hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Använda och felsöka nätadaptern

Om du använder och förvarar nätadaptern på ett korrekt sätt får du bästa möjliga prestanda vid laddning eller strömförsörjning av datorn.

Om nätadaptern inte laddar batteriet eller förser den bärbara datorn med ström ska du felsöka adaptern och vid behov köpa en ny.

Att bestämma nätadapterns wattal

För bästa prestanda bör du endast använda den nätadapter som medföljde den bärbara HP-datorn och konfigurera energisparfunktionerna för optimala prestanda utifrån dina användningsvanor.

Om du använder en nätadapter som har en lägre effekt än den bärbara datorn kräver så kan det inverka något på prestanda. Processorns klockhastighet kan sänkas för att spara ström, vilket kan orsaka att program körs långsammare, batteriet kanske laddas långsammare eller inte alls, eller så kan själva nätadaptern bli varm.

Uppgifter om wattal finns tryckta på en etikett på nätadapterns undersida.

Nätadapter med etikett för 120 W visas

Ansluter nätadaptern

Anslut HP-nätadaptern till en bärbar HP-dator för att ladda batteriet och starta den bärbara datorn.

 1. Bekräfta att både nätadaptern och den bärbara datorn är äkta HP-delar.

  Varning - risk för personskada:

  Använd inte en HP-nätadapter på icke-HP-utrustning eller en icke-HP-nätadapter på HP-utrustning.

  Nätadapter med HP-logotypen markerad
 2. Anslut DC-kontakten till uttaget på den bärbara datorn och se till att kontakten är ordentligt isatt i eluttaget.

  Nätadaptern ordentligt inkopplad i strömporten
  Nätadaptern sitter inte ordentligt i strömporten
 3. Anslut strömsladden till nätadaptern och anslut sedan stickkontakten till ett fungerande eluttag.

  Anm:

  Strömkablarna kan se olika ut beroende på region och land.

  Nätadapterkomponenter

  Bildtext

  Beskrivning

  1

  Nätadapter (AC)

  2

  DC-kontakt

  3

  Strömkabel

Förstå HP Smart Adapter-meddelanden

Om du använder en nätadapter som inte är utformad för din dator, kan det leda till att den bärbara datorn visar ett meddelande i det nedre högra hörnet på skärmen.

Använd nätadaptern som medföljde den bärbara datorn för att få bästa möjliga prestanda.

Anm:

Om ett HP Smart Adapter-meddelande visas och du använder den adapter som levererades med den bärbara datorn ska du uppdatera den till senaste BIOS-versionen för din modell.

 • Meddelandet För låg uteffekt. Det här meddelandet anger att nätadaptern inte tillför tillräckligt med ström till den bärbara datorn som ska användas. Batterilampan kanske blinkar snabbt åtta (8) gånger och batteriikonen i systemfältet anger att den bärbara datorn drivs med batteriström.

  Att till exempel använda en nätadapter eller reseadapter på 65 W på de flesta bärbara datorer i Mobile Workstation-serien stöds inte.

  Det här meddelandet anger inte att nätadaptern behöver bytas ut eller är defekt. Använd lämplig nätadapter för din bärbara datormodell.

  Smart Adapter-meddelande - För låg uteffekt
 • Meddelande om Försämrad prestanda. Det här meddelandet anger att nätadaptern har tillräckligt med ström för att du ska kunna använda din bärbara dator, men inte tillräckligt med ström för att leverera förväntad prestanda.

  Att till exempel försöka använda en nätadapter på 65 W till bärbara datorer med hög prestanda fungerar, men prestandan blir inte optimal. Bärbara HP-datorer med hög prestanda kräver en nätadapter på 90 W.

  Smart Adapter-meddelande - försämrad prestanda

Tips på hur du använder nätadaptern

Om du använder nätadaptern på rätt sätt blir prestandan optimal.

Ansluta till en strömkälla: Anslut strömkabeln till ett eluttag som är lätt att komma åt.

Varning - risk för personskada:

Alla certifieringstester av nätadaptrar för HP:s bärbara datorer utförs med en jordad nätadapter. Skador kan inträffa om en ojordad nätadapter utsätts för spänningsstötar eller statisk elektricitet.

 • Anslut alltid nätadaptern till ett jordat uttag.

  Varning - risk för personskada:

  Om du inte använder ett jordat uttag kan det hända att du upplever en elektrisk stickande känsla där dina handflator kommer i kontakt med den bärbara datorn under användning.

