hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-bläckskrivare - Justeringsfel

När du har försökt justera skrivhuvudena eller patronerna i skrivaren visas felmeddelandet Skrivaren justerades inte eller Justeringen misslyckades på datorskärmen eller på skrivarens kontrollpanel.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Utför en justering

Rikta in skrivhuvudena eller justera bläckpatronerna i skrivaren när du byter ut dem för att förbättra utskriftskvaliteten eller för att ta bort ett justeringsfel.

 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.

 2. Justera pappersledarna för bredd tills de ligger an mot pappersbunten.

 3. Skriv ut en justeringssida.

  • Kontrollpanel (skrivare med pekskärm): Öppna menyn Verktyg eller Skrivarunderhåll och välj sedan alternativet för att Justera bläckpatroner, Rikta in skrivhuvudet eller Skriva ut en justeringssida.

  • HP Smart-appen (Windows 10, macOS, Android, iOS): Klicka på skrivaren i appen, klicka på Verktyg för utskriftskvalitet och välj sedan alternativet för att justera skrivhuvudena eller patronerna.

  • HP Printer Assistant (Windows): Klicka på Underhåll skrivare och välj sedan alternativet för att rikta in skrivhuvudena eller justera patronerna.

  • HP Utility (Mac): Klicka på alternativet för att rikta in skrivhuvudena eller justera patronerna.

 4. Om din skrivare har en skanner följer du anvisningarna på justeringssidan för att skanna den och slutföra justeringen.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Kontrollera bläcknivåerna och byt bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut

Låga bläcknivåer kan leda till dålig utskriftskvalitet eller fel. HP rekommenderar att du har utbytespatroner till hands när bläckpatronerna är på väg att ta slut.

 1. Kontrollera bläcknivåerna.

  • Från skrivarens kontrollpanel: Leta efter en bläckdroppe, en patronikon eller menyn Bläcknivåer.

  • Via appen HP Smart: Öppna appen HP Smart. Beräknade bläcknivåer visas på startskärmen.

  • Från skrivarens programvara: Öppna skrivarens programvara och klicka sedan på ett av alternativen Förbrukningsmaterial eller Bläcknivåer.

  • Ink Tank, Smart Tank, DeskJet GT-skrivare: Titta på bläckbehållarfönstret på skrivaren. De flesta skrivare med bläckbehållare har en minsta fyllnadsnivå.

 2. Om bläcknivån i någon av bläckpatronerna eller behållarna är låg eller om du ser ett meddelande om Låg bläcknivå byter du ut den tomma behållaren.

Rengöra skrivhuvudena eller patronerna

Använd ett rengöringsverktyg för skrivhuvudet eller bläckpatronerna i skrivarens programvara eller på Kontrollpanelen för att lösa fel och förbättra utskriftskvaliteten.

Använd det här rengöringsverktyget när du ser ränder, fläckar eller färgade eller vita linjer på utskrivna sidor.

 • Kontrollpanelen (endast skrivare med pekskärmar): I någon av menyerna Inställningar, Konfiguration eller Verktyg söker du efter ett alternativ för att rengöra skrivhuvudena eller bläckpatronerna.

 • HP Smart-appen (Windows 10, macOS, Android, iOS): Klicka på skrivaren i appen, klicka på Verktyg för utskriftskvalitet och välj sedan alternativet för att rengöra skrivhuvudena eller patronerna.

 • HP Printer Assistant (Windows): Klicka på Underhåll skrivare och välj sedan alternativet för att rengöra skrivhuvudena eller patronerna.

 • HP Utility (Mac): Klicka på alternativet för att rengöra skrivhuvudena eller patronerna.

Efter rengöringen, utvärdera sidan som skrivs ut. Du kan behöva rengöra skrivhuvudena eller patronerna flera gånger.

Byt ut bläckpatroner eller skrivhuvuden som inte fungerar

Justeringssidor med defekter eller saknade färger kan leda till att sensorn inuti skrivaren uppfattar sidan fel och att inriktningen misslyckas. Se efter om det finns problem på sidan och byt ut defekta bläckpatroner eller skrivhuvuden.

 1. Kontrollera om det finns defekter på sidan, till exempel saknade färger eller avsnitt. Se exemplen nedan för avsnitt på justeringssidor utan defekter.

  Anm:

  Beroende på skrivaren, kan justeringssidan ha flera färger eller bara svart bläck. På de flesta justeringssidor finns en mängd rader och block.

  Exempel på rena justeringssidor
 2. Om du hittar defekter byter du ut bläckpatronerna och skrivhuvudet (för skrivare med ett borttagningsbart skrivhuvud).

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...