hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP Inkjet-skrivare - Bläckpatronfel

Något av följande fel eller meddelanden visas på skrivarens kontrollpanel eller på datorn och skrivaren skriver inte ut.

 • Patronen kan inte användas förrän skrivaren har registrerats

 • Bläckpatronfel

 • Bläckpatronerna sitter på fel plats

 • Bläckpatron saknas

 • Problem med bläckpatron

 • Inkompatibel bläckpatron

 • Fel på bläckpatron

 • Bläckpatroner saknas eller kan inte hittas

 • Äldre bläckpatron

 • Chip/krets som inte kommer från HP har upptäckts

Anm:

Meddelandena varierar beroende på din skrivare och version av inbyggd programvara. Kontrollera versionsinformationen för skrivarens inbyggda programvara för att se vilka meddelanden som finns tillgängliga.

Identifiera din patrontyp och få steg för att lösa dessa fel.

Typ av bläckpatron
Anm:

Gå till följande dokument om du råkar ut för dessa bläckpatronsfel.

Typ 1 – Bläckpatronerna HP 21, 22, 27, 28, 56–67, 74, 75, 92–98, 123, 302–305, 652, 653, 667, 680, 682, 803–805 och 901 – Åtgärda bläckpatronsfel

Åtgärda felmeddelanden som ”Bläckpatron saknas”, ”Tömd bläckpatron” och ”Inkompatibel bläckpatron” för skrivare som använder bläckpatronerna HP 21, 22, 27, 28, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 123, 302, 303, 304, 305, 652, 653, 667, 680, 682, 803, 804, 805 och 901.

Dessa steg gäller för skrivare som har två bläckpatronsplatser (svart och trefärgs). Om du inte har en utbytespatron tillgänglig och behöver skriva ut tar du bort den patron som indikeras i felmeddelandet. Bekräfta alla uppmaningar om att starta enpatronsläge och försök sedan att skriva ut. Se till att gå igenom följande steg innan du sätter i nya patroner.

Exempel på bläckpatronen HP 63

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera bläckpatronernas nummer

Se till att patronens modellnummer överensstämmer med din skrivare och ditt land/region.

 1. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 2. Titta på bläckpatronens etiketter.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Patronerna ska vara märkta “Instant Ink”. Numren på Instant Ink-patroner skiljer sig från standardpatroner och Instant Ink-patroner kan vara större. Skrivaren är utformad för att fungera med bläckpatroner som levererats till dig via HP Instant Ink. Om du ser Patronen kan inte användas förrän skrivaren har registrerat meddelanden, använd HP Virtual Agent för snabb hjälp eller gå till HP Instant Ink support.

  • Skrivare är inte registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik för att kontrollera att bläckpatronerna är kompatibla. Skrivaren måste vara registrerad i Instant Ink för att kunna använda Instant Ink-patroner.

 3. Byt ut inkompatibla bläckpatroner.

  Anm:

  HP+-skrivare kräver äkta HP-bläckpatroner.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Rengör bläckpatronens och skrivarvagnens elektriska kontakter

Ta bort eventuellt skräp eller ansamling från kontakterna på patronerna.

 1. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 2. Ta ut bläckpatronen som indikeras i felmeddelandet från vagnen.

  • Vagnar med patronspärrar: Öppna luckan och dra försiktigt patronen uppåt och utåt ur hållaren.

   Ta bort bläckpatronerna med spärrar från skrivarvagnen
  • Vagnar utan patronspärrar: Du lossar bläckpatronen genom att trycka försiktigt på patronen och sedan dra ut den ur hållaren.

   Ta ut bläckpatronerna ur vagnen
 3. Håll patronen på sidorna och ta bort all skyddstejp som kanske fortfarande sitter kvar på kontakterna.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte bläckmunstyckena eller den kopparfärgade elektriska remsan. Om du vidrör eller försöker att ta bort dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

  Ta bort tejpen från bläckpatronen
 4. Fukta en ren och luddfri duk med destillerat vatten och torka sedan av de kopparfärgade kontakterna på patronen.

  Rengör bläckpatronernas kontakter
 5. Fukta en luddfri trasa eller bomullstopp med destillerat vatten och rengör de elektriska kontakterna i vagnen.

  Rengöring av kontakterna i skrivarvagnen
 6. Vänta i 10 minuter tills kontakterna har torkat och sätt sedan in patronen i dess färgkodade plats.

 7. Upprepa dessa steg för det andra patronerna om det nämns i felmeddelandet.

 8. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet.

  Om felet kvarstår, rengör patronens och vagnens kontakter en andra gång.

Byt den bläckpatron som orsakar problemet

Installation en ny bläckpatron kan lösa bläckrelaterade problem.

 1. Skaffa en ny bläckpatron.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Utbytespatroner är en del av din prenumeration. Om du har en annan Instant Ink-patron tillgänglig installerar du den. Annars kontaktar du HP Instant Ink support en ny bläckpatron.

  • Skrivare är INTE registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik eller en lokal återförsäljare för att hitta och köpa kompatibla förbrukningsmaterial. HP rekommenderar äkta HP-bläckpatroner.

