hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer – Felsökning av trådlöst tangentbord

Felsök problem med anslutning och maskinvara när ett trådlöst tangentbord inte fungerar som förväntat.

Gör följande i angiven ordning. Försök att använda enheten efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera status för ström och anslutning (tangentbord med trådlös USB-mottagare)

Kontrollera om det finns ström- och anslutningsproblem i ett trådlöst tangentbord som använder en USB-mottagare och är ansluten till en port eller som är inbyggd i datorn.

 1. Leta efter och ta bort förpackningsflikar från tangentbordet. Flikar förhindrar enheten att försörjas med ström.

  Ta bort förpackningsfliken från tangentbordet
 2. Om tangentbordet har en strömbrytare kontrollerar du att den är .

  Slå på tangentbordet
 3. Om tangentbordet inte startar ska du ladda det genom att ansluta laddningskabeln till en strömkälla, t.ex en USB-laddningsport på datorn eller en extern USB-nätadapter. Om utbytbara batterier används i tangentbordet ska du sätta i nya.

  Tangentbord med (1) LED-batteriindikator och (2) MicroUSB-kabel för laddningsenhetens anslutning

  Nummer

  Beskrivning

  1.

  LED-batteriindikator

  2.

  Kabel till laddningsenhet

 4. Leta reda på USB-mottagaren för tangentbordet. Den kan redan vara isatt i en USB-port på datorn eller kan finnas i originalförpackningen. Vissa HP Touch och All-in-One-produkter levereras med USB-mottagaren förinstallerad i datorn. Du kan också titta efter en förvaringsbehållare för mottagaren inuti tangentbordet.

 5. Se till att mottagaren sitter i en USB-port på datorn. En USB-hubb levererar inte tillräckligt med ström för att enheten ska kunna ansluta korrekt.

 6. Stäng av andra trådlösa enheter som du inte använder, inklusive Bluetooth-enheter.

 7. Flytta musen närmare den trådlösa mottagaren, vanligtvis inom 30 cm (1 fot).

 8. Se till att det inte finns några föremål mellan musen och den trådlösa mottagaren. Föremål som t.ex. tv, trådlösa telefoner eller högtalare kan försvaga trådlösa signaler.

 9. Återställ USB-mottagarens anslutning baserat på om den har en anslutnings-knapp eller inte.

  • Mottagare utan anslutningsknapp

   Trådlösa USB-mottagare utan anslutningsknapp

   Ta bort mottagaren från USB-porten, vänta i 10 sekunder och anslut sedan mottagaren till en annan port på datorn.

  • Mottagare med anslutningsknapp

   Trådlös USB-mottagare med anslutningsknapp och LED-aktivitetslampa

   Flytta mottagaren till en annan port på datorn och tryck sedan in och håll kvar anslutnings-knappen tills lampan blinkar. Inom 60 sekunder trycker du in och håller ned anslutnings-knappen på enheten tills lampan på mottagaren slutar blinka.

 10. Om anslutningen misslyckas kan du prova att konfigurera tangentbordet med en annan dator för att kontrollera om det är problem med porten på huvuddatorn.

Kontrollera status för ström och anslutning (Bluetooth-tangentbord)

Kontrollera om det finns anslutnings- och strömproblem för ett trådlöst tangentbord som använder Bluetooth för att ansluta till datorn.

 1. Leta efter och ta bort förpackningsflikar från tangentbordet. Flikar förhindrar enheten att försörjas med ström.

  Ta bort förpackningsfliken från tangentbordet
 2. Om tangentbordet har en strömbrytare kontrollerar du att den är .

  Slå på tangentbordet
 3. Om tangentbordet inte startar ska du ladda det genom att ansluta laddningskabeln till en strömkälla, t.ex en USB-laddningsport på datorn eller en extern USB-nätadapter. Om utbytbara batterier används i tangentbordet ska du sätta i nya.

  Tangentbord med (1) LED-batteriindikator och (2) MicroUSB-kabel för laddningsenhetens anslutning

  Nummer

  Beskrivning

  1.

  LED-batteriindikator

  2.

