int tcp set global rss=enabled

  Skriva kommandon i Kommandotolken
 6. Öppna globala inställningar för TCP genom att ange netsh int tcp show global i Kommandotolken och sedan trycka på Enter.

  Inaktivera globala inställningar för ECP utom Skalningstillstånd för mottagarsidan
 7. Se till att alla inställningar utom Skalningstillstånd för mottagarsidan är inaktiverade.

 8. Stäng Kommandotolken och starta sedan om datorn.

Återställ datorn när Windows startar normalt

Återställ datorn till en tidigare tidpunkt.

 1. Spara alla öppna filer och stäng sedan alla öppna program.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Skapa en återställningspunkt.

 3. På fliken Systemskydd ska du klicka på Systemåterställning.

  Välja Systemåterställning i fönstret Systemegenskaper
 4. I fönstret Systemåterställning klickar du på Nästa.

 5. Välj den återställningspunkt du vill använda och klicka sedan på Nästa.

  Välja en återställningspunkt
 6. Se över ditt val och klicka sedan på Slutför.

 7. Läs varningen om att inte avbryta systemåterställning och klicka sedan på Ja.

  Varning - risk för personskada:

  Låt systemåterställningen slutföras utan avbrott för att undvika att hårddisken skadas eller orsaka ytterligare skador på datorn.

  Bekräfta att systemåterställningen kan inte avbrytas
  Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om datorn.

Andra åtgärder att pröva

Lösa problem med trådlös anslutning eller Internet om datorn inte kan ansluta eller om nätverksanslutningen fungerar dåligt.

Ändra den trådlösa miljön

En ändring av den trådlösa miljön kan starkt påverka prestandan i det trådlösa nätverket.

 1. Flytta datorn och routern närmare varandra och välj en plats där signalstyrkan är stark.

 2. Flytta datorn eller routern till en plats där det finns färre fasta föremål mellan routern och datorn.

  Fasta föremål som väggar, metallmöbler och elutrustning minskar intervallet eller kan blockera anslutningar.

 3. Om det är möjligt, ta bort föremål som är nära eller mellan routern och datorn.

 4. Begränsa antalet enheter som använder nätverket samtidigt, i synnerhet när videofilmer strömmas från Internet.

 5. Om du tycker att den trådlösa anslutningen är fortfarande svag eller om du har problem att ansluta efter att ha ändrat trådlös miljö, överväg att köpa en annan antenn för routern eller installera en annan router som en signalförstärkare.

Återställa BIOS-standardinställningarna

Återställa datorns BIOS-inställningar till standardinställningarna

Återställa BIOS-standardinställningarna (stationära datorer, allt-i-ett-datorer)

Återställ BIOS-standardinställningarna för din stationära dator eller allt-i-ett-dator.

Anm:

BIOS-inställningarna varierar beroende på datormodell. För mer information om åtkomst och navigera BIOS-menyn, se dokumentationen för din datormodell.

 1. Starta om datorn.

 2. Under start, tryck på F10 upprepade gånger tills BIOS-menyn visas.

 3. På fliken Arkiv väljer du Använd standardinställningar och avsluta.

 4. Välj Ja för att bekräfta och stäng sedan BIOS.

  Datorn startar om Windows med standardinställningarna.

Återställa BIOS-standardinställningarna (bärbara datorer)

Återställ BIOS-standardinställningarna för din bärbara dator.

Anm:

BIOS-inställningarna varierar beroende på datormodell. För mer information om åtkomst och navigera BIOS-menyn, se dokumentationen för din datormodell.

 1. Starta om datorn.

 2. Under start, tryck på F10 upprepade gånger tills BIOS-menyn visas.

 3. När BIOS-menyn visas trycker du på F9 för att återställa standardinställningarna.

 4. Välj Ja och tryck sedan på F10 för att spara ändringarna och avsluta.

 5. Klicka på Ja för att bekräfta.

  Datorn startar om Windows med standardinställningarna.

Ändra energialternativ för den trådlösa adaptern

Använd Enhetshanteraren för att ändra egenskaperna för energialternativ för den trådlösa adaptern.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på Nätverkskort på listan över enheter.

 3. Högerklicka på den trådlösa enheten och välj Egenskaper.

  Välja egenskaper för drivrutin för trådlös anslutning
 4. Välj fliken Energisparfunktioner, avmarkera kryssrutan för Tillåt att datorn stänger av enheten för att spara ström och klicka sedan på OK.

HP-datorer – Återställa datorn

Återställningsfunktionen i Windows 10 installerar om operativsystemet utan att förlora dina personliga data och anpassningar.

Säkerhetskopiera personliga filer på datorn

Säkerhetskopiera de personliga filerna på din dator med Windows 10.

 1. Anslut en extern enhet till datorn.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Inställningar för säkerhetskopiering.

 3. Klicka på Lägg till en enhet och välj sedan en enhet.

 4. Klicka på Fler alternativ.

 5. Klicka på Säkerhetskopiera nu och vänta tills säkerhetskopieringen har slutförts. Det kan ta några minuter eller några timmar, beroende på storleken på filerna.

  Klicka på Säkerhetskopiera nu för att starta processen för säkerhetskopiering

Återställa datorn (Windows 10)

Återställ datorn med en ny installation av Windows 10.

 1. I Windows ska du söka efter och öppna Återställningsalternativ.

 2. På skärmen Återställning under Återställ den här datorn klickar du på Komma igång.

  Klicka på knappen Kom igång för att starta återställning av datorn
 3. Följ anvisningarna för att återställa din dator. Det kan ta några minuter.

Återställa personliga filer på datorn

Återställa personliga filer på din dator med Windows 10.

 1. Anslut en extern enhet för säkerhetskopiering till datorn.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Inställningar för säkerhetskopiering.

 3. Klicka på Fler alternativ.

 4. Rulla längst ned på skärmen Alternativ för säkerhetskopiering och klicka på Återställ filer från en aktuell säkerhetskopia.

 5. Välj de filer som du vill återställa, klicka på knappen Återställ och vänta sedan tills Windows har återställt dina personliga filer. Det kan ta några minuter eller några timmar, beroende på storleken på filerna.

  Välja och återställa personliga filer på datorn

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...