hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP bläckstråleskrivare - Inriktningsproblem och fel

Efter att du bytt ut bläckpatroner eller försökt justera skrivhuvudena eller patronerna, kan ett av följande problem inträffa.

 • En justeringssida skrivs inte ut.

 • En inriktningssida skrivs ut varje gång du startar ett utskriftsjobb eller startar skrivaren.

 • Ett misslyckat justeringsfel visas.

 • Ett justeringsfel misslyckades visas.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Utför en justering

Rikta in skrivhuvudena eller justera bläckpatronerna i skrivaren när du byter ut dem för att förbättra utskriftskvaliteten eller för att ta bort ett justeringsfel.

 1. Kontrollera att det finns papper i inmatningsfacket.

 2. Öppna HP Smart-appen och klicka sedan på skrivarbilden.

 3. Klicka på Verktyg för utskriftskvalitet och välj sedan Justeraskrivhuvuden.

 4. Om du uppmanas av programvaran eller skrivarens kontrollpanel att skanna inriktningssidan, följ instruktionerna på sidan för att slutföra inriktningen.

Om justeringsproblemet kvarstår, fortsätter du med stegen och utför en inriktning efter varje.

Kontrollera bläckpatronerna

Felaktigt installerade bläckpatroner eller låga bläcknivåer kan leda till dålig utskriftskvalitet eller fel.

 1. Kontrollera bläcknivåerna.

  • Från skrivarens kontrollpanel: Leta efter en bläckdroppe, en patronikon eller menyn Bläcknivåer.

  • Via appen HP Smart: Öppna appen HP Smart. Beräknade bläcknivåer visas på startskärmen.

  • Ink Tank, Smart Tank, DeskJet GT-skrivare: Titta på bläckbehållarfönstret på skrivaren. De flesta skrivare med bläckbehållare har en minsta fyllnadsnivå.

 2. Öppna bläckpatronsluckan och vänta tills vagnen stannat.

 3. Ta bort alla bläckpatroner från skrivaren. Se till att du håller i varje bläckpatron i sidorna.

 4. Ta bort all skyddstejp som finns på bläckpatronerna.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför fel på bläcksystemet och dålig elektrisk anslutning.

 5. Kontrollera om det finns några hinder i närheten av skrivarvagnen och ta bort dem.

 6. Byt ut tomma eller nästan tomma bläckpatroner. Om du har en bläckbehållaresskrivare, kontrollera att varje bläckpatron är fylld till en minimal linje.

 7. Sätt tillbaka patronerna i rätt hållare och se till att de sitter ordentligt på plats.

 8. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.

Skriv ut en diagnostikrapport för utskriftskvalitet

Använd en diagnostikrapport om utskriftskvalitet för att kontrollera om skrivhuvudet eller bläckpatronerna behöver rengöras eller om det förekommer ett inriktningsproblem.

 1. Fyll på vanligt vitt papper i facket.

 2. Skriv ut en utskriftskvalitetsrapport.

  • Skrivare med en pekskärm eller menyer: På skrivarens kontrollpanel, öppna menyn Inställningar eller Inställningar , tryck på Verktyg eller Rapporter och tryck sedan på Utskriftskvalitetsrapport eller liknande.

  • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Öppna HP Smart-appen och klicka sedan på skrivarbilden. Klicka på Skrivarrapporter och välj sedan Utskriftskvalitetsrapport.

  Utskriftskvalitetsrapport
 3. Om det finns bläckfel på sidan, byt ut motsvarande patroner.

Rengör skrivhuvudena eller bläckpatronerna

Använd ett automatiskt rengöringsverktyg i appen HP Smart eller på skrivarens kontrollpanel för att lösa fel, förbättra utskriftskvaliteten eller ta bort ränder, fläckar eller linjer som visas på utskrifter.

 • Skrivare med en pekskärm eller menyer: På menyn Inställningar, Inställningar eller Verktyg väljer du alternativet för att rengöra skrivhuvuden eller bläckpatroner.

 • Skrivare utan pekskärm eller menyer: Öppna HP Smart-appen och klicka sedan på skrivarbilden. Klicka på Verktyg för utskriftskvalitet och välj sedan alternativet för att rengöra skrivhuvuden eller bläckpatroner.

Utvärdera utskriften efter rengöringen. Du kan behöva rengöra skrivhuvudena eller patronerna flera gånger.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...