  Kabel till laddningsenhet

 4. I Windows söker du efter och öppnar inställningarna Bluetooth och andra enheter.

  Bluetooth-inställningar i Windows
 5. Se till att Bluetooth är .

 6. Om tangentbordet inte finns med på listan kan du lägga den i identifieringsläge enligt tillverkarens anvisningar och sedan klicka på Lägg till Bluetooth eller annan enhet för att parkoppla den.

HP-datorer – Avancerad felsökning för trådlöst tangentbord

Använd de här avancerade stegen och metoderna när ett trådlöst tangentbord inte svarar eller inte fungerar som förväntat.

Uppdatera hårdvarans drivrutiner

Använd Enhetshanteraren för att uppdatera drivrutiner för hårdvara, t.ex. grafik, ljud, trådlösa eller andra drivrutiner till datorn.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. Välj Möss och andra pekdon i listan över enheter.

 3. Högerklicka på den tangentbord, välj Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna för att installera den uppdaterade drivrutinen.

  Välj Uppdatera drivrutiner i Enhetshanteraren
 4. Starta om datorn för att slutföra installationen av uppdateringar.

Köra ett diagnostiktest för inmatningsenhet

Använd HP PC Hardware Diagnostics Tool för att identifiera problem med en inmatningsenhet, t. ex. en mus, pekplatta eller ett tangentbord.

 1. I Windows söker du efter och öppnar HP PC Hardware Diagnostics för Windows.

  Anm:

  Om det inte visas i listan går du till HP Hardware Diagnostics för att ladda ned och installera programvaran.

 2. I huvudmenyn ska du välja Komponenttester.

 3. Välj Inmatningsenheter, välj alla tillgängliga tester och klicka sedan på Kör en gång för att starta testerna.

  Valda inmatningsenheter
 4. Om något test misslyckas antecknar du den 24-siffriga ID-koden (finns även i Testloggar) och sedan Kontakta HP:s kundsupport eller servar enheten.

Kör Windows Update

Uppdatera din Windows 11- eller Windows 10-dator med Windows Update.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Sök efter uppdateringar.

  Om det finns tillgängliga uppdateringar börjar de installeras automatiskt.

 2. När uppdateringarna har installerats, starta om datorn när du anmodas.

Lös specifika problem med tangentbordet

Lös problem med tangentbordet, till exempel långsam inmatning, upprepade tecken, fel språk eller tangenter som fastnar.

Långsam tangenttryckningsrespons eller upprepade tecken

Kontrollera inställningen för filtertangenter om det går sakta att skriva eller om flera tecken visas när du trycker på en tangent.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.

 2. Välj Hjälpmedelscenter och välj sedan Gör tangentbordet lättare att använda.

 3. Markera kryssrutan bredvid Aktivera filtertangenter och klicka sedan på OK.

  Rutan Aktivera filtertangenter är inte markerad

Ett enkelt tryck på en tangent på tangentbordet ger flera tecken

Justera upprepningsfördröjningen om två eller flera tecken visas när du trycker på en tangent.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.

 2. Välj Tangentbord och sedan fliken Hastighet.

 3. Under Upprepningsfördröjning flyttar du skjutreglaget till Lång och klickar sedan på OK.

  Ändra inställningar för tangentbordshastighet

Sifferknappsatsen fungerar inte som förväntat

Kontrollera status för Num Lock-tangenten och kontrollera Windows-inställningen för att använda tangentbordet som en mus.

 1. Se till att tangenten Num Lock är aktiverad eller inaktiverad, beroende på hur du vill använda den. Den tangenten finns vanligtvis i närheten av eller på sifferknappsatsen.

  Om felet kvarstår går du vidare med nästa steg.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.

 3. Välj Hjälpmedelscenter och välj sedan Gör tangentbordet lättare att använda.

 4. Avmarkera kryssrutan för Aktivera mustangenter och klicka sedan på OK för att spara ändringarna.

  Aktivera mustangenter är avmarkerat

Tangentbordsspråk och -layout är inte som förväntat

Ändra tangentbordsspråk och -layout så att de stämmer överens med visningsspråket i Windows.