   Anm:

   Om du har en defekt HP-bläckpatron kan den omfattas av garantin. Gå till Om HP-originalpatroner för att se sidkapacitet och information om HP:s begränsade garanti.

 2. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 3. Ta ut bläckpatronen som anges i felmeddelandet och sätt sedan in den nya bläckpatronen i hållaren.

 4. Upprepa dessa steg för att byta ut andra patroner som anges i felmeddelandet.

 5. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Typ 2 – Bläckpatronerna HP 932, 933, 950, 951–959 och 962–969 – Åtgärda bläckpatronsfel

Åtgärda felmeddelanden som ”Bläckpatron saknas”, ”Tömd bläckpatron” och ”Inkompatibel bläckpatron” för skrivare som använder bläckpatronerna HP 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 och 969.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Exempel på bläckpatronen HP 950

Kontrollera bläckpatronernas nummer

Se till att patronens modellnummer överensstämmer med din skrivare och ditt land/region.

 1. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 2. Titta på bläckpatronens etiketter.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Patronerna ska vara märkta “Instant Ink”. Numren på Instant Ink-patroner skiljer sig från standardpatroner och Instant Ink-patroner kan vara större. Skrivaren är utformad för att fungera med bläckpatroner som levererats till dig via HP Instant Ink. Om du ser Patronen kan inte användas förrän skrivaren har registrerat meddelanden, använd HP Virtual Agent för snabb hjälp eller gå till HP Instant Ink support.

  • Skrivare är inte registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik för att kontrollera att bläckpatronerna är kompatibla. Skrivaren måste vara registrerad i Instant Ink för att kunna använda Instant Ink-patroner.

 3. Byt ut inkompatibla bläckpatroner.

  Anm:

  HP+-skrivare kräver äkta HP-bläckpatroner.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Rengör bläckpatronens elektriska kontakter

Ta bort eventuellt skräp eller ansamling från kontakterna på patronerna.

 1. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 2. Skjut in bläckpatronen såsom anges i felmeddelandet för att lossa den från skrivarvagnen.

  Avlägsna bläckpatronen
 3. Torka av kopparfärgade kontakten på patronen med en luddfri trasa.

  Rengör kontakten på bläckpatronen
 4. Skjut in patronen i dess färgkodade hållare tills den snäpper fast.

 5. Upprepa dessa steg för andra bläckpatroner som anges i felmeddelandet.

 6. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet.

Byt den bläckpatron som orsakar problemet

Installation en ny bläckpatron kan lösa bläckrelaterade problem.

 1. Skaffa en ny bläckpatron.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Utbytespatroner är en del av din prenumeration. Om du har en annan Instant Ink-patron tillgänglig installerar du den. Annars kontaktar du HP Instant Ink support en ny bläckpatron.

  • Skrivare är INTE registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik eller en lokal återförsäljare för att hitta och köpa kompatibla förbrukningsmaterial. HP rekommenderar äkta HP-bläckpatroner.

   Anm:

   Om du har en defekt HP-bläckpatron kan den omfattas av garantin. Gå till Om HP-originalpatroner för att se sidkapacitet och information om HP:s begränsade garanti.

 2. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 3. Ta ut bläckpatronen som anges i felmeddelandet och sätt sedan in den nya bläckpatronen i hållaren.

 4. Upprepa dessa steg för att byta ut andra patroner som anges i felmeddelandet.

 5. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Typ 3 – Bläckpatronerna HP 178, 364, 564, 655, 862, 902–920, 934 och 935 – Åtgärda bläckpatronsfel

Åtgärda felmeddelanden som ”Bläckpatron saknas”, ”Tömd bläckpatron” och ”Inkompatibel bläckpatron” för skrivare som använder bläckpatronerna HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 och 935.

Exempel på bläckpatronen HP 904

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera bläckpatronerna

Se till att modellnumren för patroner överensstämmer med din skrivare och ditt land/region och kontrollera att de är korrekt installerade.

 1. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 2. Titta på bläckpatronens etiketter.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Patronerna ska vara märkta “Instant Ink”. Numren på Instant Ink-patroner skiljer sig från standardpatroner och Instant Ink-patroner kan vara större. Skrivaren är utformad för att fungera med bläckpatroner som levererats till dig via HP Instant Ink. Om du ser Patronen kan inte användas förrän skrivaren har registrerat meddelanden, använd HP Virtual Agent för snabb hjälp eller gå till HP Instant Ink support.

  • Skrivare är INTE registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik för att kontrollera att bläckpatronerna är kompatibla. Skrivaren måste vara registrerad i Instant Ink för att kunna använda Instant Ink-patroner.

 3. Byt ut inkompatibla bläckpatroner.

  Anm:

  HP+-skrivare kräver äkta HP-bläckpatroner.

 4. Kontrollera att bokstaven på bläckpatronens etikett matchar etiketten i vagnen.

  Kontrollera att båda patronerna sitter på rätt plats
 5. Se till att bläckpatronerna är sitter fast. Om en bläckpatron sticker ut längre än de andra, tryck ned den tills den snäpper fast.