 • Om strömsladden är försedd med en kontakt med tre stift ansluter du sladden till ett jordat uttag för tre stift. Koppla inte bort inte strömkabelns jordningsstift, till exempel genom att ansluta en kontakt med två stift. Jordningen har en viktig säkerhetsfunktion.

 • Anslut nätadaptern till ett högkvalitativt överspänningsskydd om din lokala strömförsörjning är instabil.

Använda nätadaptern: När datorn är ansluten till en extern strömkälla kan symbolen för batteriladdning och batterimätare i systemfältet ändra utseende.

 • Använd endast nätadaptern som medföljde datorn, en ersättningsadapter från HP eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.

 • Använd nätadaptern på ett hårt, plant underlag.

  Anm:

  Kontrollera att adaptern INTE är placerad i ett område t.ex. under skåp, nära utloppsfläktar eller värmeavgivande apparater eller täcks av föremål t.ex. böcker, filtar eller kläder där den omgivande temperaturen kan överstiga 35 °C (95 °F) och förhindra naturlig nedkylning. Nätadaptern kan bli överhettad och övergå till termiskt skyddsläge. Låt nätadaptern svalna i fem (5) minuter innan du använder den igen.

 • Anslut till en extern strömkälla när du laddar eller kalibrerar ett batteri, installerar eller ändrar systemprogramvara (till exempel drivrutiner och uppdateringar) och när du skriver information till en CD- eller DVD-skiva.

 • Om du hela tiden använder en extern nätadapter bör du rutinmässigt kalibrera batteriet eller, när det är fulladdat, ta bort det helt innan du fortsätter att arbeta på den externa strömkällan. Att fortlöpande ladda batteriet utan att låta det förbruka sin laddning kan försämra batteriets prestanda och förkorta dess livslängd.

 • När ett stort antal program körs, eller när batteriet laddas, kan nätadaptern bli varm när den når sin strömgräns.

 • Dockningsstationer kan ha begränsningar när olika nätadaptrar används. Använd lämplig kompatibel dockningsstation för den bärbara datorn. Använd den nätadapter som medföljer dockningsstationen.

 • När datorn är bortkopplad från den externa strömkällan använder datorn batteriet för att fungera och skärmens ljusstyrka blir automatiskt nedtonad för att spara på batteriets livslängd. Om du vill öka skärmens ljusstyrka, söker du efter och öppnar Ändra nivå för ljusstyrka i Windows och använder sedan skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

Koppla bort och flytta adaptern: Koppla från nätadaptersladden, musen och andra tillbehör när du ska flytta den bärbara datorn.

 • Koppla alltid bort strömmen från datorn genom att först ta bort strömkabeln från nätuttaget och sedan dra ur strömkabeln från datorn.

 • Låt inte tillbehör eller nätadaptern vara anslutna till den bärbara datorn när du flyttar den. Om dessa sladdar fastnar, snor sig eller kommer i kläm finns det risk för att kontakterna går sönder.

Förstå lamporna på nätadaptern

Beroende på modell är batteriindikatorn eller nätadapterns lampa vit, grön eller gul när nätadaptern är ansluten och ger ström till den bärbara datorn.

De flesta bärbara datorer har en nätadapterindikator i området nära nätkontakten. Om lampan är tänd fungerar nätadaptern som den ska.

Anm:

På en del bärbara HP-datorer anger inte indikatorlamporna något strömläge. På andra bärbara HP datorer kan det finnas indikatorlampor med olika färger som indikerar olika strömlägen. Se användarhandboken som medföljde den bärbara datorn, för att avgöra funktionaliteten på indikatorlamporna på den bärbara datorn.

Nätadapterlampan är tänd

Förvara nätadaptern

Förvara nätadaptern med sladden löst hoprullad för att förlänga livslängden för nätadaptern och minska riskerna.

Rulla ihop sladden till nätadaptern löst till förvaring eller transporter. Om du använder mönstret av en “8:a” vid hoprullning av sladden kan du enkelt förvara den och förhindra att de inre koppartrådarna bryts och att sladden trasslar sig.

Nätadaptern och sladden rätt ihoprullad för förvaring
Varning - risk för maskinskada:

Linda aldrig strömsladden runt nätadaptern eller något annat föremål, eftersom det skulle kunna orsaka att sladdens interna koppartrådar bryts. Brutna trådar kan orsaka kortslutningar både i nätadaptern och i den bärbara datorns interna nätaggregat. Brutna trådar kan orsaka att personer som vidrör sladden får elstötar och kan även utgöra en brandfara.