Anm:

För affärsanvändare kan språkinställningarna styras av en administratör. Kontakta IT-avdelningen för att få hjälp.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Språkinställningar.

 2. Bekräfta eller ändra visningsspråk för Windows.

  Byta visningsspråk för Windows
 3. I Windows söker du efter och öppnar Inställningar för inmatning.

 4. Välj Avancerade tangentbordsinställningar.

 5. Välj språk i listrutan under Åsidosätt standardinmatningsmetod.

  Välj ett språk för tangentbordet
 6. I Windows söker du efter och öppnar Språkinställningar.

 7. Välj ett språk och klicka sedan på Alternativ.

  Klicka på knappen Alternativ för det valda språket
 8. Under Tangentbord ska du klicka på Lägg till ett tangentbord och sedan välja en tangentbordslayout som stämmer överens med det valda tangentbordet och visningsspråket.

  Ändra tangentbordslayouten så att den matchar visningsspråket
 9. Tryck på Windows-tangenten och på Mellanslagstangenten för att växla mellan tangentbordslayouter.

  Anm:

  När du växlar mellan tangentbordslayouter ändras bara inmatningsspråket.

En tangent på tangentbordet har fastnat

Ta bort tangenten som har fastnat och rengör området under och runt den.

Anm:

Om tangentbordet inte fungerar som förväntat och fortfarande täcks av garantin ska du kontakta HP för att se om tangentbordet kan bytas ut. Om tangenten har fastnat på grund av vätska eller annat som kommit in i tangentbordet kan rengöring vara det enda alternativet.

 1. Koppla bort tangentbordet från datorn. Om det körs med batterier tar du bort dem.

 2. Sätt in en smörkniv (eller liknande verktyg) under tangenten och bänd försiktigt upp den.

  Anm:

  Det kan vara svårare att ta bort tangenter på tunna tangentbord. Överväg att byta ut tangentbordet om du inte kan ta bort tangenten på ett säkert sätt.

  Ta bort en tangent som har fastnat
 3. Rengör undersidan av tangenten och dess plats på tangentbordet med en bomullstopp fuktad med sprit.

 4. Ta bort allt damm eller all smuts från tangentens plats.

 5. Sätt tillbaka tangenten genom att trycka ned den tills den snäpper fast på plats. Längre tangenter kan ha en liten stödstång i metall som också behöver installeras.

Datorn piper när jag skriver

Kontrollera inställningarna för Låstangenter eller Tröga tangenter i Windows om datorn ibland piper när du skriver.

Tangenter kan pipa till när Lås-tangenterna trycks ner. Tröga tangenter kan pipa till när tangenterna Ctrl + Alt + Skift eller Lås trycks ner.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Hjälpmedelscenter för tangentbordsinställningar.

 2. Se till att Använd tröga tangenter är inställd på Av.

  Stänga av inställningen för tröga tangenter

HP-datorer - Felsökning av en Bluetooth-anslutning

Sök efter problem med anslutning eller drivrutin om du inte kan para ihop ett Bluetooth-tillbehör eller en ingående enhet med datorn.

Gör följande i angiven ordning. Försök att använda enheten efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Bekräfta att datorn har Bluetooth

Använd Enhetshanteraren för att bekräfta om datorn har stöd för Bluetooth.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.

 2. I Enhetshanteraren letar du efter Bluetooth eller Bluetooth-radioapparater i listan.

  Om Bluetooth inte visas beror det på att datorn inte stöder det. Använd en annan typ av trådlös eller USB-enhet.

  Bluetooth visas i Enhetshanteraren

Kontrollera att Bluetooth-signalen är på

När Bluetooth signalen är avstängd kan du inte para ihop en befintlig enhet, lägga till en ny enhet eller ändra Bluetooth-inställningarna.

 1. Öppna Enhetshanteraren och klicka sedan på pilen bredvid Bluetooth.

  Klicka på pilen bredvid Bluetooth för att expandera listan
 2. Om enheten inte visas, högerklicka på Bluetooth-lysdioden och välj sedan Aktivera enhet.

