hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare – Felet Fel papperstyp (Windows, Mac)

När du skickar en utskrift visas ett felmeddelande om Fel papperstyp eller Fel pappersformat på skrivarens kontrollpanel eller på datorn när utskriftens pappersinställningar inte överensstämmer med vad som finns i skrivaren.

Felsök felmeddelandet ”Fel papperstyp” (Windows)

Identifiera och lösa problem med fel eller avvikande pappersformat på en Windows-dator.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera inställningarna för pappersstorlek och papperskälla (Windows)

Kontrollera inställningarna för pappersstorlek och -källa för utskriftsjobbet i Windows.

 1. I programvaran som du försöker skriva ut från klickar du på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Se till att skrivaren är vald och öppna sedan dialogrutan Egenskaper.

  Beroende på vilket program du använder kan knappen heta Egenskaper, Alternativ, Skrivarinställningar, Skrivare eller Inställningar.

  • För de flesta HP-skrivare klickar du på fliken Papper/kvalitet och fortsätter sedan med följande steg.

  • För HP Laser-skrivare klickar du på fliken Papper och sedan på listrutan Ursprunglig storlek och ser till att pappersformatet motsvarar den typ av papper som ligger i skrivaren. Klicka på listrutan utmatningsstorlek, välj Samma som originalstorlek och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Papperskälla och bekräfta sedan att rätt pappersfack är valt.

 4. Klicka på Avancerat och sedan på listrutan Pappersstorlek.

 5. Se till att pappersformatet motsvarar den typ av papper som fyllts på i skrivaren.

  Anm:

  Om du inte kan välja rätt pappersstorlek i listan väljer du den pappersstorlek som ligger närmast pappret i inmatningsfacket.

 6. Klicka på OK.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Uppdatera skrivarens inbyggda programvara

HP släpper regelbundet nya versioner av skrivarens inbyggda programvara med förbättringar eller problemkorrigeringar. Uppdatera den inbyggda programvaran regelbundet för att säkerställa att du får ut det mesta möjliga av skrivaren.

 • Uppdatera från skrivarens kontrollpanel: Många HP-skrivare med pekskärmar eller menyer kan ansluta direkt till HP för att hitta och installera uppdateringar. Se till att skrivaren är ansluten till ett nätverk med en aktiv internetanslutning. Om skrivaren är ansluten med en USB-kabel ska du använda ett av de andra alternativen.

  Leta reda på menyn Produktuppdatering eller Sök efter uppdateringar på skrivaren genom att trycka på ikonen eller knappen HP ePrint ( eller ). Eller öppna menyn Konfiguration, Service eller Inställningar, välj Inställningar, Skrivarunderhåll eller Verktyg och välj sedan Webbtjänster, Skrivaruppdatering eller LaserJet-uppdatering.

 • Ladda ned uppdateringar från HP:s kundsupport: När skrivaren är påslagen och ansluten till datorn eller ett nätverk går du till Hämtning av HP-programvara och drivrutiner för att söka efter och installera tillgängliga uppdateringar som listas under Inbyggd programvara.

 • Installera uppdateringar via HP Smart-appen: Öppna HP Smart-appen och skapa sedan ett konto eller logga in. Om du inte har HP Smart, hämta den från 123.hp.com eller din appbutik. När du har lagt till skrivaren klickar du på skrivarbilden, klicka på Skrivarens hemsida (EWS) eller Avancerade inställningar, klicka på Verktyg eller Webbtjänster och klicka sedan på Skrivaruppdateringar.

Avinstallera HP-skrivardrivrutinen och använd HP Smart (Windows)

Avinstallera HP-skrivardrivrutinen och installera och använda HP Smart på en dator med Windows.

 1. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Lägga till eller ta bort program.

 3. Leta reda på HP-skrivarens namn i listan över program.

  • Om du hittar skrivaren, klicka på skrivarens namn och sedan på Avinstallera.

  • Om du inte hittar skrivaren ska du söka efter och öppna Skrivare och skannrar, klicka på din skrivare och sedan klicka på Ta bort enhet.

 4. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas klickar du på Ja.

 5. Följ anvisningarna för att slutföra borttagningen av programvaran och starta sedan om datorn.

 6. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera HP Smart.

Felsök felmeddelandet ”Fel papperstyp” (Mac)

Identifiera och lösa problem med fel eller avvikande pappersformat på en Mac.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Kontrollera inställningarna för pappersstorlek och papperskälla (Mac)

Kontrollera inställningarna för pappersstorlek och -källa för utskriftsjobbet i macOS.

 1. I programvaran som du försöker skriva ut från klickar du på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Kontrollera att du valt rätt skrivare och klicka på Visa detaljer.

 3. Välj Papperstyp/Kvalitet eller Media och kvalitet.

 4. Klicka på Mata från eller Källa och bekräfta sedan att rätt pappersfack är valt.

 5. Kontrollera inställningen för pappersstorlek.

  • Om ett alternativ för pappersstorlek visas klickar du på det.

  • Om ett alternativ för pappersformat inte visas, klicka på Avbryt, klicka på Arkiv igen och välj sedan Sidinställningar.

 6. Se till att pappersformatet motsvarar den typ av papper som fyllts på i skrivaren.

  Anm:

  Om du inte kan välja rätt pappersstorlek i listan väljer du den pappersstorlek som ligger närmast pappret i inmatningsfacket.

 7. Klicka på OK.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Uppdatera skrivarens inbyggda programvara

HP släpper regelbundet nya versioner av skrivarens inbyggda programvara med förbättringar eller problemkorrigeringar. Uppdatera den inbyggda programvaran regelbundet för att säkerställa att du får ut det mesta möjliga av skrivaren.

 • Uppdatera från skrivarens kontrollpanel: Många HP-skrivare med pekskärmar eller menyer kan ansluta direkt till HP för att hitta och installera uppdateringar. Se till att skrivaren är ansluten till ett nätverk med en aktiv internetanslutning. Om skrivaren är ansluten med en USB-kabel ska du använda ett av de andra alternativen.

  Leta reda på menyn Produktuppdatering eller Sök efter uppdateringar på skrivaren genom att trycka på ikonen eller knappen HP ePrint ( eller ). Eller öppna menyn Konfiguration, Service eller Inställningar, välj Inställningar, Skrivarunderhåll eller Verktyg och välj sedan Webbtjänster, Skrivaruppdatering eller LaserJet-uppdatering.

 • Ladda ned uppdateringar från HP:s kundsupport: När skrivaren är påslagen och ansluten till datorn eller ett nätverk går du till Hämtning av HP-programvara och drivrutiner för att söka efter och installera tillgängliga uppdateringar som listas under Inbyggd programvara.

 • Installera uppdateringar via HP Smart-appen: Öppna HP Smart-appen och skapa sedan ett konto eller logga in. Om du inte har HP Smart, hämta den från 123.hp.com eller din appbutik. När du har lagt till skrivaren klickar du på skrivarbilden, klicka på Skrivarens hemsida (EWS) eller Avancerade inställningar, klicka på Verktyg eller Webbtjänster och klicka sedan på Skrivaruppdateringar.

Avinstallera HP-skrivardrivrutinen och använd HP Smart (Mac)

Avinstallera HP-skrivardrivrutinen och installera och använd HP Smart på en Mac-dator.

 1. Hämta och öppna HP Easy Start från 123.hp.com/setup.

 2. I den nedrullningsbara menyn i HP Easy Start ska du klicka på Avinstallera HP-programvara.

  Klicka på Avinstallera HP-programvara i HP Easy Start
 3. Följ stegen för att avinstallera alla HP-programvaror.

 4. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera HP Smart.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...