 6. Om bläckpatronen inte sitter fast ordentligt ska du ta ut den ur hållaren, böja den försiktigt bort från bläckpatronen, inte mer än 1,27 cm (0,5 tum) och sedan sätta in den igen.

  Böj ut bläckpatronens flik
 7. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren om du ombeds göra det.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Rengör bläckpatronens och skrivarhuvudets elektriska kontakter

Ta bort eventuellt skräp eller ansamling från kontakterna på patronerna.

 1. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 2. Ta ut bläckpatronen som indikeras i felmeddelandet från vagnen.

 3. Torka av kopparfärgade kontakten på patronen med en luddfri trasa.

  Bläckpatronens kopparfärgade kontakt
 4. Placera bläckpatronen på sidan med kontakterna vända uppåt.

 5. Torka av kontakten i skrivhuvudet med en luddfri trasa.

  De elektriska kontakterna i skrivarvagnen
 6. Sätt tillbaka bläckpatronen i den färgkodade hållaren och tryck sedan ned den tills den snäpps fast på plats.

 7. Upprepa dessa steg för andra bläckpatroner som anges i felmeddelandet.

 8. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet.

Byt den bläckpatron som orsakar problemet

Installation en ny bläckpatron kan lösa bläckrelaterade problem.

 1. Skaffa en ny bläckpatron.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Utbytespatroner är en del av din prenumeration. Om du har en annan Instant Ink-patron tillgänglig installerar du den. Annars kontaktar du HP Instant Ink support en ny bläckpatron.

  • Skrivare är INTE registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik eller en lokal återförsäljare för att hitta och köpa kompatibla förbrukningsmaterial. HP rekommenderar äkta HP-bläckpatroner.

   Anm:

   Om du har en defekt HP-bläckpatron kan den omfattas av garantin. Gå till Om HP-originalpatroner för att se sidkapacitet och information om HP:s begränsade garanti.

 2. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 3. Ta ut bläckpatronen som anges i felmeddelandet och sätt sedan in den nya bläckpatronen i hållaren.

 4. Upprepa dessa steg för att byta ut andra patroner som anges i felmeddelandet.

 5. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Typ 4 - Bläckpatronerna HP 10-13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 och 940 - Åtgärda bläckpatronsfel

Åtgärda bläckparonsfel för skrivare som använder bläckpatronerna HP 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 och 940.

Exempel på bläckpatronen HP 10

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera bläckpatronernas nummer

Se till att patronens modellnummer överensstämmer med din skrivare och ditt land/region.

 1. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 2. Titta på bläckpatronens etiketter.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Patronerna ska vara märkta “Instant Ink”. Numren på Instant Ink-patroner skiljer sig från standardpatroner och Instant Ink-patroner kan vara större. Skrivaren är utformad för att fungera med bläckpatroner som levererats till dig via HP Instant Ink. Om du ser Patronen kan inte användas förrän skrivaren har registrerat meddelanden, använd HP Virtual Agent för snabb hjälp eller gå till HP Instant Ink support.

  • Skrivare är inte registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik för att kontrollera att bläckpatronerna är kompatibla. Skrivaren måste vara registrerad i Instant Ink för att kunna använda Instant Ink-patroner.

 3. Byt ut inkompatibla bläckpatroner.

  Anm:

  HP+-skrivare kräver äkta HP-bläckpatroner.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Ta ut bläckpatronerna och sätt in dem igen

Kontrollera att bläckpatronerna är ordentligt installerade i vagnen.

 1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.

  Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Dra ut patronen ur hållaren.

 3. Skjut in patronen i den färgkodade hållaren tills det tar stopp.

  Installera bläckpatronen
 4. Upprepa stegen för att ta bort och sätta in de andra bläckpatronerna.

 5. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet.

Byt den bläckpatron som orsakar problemet

Installation en ny bläckpatron kan lösa bläckrelaterade problem.

 1. Skaffa en ny bläckpatron.

  • Skrivaren är registrerad i HP Instant Ink. Utbytespatroner är en del av din prenumeration. Om du har en annan Instant Ink-patron tillgänglig installerar du den. Annars kontaktar du HP Instant Ink support en ny bläckpatron.

  • Skrivare är INTE registrerad i HP Instant Ink. Gå till HP:s butik eller en lokal återförsäljare för att hitta och köpa kompatibla förbrukningsmaterial. HP rekommenderar äkta HP-bläckpatroner.

   Anm:

   Om du har en defekt HP-bläckpatron kan den omfattas av garantin. Gå till Om HP-originalpatroner för att se sidkapacitet och information om HP:s begränsade garanti.

 2. Öppna luckan eller locket till åtkomstområdet för bläckpatronerna. Vänta tills skrivarvagnen har stannat innan du fortsätter.

 3. Ta ut bläckpatronen som anges i felmeddelandet och sätt sedan in den nya bläckpatronen i hållaren.

 4. Upprepa dessa steg för att byta ut andra patroner som anges i felmeddelandet.

 5. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...