hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare hittas inte under installation av drivrutin (Windows, Mac)

HP-programvaran kan inte få åtkomst till skrivaren under anslutningsprocessen med en dator med Windows eller macOS.

Ett felmeddelande kan även visas.

 • Skrivaren hittades inte

 • Det går inte att hitta en skrivare

 • Inga enheter hittades

 • Skrivaren hittades inte i ditt trådlösa nätverk

Åtgärda att skrivaren inte hittas (Windows)

Felsök med Windows när skrivaren inte hittas under installationen.

Använd HP Print and Scan Doctor (Windows)

Använd HP Print and Scan Doctor på din Windows-dator för att diagnostisera och åtgärda utskrifts- och skanningsproblem.

 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Ladda ned HP Print and Scan Doctor och följ sedan anvisningarna för att installera och öppna verktyget.

 3. På välkomstskärmen klickar du på Start för att välja din skrivare och köra diagnostiken.

 4. Om skrivaren inte hittades, klickar du på Min produkt visas inte och följ instruktionerna för felsök av anslutningen.

Installera om HP-skrivarens drivrutin (Windows)

Avinstallera och installera sedan om skrivardrivrutinen på en dator med Windows.

 1. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.

 2. I Windows söker du efter och öppnar Lägga till eller ta bort program.

 3. Leta reda på HP-skrivarens namn i listan över program.

  • Om du hittar skrivaren klickar du på skrivarens namn och sedan på Avinstallera.

  • Om du inte hittar skrivaren ska du söka efter och öppna Skrivare och skannrar, klicka på din skrivare och sedan klicka på Ta bort enhet.

 4. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas klickar du på Ja.

 5. Följ anvisningarna för att slutföra borttagningen av programvaran och starta sedan om datorn.

 6. Gå till 123.hp.com för att hämta och installera den senaste skrivardrivrutinen.

Felsök din skrivaranslutning

Identifiera och lös problem med skrivarens anslutning.

Felsöka skrivarens USB-anslutning

Kontrollera om USB-kabeln är skadad och hur lång den är, byt ut den vid behov och starta om skrivaren och datorn.

 1. Stäng av skrivaren och datorn.

 2. Koppla bort skrivarens USB-kabel från datorn och skrivaren och inspektera kabeln.

  • Om kabeln är skadad eller är längre än 3 m () ska du byta ut den.

  • Anslut kabeln till en annan USB-port på datorn om den är oskadad och kortare än 3 m (). Porten bör vara USB 2.0 eller senare. Om du använder en USB-hubb eller dockningsstation ska du ansluta kabeln direkt till datorn.

 3. Anslut kabeln till skrivaren och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta datorn och vänta tills den har är klar med uppstarten.

 5. Starta skrivaren och lägg sedan till skrivaren (Mac) eller vänta tills datorn har installerat en ny enhet (Windows).

Felsök den trådlösa skrivaranslutningen

Kontrollera nätverksproblem och installationskrav om skrivaren inte hittas under programvaruinstallationen eller när trådlösa utskriftsjobb misslyckas.

 • Dålig nätverksanslutning: Flytta skrivaren och datorn eller den mobila enheten närmare den trådlösa routern och kontrollera sedan om signalkvaliteten har förbättrats. Försök öppna en webbplats för att se om internetanslutningen fungerar som den ska. Om Wi-Fi är långsamt eller intermittent startar du om routern genom att koppla bort strömsladden, vänta i 15 sekunder och sedan återansluta sladden.

 • Skrivaren är avstängd eller i energisparläge: Tryck på kontrollpanelens meny eller tryck på Strömbrytaren för att väcka skrivaren och försätta den i ett färdigt tillstånd. Ibland kan skrivarens status visa Offline när den egentligen är klar.

 • Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid en ikon för Trådlöst eller knappen , se till att lampan lyser. Om den är släckt eller blinkar är skrivaren inte ansluten till nätverket.

 • Anslut skrivaren till nätverket på nytt:

  • Skrivare med pekskärm: Öppna Guiden för trådlös installation från Trådlöst, Inställningar eller menyn Nätverksinstallation. Välj ditt nätverksnamn och ange sedan lösenordet för att slutföra anslutningen.

  • Skrivare utan pekskärm: Håll knappen Trådlöst på skrivaren nedtryckt tills lampan börjar blinka. Inom två minuter trycker du på knappen WPS på den trådlösa routern. Lampan på skrivaren slutar att blinka när anslutningen har slutförts.

 • Starta om enheter: Om du startar om skrivaren och datorn eller den mobila enheten kan möjliga feltillstånd rensas.

