hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byt ut skrivhuvudet på HP Photosmart 7520-skrivare

Byt ut en skadad skrivhuvudsenhet i HP Photosmart 7520 och 7525 e-All-in-One-skrivare.

Ersättningsskrivhuvud: CN642A

Köpa ett skrivhuvud

Köp ett skrivhuvud från en auktoriserad serviceleverantör eller på HP:s webbplats.

 1. Gå till HP:s reservdelsbutik (på engelska).

 2. Välj ditt land/region längst upp på webbsidan.

 3. Ange artikelnumret i fältet Sök efter artikel.

 4. Följ anvisningarna för att beställa skrivhuvudet.

Byta ut skrivhuvudet

Byt ut skrivhuvudet för att lösa problem med utskriftskvaliteten som inte försvinner efter att bläckpatronerna bytts ut.

 1. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka och vänta tills skrivarvagnen har stannat.

  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Ta bort var och en av bläckpatronerna genom att trycka på fliken framför dem och sedan lyfta patronen.

  Tryck på fliken framför och dra sedan uppåt för att ta bort bläckpatronen
 3. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen för att låsa upp skrivhuvudet.

  Lyfta upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
 4. Ta tag i sidorna av skrivhuvudet och lyft sedan upp det för att ta bort det.

  Anm:

  För att undvika fläckar bör du inte röra undersidan av skrivhuvudet.

  Borttagning av skrivhuvudet
 5. Placera skrivhuvudet på ett pappersark och lägg den sedan åt sidan.

 6. Rengör de elektriska kontakterna inuti vagnen uppifrån och ned med de fuktiga servetter som medföljde det nya skrivhuvudet, torka bara i riktning nedåt.

  Varning - risk för personskada:

  Torka inte uppåt eller från sida till sida. Det kan skada de elektriska kontakterna.

  Rengöring av de elektriska kontakterna inuti skrivaren
 7. Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte de elektriska kontakterna eller munstyckena för att undvika att skada dem.

  Rör aldrig de elektriska kontakterna eller munstyckena på skrivhuvudet
 8. Med de elektriska kontakterna vända mot skrivarens baksida sätter du i skrivhuvudet i skrivarvagnen.

  För in skrivhuvudet i vagnen
 9. Stäng vagnspärren.

  Sänka spärrhandtaget på vagnen
 10. Sätt i de nya patronerna som medföljde det nya skrivhuvudet och stäng sedan åtkomstluckan till bläckpatronerna.

  Varning - risk för personskada:

  Återanvänd inte bläckpatronerna från det gamla skrivhuvudet. Gamla bläckpatroner kan skada det nya skrivhuvudet.

 11. Om du ombeds justera patronerna, väljer du OK på skrivarens kontrollpanel.

  Skrivhuvudet har installerats och skrivaren är klar för utskrift.

Returnera det ursprungliga skrivhuvudet till HP

Följ anvisningarna som medföljer det nya skrivhuvudet för att returnera defekta delar till HP.

Anm:

Om du inte har några returanvisningar, återvinn det gamla skrivhuvudet och bläckpatronerna. Mer information finns på HP-produktretur och återvinning (på engelska).

 1. Lägg skrivhuvudet i samma förpackning som ersättningen levererades i.

  Lägga det gamla skrivhuvudet i förpackningen
 2. Dra av dekalen från förpackningens lock märkt B och placera den ovanpå för att försegla förpackningen.

  Dra av dekalen från förpackningens lock och förslut förpackningen
 3. Montera de orangefärgade skruvlocken som du tog bort från de nya bläckpatronerna på de gamla bläckpatronerna.

  s
 4. Lägg det gamla skrivhuvudet, bläckpatronerna och formuläret som medföljde det nya skrivhuvudet i kartongen, samt utskriftsprovet som visar problemet med utskriftskvaliteten.

  Lägg de gamla delarna, formuläret och ett utskriftsexempel i påsen
 5. Stäng och förslut kartongen, sätt på den frankerade returadressetiketten och skicka tillbaka lådan till HP.

  Stäng och förslut kartongen och sätt på den frankerade returadressetiketten för att returnera den till HP

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...