  Klicka på aktivera enhet för Bluetooth-lysdioden

Kontrollera inställningarna för trådlös kommunikation

Kontrollera att inställningarna för trådlös kommunikation på datorn tillåter Bluetooth-anslutning.

 1. I Windows söker du efter och öppnar Flygplansläge.

 2. Kontrollera att Flygplansläge är avstängt och att Wi-Fi och Bluetooth är aktiverade.

  Anm:

  Flygplansläget stänger automatiskt av Wi-Fi och Bluetooth. Om du behöver använda Bluetooth i flygplansläge kan du aktivera det manuellt igen.

  Se till att flygplansläget är avstängt och att Wi-Fi och Bluetooth är på

Ta bort eventuell trådlös störning

Den trådlösa Bluetooth-signalen mellan datorn och enheten kan vara för svag för att upprätta en bra anslutning.

Ej trådlösa produkter som stör trådlösa prestanda
 1. Se till att HP-enheten är på och identifierbar.

 2. Sök efter och stäng av Bluetooth på andra enheter som inte används.

 3. Flytta datorn och enheten närmare varandra, vanligtvis inom 10 m.

 4. Kontrollera att det inte finns några föremål mellan datorn och enheten. Föremål som t.ex. TV-apparater, mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner eller andra trådlösa enheter kan försvaga Bluetooth-signalerna.

Starta om Bluetooth-enheten och datorn

Om du startar om enheten och datorn kan det lösa eventuella anslutningsproblem.

 1. Stäng alla program som körs på datorn och stäng sedan av den.

 2. Stäng av Bluetooth-enheten.

 3. Starta datorn och enheten.

Sök efter en drivrutinsuppdatering för Bluetooth

Om Bluetooth-drivrutinen för enheten är för gammal kan du uppleva problem med anslutningen.

 1. Öppna Enhetshanteraren och klicka sedan på pilen bredvid Bluetooth för att visa de installerade enheterna.

  Klicka på pilen bredvid Bluetooth för att visa installerade enheter
 2. Högerklicka på ljudenheten och välj sedan Uppdatera drivrutin.

 3. I fönstret för uppdatering av drivrutinsprogramvara klickar du på Sök automatiskt efter uppdaterad drivrutinsprogramvara.

 4. Om det finns en tillgänglig uppdatering uppdaterar du drivrutinen.

Installera Bluetooth-enheten på nytt

Bluetooth-drivrutinen för enheten kan vara skadad. Avinstallera enheten med hjälp av Enhetshanteraren och para sedan ihop den med datorn för att installera om drivrutinen.

 1. Öppna Enhetshanteraren och klicka sedan på pilen bredvid Bluetooth för att visa de installerade enheterna.

  Klicka på pilen bredvid Bluetooth för att visa installerade enheter
 2. Högerklicka på enheten du försöker para ihop och klickar sedan på Avinstallera.

 3. Starta om datorn för att återställa eventuella trådlösa anslutningar.

Återställ datorn när Windows startar normalt

Återställ datorn till en tidigare tidpunkt.

 1. Spara alla öppna filer och stäng sedan alla öppna program.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Skapa en återställningspunkt.

 3. På fliken Systemskydd ska du klicka på Systemåterställning.

  Välja Systemåterställning i fönstret Systemegenskaper
 4. I fönstret Systemåterställning klickar du på Nästa.

 5. Välj den återställningspunkt du vill använda och klicka sedan på Nästa.

  Välja en återställningspunkt
 6. Se över ditt val och klicka sedan på Slutför.

 7. Läs varningen om att inte avbryta systemåterställning och klicka sedan på Ja.

  Varning - risk för personskada:

  Låt systemåterställningen slutföras utan avbrott för att undvika att hårddisken skadas eller orsaka ytterligare skador på datorn.

  Bekräfta att systemåterställningen kan inte avbrytas
  Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om datorn.

Kontakta HP:s kundsupport

Om de föregående stegen inte löste problemet, kontakta HP:s kundsupport för att få ytterligare hjälp.

 1. Ange produktens serienummer för att visa garantistatus och ändra platsen vid behov.

 2. Välj ett supportalternativ. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...