Strömsladd som lindats runt adapter och skadad adaptersladd

Felsökning av nätadaptern

Om din bärbara dator uppvisar något av följande symptom bör du testa nätadaptern med hjälp av stegen nedan för att kontrollera att nätadaptern fungerar korrekt.

 • När den bärbara datorn är ansluten till nätadaptern startar den inte och inga lampor eller indikatorlampor tänds.

 • När den bärbara datorn är ansluten till nätadaptern tänds inte skärmen.

 • När den bärbara datorn är ansluten till nätadaptern laddas inte batteriet.

Varning - risk för personskada:

Nätadaptern kanske stängs av och förblir utan utström beroende på förhållanden som kan utlösa överström, överhettning och kortslutning. För att återställa nätadapterns effekt ska du dra ut adaptern från den bärbara datorn i cirka fem sekunder och sedan ansluta den igen.

Se efter om det finns fysiska skador på nätadaptern

Undersök om nätadaptern, sladdarna eller datorn är skadade.

 1. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.

 2. Koppla bort DC-kontakten från datorn.

 3. Kontrollera nätadapterns etikett för att säkerställa att den är märkt med HP-logotypen.

  HP-logotyp på nätadaptern
 4. Kontrollera om nätadaptern och sladdarna har fysiska skador eller tecken på överhettning.

  Bild på kantstött och sprucken nätadapter och skadad sladd
 5. Se till att DC-adaptersladdens kontaktspets inte är böjd eller skadad.

  Exempel på trasiga kontakter
 6. Kontrollera insidan av DC-kontakten för att säkerställa att stiftet är rakt och inte saknas.

  Exempel på böjda eller saknade ID-stift
 7. Se till att det inte finns några hinder eller främmande föremål i datorns eluttag och att stiftet i mitten är rakt.

  datorns strömport
 8. Använd inte adaptern om kontakterna eller några sladdar är skadade. Du kan köpa en ersättningsnätadapter från HP.

Kontrollera nätadaptern (endast borttagbart batteri)

Kontrollera om nätadaptern förser den bärbara datorn med ström när batteriet har tagits ur.

 1. Stäng av den bärbara datorn.

 2. Ta ut batteriet ur den bärbara datorn.

 3. Anslut nätadaptern och starta sedan den bärbara datorn. Den bärbara datorn ska starta och fungera normalt.

  Om datorn inte startar och fungerar som den ska är det något fel på nätadaptern.

Kontrollera att den bärbara datorn får ström

Kontrollera vägguttaget, nätadaptern och den bärbara datorn efter tecken på att systemet får ström.

 1. Dra ut nätadaptern ur vägguttaget.

 2. Testa vägguttaget genom att sätta i en liten lampa eller en annan enhet som du vet fungerar.

  Om vägguttaget inte ger ström, testa lampan eller en annan enhet i andra vägguttag tills du hittar ett fungerande vägguttag som går att använda.

 3. Se till att strömsladden är ordentligt ansluten till nätadaptern och den bärbara datorn.

 4. Anslut nätadaptern till vägguttaget på nytt och kontrollera sedan att lysdioden på nätadaptern lyser. Om lampan inte lyser kan det vara ett problem med nätadaptern.

  Anm:

  En del nätadaptrar har ingen lysdiod.

 5. Kontrollera datorns strömport för att kontrollera att lysdioden lyser. Om lysdioden inte lyser är det inte säkert att nätadaptern fungerar som den ska eller att den bärbara datorns moderkort kan vara skadat. Kontakta HP:s kundsupport för ytterligare hjälp om problemet kvarstår.

  Exempel på en nätadapterlampa som lyser
 6. Kontrollera Windows-batteriikonen.

  Anm:

  Windows visar en aktivitetsikon för batteriladdning i systemfältet. Ikonen finns på Windows skrivbord bredvid klockan och datum.

  • Om batteriladdningsikonen visas fungerar nätadaptern som den ska och förser den bärbara datorn med ström.

   Ikon för batteriladdning
  • Om ikonen för batterimätare visas fungerar inte nätadaptern som den ska och behöver bytas ut.

   Ikon för batterimätare

Testa nätadaptern med HP PC Hardware Diagnostics Tool

Använd HP PC Hardware Diagnostics Tool för Windows för att identifiera problem med nätadaptern.