 • Skriv ut en testrapport för trådlöst: Sök på HP:s webbplats för kundsupport efter din skrivarmodell och sök sedan efter självtestsida för att hitta dokumentet om hur du skriver ut och utvärderar rapporten.

 • Aktivera Bluetooth under skrivarinstallation (endast Android, iOS): HP Smart-appen använder Bluetooth för att hjälpa till att hitta skrivaren och konfigurera den trådlösa anslutningen till nätverket.

Felsök den trådbundna skrivarens nätverksanslutning

Se till att du använder en oskadad Ethernet-kabel, kontrollera om det finns en grön lampa nära skrivarens Ethernet-port och skriv sedan ut en nätverkskonfigurationssida för att verifiera anslutningen.

 1. Stäng av skrivaren och koppla sedan ur Ethernet-kabeln från routern och skrivaren.

 2. Kontrollera om kabeln är skadad och verifiera att den är en Ethernet-kabel och inte en telefonkabel.

  Anm:

  Ethernet- och telefonkablar liknar varandra, men Ethernet-kablarna är oftast större och har åtta synliga ledningstrådar på änden.

 3. Anslut kabeln till en annan Ethernet- eller LAN-port på routern och anslut den sedan till skrivaren och se till att den är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta skrivaren.

 5. Kontrollera lamporna på skrivarens Ethernet-port för att säkerställa att anslutningen har lyckats. Den gröna lampan ska lysa med fast sken och den orangefärgade aktivitetslampan ska blinka.

 6. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 7. Under avsnittet Allmän information kontrollerar du att Nätverksstatusen är Klar.

  I avsnittet Allmän information visas nätverksstatusen som Klar

Lösa problem med att skrivaren inte hittas (Mac)

Felsök med din Mac när skrivaren inte hittas under installationen.

Återställ utskriftssystemet (Mac)

Att återställa utskriftssystemet kan rensa alla feltillstånd genom att ta bort alla HP- och icke-HP-skrivare, väntande utskriftsjobb och skrivarinställningar.

Varning - risk för personskada:

Återställning av utskriftssystemet tar bort alla skrivare. När du har återställt utskriftssystemet lägger du till dina skrivare i kön igen.

 1. Klicka på Apple-ikonen , klicka på Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar, Skriva ut och skanna eller Skriva ut och faxa.

 2. Högerklicka eller kontroll-klicka på en valfri plats i listan över skrivare och klicka sedan på Återställa utskriftssystemet.

  Klicka på Återställ utskriftssystem
 3. Bekräfta genom att klicka på Återställ.

 4. Skriv in administratörsnamn och lösenord och klicka sedan på OK för att slutföra återställningen.

 5. När återställningen har slutförts lägger du till skrivaren på nytt. Klicka på plustecknet, välj din skrivare i listan och klicka sedan på Lägg till.

Avinstallera HP-skrivardrivrutinen och lägg till skrivaren med AirPrint (Mac)

Ta bort alla utskriftsdrivrutiner och programvara som finns installerad på din Mac och lägg sedan till skrivaren med AirPrint.

 1. Hämta och öppna HP Easy Start.

 2. I den nedrullningsbara menyn i HP Easy Start ska du klicka på Avinstallera HP-programvara.

  Klicka på Avinstallera HP-programvara i HP Easy Start
 3. Följ anvisningarna för att avinstallera all HP-programvara.

 4. Klicka på Apple-ikonen , klicka på Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar, Skriva ut och skanna eller Skriva ut och faxa.

 5. Klicka på Plustecknet.

 6. Välj din skrivare i listan.

 7. Klicka på fältet Använd eller Skriv ut med, Välj AirPrint i listrutan och klicka sedan på Lägg till.

  Välj skrivare i listan och öppna fältet Använd
 8. Om du inte har tillgång till AirPrint eller om du behöver en särskild HP-funktion går du till HP-programvara och drivrutiner för att hämta HP-programvaran till din skrivare.

Felsök din skrivaranslutning

Identifiera och lös problem med skrivarens anslutning.

Felsöka skrivarens USB-anslutning

Kontrollera om USB-kabeln är skadad och hur lång den är, byt ut den vid behov och starta om skrivaren och datorn.

 1. Stäng av skrivaren och datorn.

 2. Koppla bort skrivarens USB-kabel från datorn och skrivaren och inspektera kabeln.

  • Om kabeln är skadad eller är längre än 3 m () ska du byta ut den.

  • Anslut kabeln till en annan USB-port på datorn om den är oskadad och kortare än 3 m (). Porten bör vara USB 2.0 eller senare. Om du använder en USB-hubb eller dockningsstation ska du ansluta kabeln direkt till datorn.

