hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-bläckskrivare – Skriv ut i svartvitt

Ändra utskriftsinställningarna för att skriva ut med endast svart bläck eller för att minimera användningen av färgbläck.

Skriv ut i svartvitt (Windows)

Använd HP:s skrivardrivrutin för att välja inställningarna för svartvitt (monokrom) eller gråskala för utskriftsjobbet.

 1. Öppna det dokument eller foto som du vill skriva ut, klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut eller klicka på ikonen Skriv ut.

 2. Välj skrivarens namn i menyn Skrivare.

 3. Klicka på Alternativ, Egenskaper för skrivare, Inställningar eller Fler inställningar.

  Anm:

  Om dessa alternativ inte är tillgängliga ska du installera HP Smart - Microsoft Store eller den fullständiga drivrutinen från 123.hp.com.

 4. På fliken Papper/kvalitet, Färg eller Egenskaper eller från menyn Avancerat, Färgläge eller Skriv ut i gråskala väljer du bland följande alternativ baserat på dina utskriftsbehov.

  Anm:

  Om du regelbundet skriver ut i svartvitt men upptäcker att färgbläck också går åt använder din skrivarmodell en blandning av färg och svart bläck för att minska kornigheten. Dessutom används en del bläck från alla patroner för att utföra återkommande underhåll som förebygger igentäppning och andra problem med utskriftskvaliteten. Det finns inget sätt att kringgå dessa funktioner.

  • Svartvitt, Monokrom, Endast svart bläck eller gråskala: Använder endast den svarta bläckpatronen för att skriva ut i svartvitt.

  • Gråskala i hög kvalitet: Använder alla färger och svart för att skriva ut i högre kvalitet vid svartvita utskrifter.

  • Färg: Använder alla färger och svart för att skriva ut i fyrfärg.

 5. Om du vill använda mindre bläck ska du ändra inställningen Utskriftskvalitet, Utgående kvalitet eller Media till Utkast eller EconoMode.

 6. Om du vill spara utskriftsinställningarna för alla utskriftsjobb, söker du i Windows efter Skrivare för att öppna inställningarna för Skrivare och skannrar. Klicka på skrivarens namn, klicka på Hantera och klicka sedan på Utskriftsinställningar. Välj dina inställningar och klicka sedan på OK.

Skriv ut i svartvitt (Mac)

Öppna inställningarna för utskriftsjobbet för att välja svartvitt (monokrom) för det.

 1. Öppna det dokument eller foto som du vill skriva ut, klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut och klicka sedan på Visa detaljer längst ned i dialogrutan om det behövs.

 2. Välj skrivarens namn i menyn Skrivare.

 3. Välj Svartvitt i huvuddialogrutan. Menyn Förinställningar innehåller även svartvita alternativ.

  Anm:

  Om du regelbundet skriver ut i svartvitt men upptäcker att färgbläck också går åt använder din skrivarmodell en blandning av färg och svart bläck för att minska kornigheten. Dessutom används en del bläck från alla patroner för att utföra återkommande underhåll som förebygger igentäppning och andra problem med utskriftskvaliteten. Det finns inget sätt att kringgå dessa funktioner.

  Välja inställning för svartvitt utskriftsjobb
 4. Om du vill använda mindre svart bläck klickar du på Media och kvalitet i den ej namngivna menyn för utskriftsalternativ i mitten av dialogrutan och flyttar sedan skjutreglaget för Kvalitet till Utkast.

  Öppna den ej namngivna menyn i utskriftsinställningarna
 5. För att skapa en ny förinställning för de valda utskriftsinställningarna, klicka på Spara aktuella inställningar som förinställningar i menyn Förinställningar.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...