 1. I Windows söker du efter HP PC Hardware Diagnostics för Windows. Högerklicka på appen och välj sedan Kör som administratör.

  Om appen inte är installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.

 2. I huvudmenyn ska du klicka på Komponenttester.

  Välja Komponenttester i huvudmenyn
 3. Välj Ström, välj Nätadapter och klicka sedan på Kör en gång.

  Välja ström och Nätadapter
 4. Vänta tills testet är igång (ungefär två minuter).

 5. Klicka på Slutför, välj Testloggar och granska sedan testresultatet.

 6. Om testresultatet är GODKÄNT fungerar nätadaptern. Om testresultatet är UNDERKÄNT måste nätadaptern bytas ut.

  • Under garanti: Om den bärbara datorn täcks av garantin, anteckna felet (24-siffrig kod) och Kontakta HP:s kundsupport.

  • Garantin har upphört: Om den bärbara datorn inte täcks av garantin ska du byta ut nätadaptern.

Testa batteriet med HP PC Hardware Diagnostics Tool

Problem med ström eller laddning kan betyda att batteriet är defekt eller helt urladdat. Använd HP PC Hardware Diagnostics Tool för Windows för att identifiera batteriproblem.

 1. I Windows söker du efter HP PC Hardware Diagnostics för Windows. Högerklicka på appen och välj sedan Kör som administratör.

  Om appen inte är installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.

 2. I huvudmenyn ska du klicka på Komponenttester.

  Välja Komponenttester i huvudmenyn
 3. Välj Ström, välj Batterikontroll och klicka sedan på Kör en gång.

  Köra batteritestet
 4. Vänta tills testet är igång (ungefär två minuter).

 5. Klicka på Slutför, välj Testloggar och granska sedan testresultatet.

  • Godkänt: Batteriet fungerar korrekt och som förväntat.

  • Svagt eller mycket svagt: Batteriet fungerar korrekt, men på grund av batteriets normala åldrande är batteritiden mellan laddningarna mycket kortare än när batteriet var nytt.

  • Byt ut: Batteriet rapporterar ett fel och måste bytas ut så snart som möjligt.

  • Fel med ID-nummer: Batteriet stötte på ett maskinvarufel. Anteckna batteriets status och fel-ID. Anteckna batteristatus och fel-ID så att du har dem tillgängliga om du behöver kontakta HP:s kundsupport.

  • Inget batteri: HP-batterikontroll kunde inte detektera något batteri.

  • Okänt: HP-batterikontroll kunde inte komma åt batteriet.

HP:s bärbara datorer - Köpa en ersättningsnätadapter

Köp en ny nätadapter som är utformad för din bärbara dator om den ursprungliga inte fungerar. Du kanske även vill köpa ett extra nätaggregat för resor eller användning på en alternativ plats.

Beställ en nätadapter

Nätadaptrar är konstruerade för specifika modeller av bärbara datorer. Leta reda på produktnumret och använd det för att beställa en nätadapter från HP:s reservdelsbutik.

Anm:

Det kan hända att vissa länder eller regioner inte har stöd för beställning av delar från HP.com. Kontakta din lokala HP-återförsäljare eller kontakta HP direkt, för att köpa extra nätadaptrar, batterier eller andra delar.

 1. Leta reda på produktnumret till din bärbara dator. Leta på den bärbara datorn efter en produktinformationsetikett eller tryck på Fn och Esc för att öppna fönstret för HP Systeminformation. I Windows 10 kan du behöva hämta HP Systeminformation från Microsoft Store.

 2. Gå till HP:s butik för reservdelar.

 3. Ange produktnumret i fältet Hitta din del och tryck sedan på knappen Retur.

  Anm:

  Ta bort suffixet från produktnumret. Till exempel anges DZ357U#ABA som DZ357U.

 4. Välj modellnumret om du ombeds göra det.

 5. I rutan Kategorisökning väljer du Batterier och adaptrar i listmenyn. En eller flera kompatibla nätadaptrar visas i en reservdelslista.

  Anm:

  Om det inte uttryckligen står i beskrivningen ingår inte någon elkabel till nätadaptern (kabeln som är ansluten till nätadaptern och vägguttaget).

 6. Om du vill välja en nätadapter skriver du in antal och markerar sedan kryssrutan i den sista kolumnen.

 7. Klicka på Fortsätt till utcheckning för att slutföra beställningen av delen eller klicka på Lägg till i varukorg för att lägga till delen och fortsätta handla andra delar.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...