 3. Anslut kabeln till skrivaren och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta datorn och vänta tills den har är klar med uppstarten.

 5. Starta skrivaren och lägg sedan till skrivaren (Mac) eller vänta tills datorn har installerat en ny enhet (Windows).

Felsök den trådlösa skrivaranslutningen

Kontrollera nätverksproblem och installationskrav om skrivaren inte hittas under programvaruinstallationen eller när trådlösa utskriftsjobb misslyckas.

 • Dålig nätverksanslutning: Flytta skrivaren och datorn eller den mobila enheten närmare den trådlösa routern och kontrollera sedan om signalkvaliteten har förbättrats. Försök öppna en webbplats för att se om internetanslutningen fungerar som den ska. Om Wi-Fi är långsamt eller intermittent startar du om routern genom att koppla bort strömsladden, vänta i 15 sekunder och sedan återansluta sladden.

 • Skrivaren är avstängd eller i energisparläge: Tryck på kontrollpanelens meny eller tryck på Strömbrytaren för att väcka skrivaren och försätta den i ett färdigt tillstånd. Ibland kan skrivarens status visa Offline när den egentligen är klar.

 • Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid en ikon för Trådlöst eller knappen , se till att lampan lyser. Om den är släckt eller blinkar är skrivaren inte ansluten till nätverket.

 • Anslut skrivaren till nätverket på nytt:

  • Skrivare med pekskärm: Öppna Guiden för trådlös installation från Trådlöst, Inställningar eller menyn Nätverksinstallation. Välj ditt nätverksnamn och ange sedan lösenordet för att slutföra anslutningen.

  • Skrivare utan pekskärm: Håll knappen Trådlöst på skrivaren nedtryckt tills lampan börjar blinka. Inom två minuter trycker du på knappen WPS på den trådlösa routern. Lampan på skrivaren slutar att blinka när anslutningen har slutförts.

 • Starta om enheter: Om du startar om skrivaren och datorn eller den mobila enheten kan möjliga feltillstånd rensas.

 • Skriv ut en testrapport för trådlöst: Sök på HP:s webbplats för kundsupport efter din skrivarmodell och sök sedan efter självtestsida för att hitta dokumentet om hur du skriver ut och utvärderar rapporten.

 • Aktivera Bluetooth under skrivarinstallation (endast Android, iOS): HP Smart-appen använder Bluetooth för att hjälpa till att hitta skrivaren och konfigurera den trådlösa anslutningen till nätverket.

Felsök den trådbundna skrivarens nätverksanslutning

Se till att du använder en oskadad Ethernet-kabel, kontrollera om det finns en grön lampa nära skrivarens Ethernet-port och skriv sedan ut en nätverkskonfigurationssida för att verifiera anslutningen.

 1. Stäng av skrivaren och koppla sedan ur Ethernet-kabeln från routern och skrivaren.

 2. Kontrollera om kabeln är skadad och verifiera att den är en Ethernet-kabel och inte en telefonkabel.

  Anm:

  Ethernet- och telefonkablar liknar varandra, men Ethernet-kablarna är oftast större och har åtta synliga ledningstrådar på änden.

 3. Anslut kabeln till en annan Ethernet- eller LAN-port på routern och anslut den sedan till skrivaren och se till att den är ordentligt ansluten till båda portarna.

 4. Starta skrivaren.

 5. Kontrollera lamporna på skrivarens Ethernet-port för att säkerställa att anslutningen har lyckats. Den gröna lampan ska lysa med fast sken och den orangefärgade aktivitetslampan ska blinka.

 6. Skriv ut en Nätverkskonfigurationssida eller en Testsida för trådlöst nätverk.

  • Skrivare med kontrollpanelmeny: Skriv ut sidan på menyn Trådlöst, Nätverksinställningar eller Installation.

  • Skrivare utan kontrollpanelmeny: Skriv ut rapporten med hjälp av knappkombinationerna på skrivarens kontrollpanel.

   På de flesta skrivare ska du trycka på knapparna Trådlöst och Information samtidigt eller på knapparna Trådlöst och Starta svartvit kopiering samtidigt.

   För skrivarna HP DeskJet 6000 och 6400, ENVY 6000 och 6400 och Tango, tryck på och håll kvar knappen Information tills alla knappar på kontrollpanelen lyser och tryck sedan på knapparna Information och Fortsätt samtidigt.

 7. Under avsnittet Allmän information kontrollerar du att Nätverksstatusen är Klar.

  I avsnittet Allmän information visas nätverksstatusen som Klar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...