hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byt ut bläckpatroner i HP-bläckskrivare

Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner i en HP-bläckskrivare.

Identifiera bläckpatronstypen för att få anvisningar om hur du kommer åt och byter ut dem. Ersättningspatroner och andra förbrukningsmaterial kan köpas från HP:s butik.

Bläckpatronstyper

Byta ut bläckpatroner (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Byta ut bläckpatroner för skrivare som använder bläckpatronerna HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 och 935.

Exempel på bläckpatronen HP 902
 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 3. Tryck på fliken på en bläckpatron och dra sedan bort den från dess hållare.

  Ta ut patronen ur vagnen
 4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och dra sedan bort den orangefärgade fliken och plastomslaget helt och hållet. Pappersetiketten på ovansidan slits sönder en aning för att ventilera bläckpatronen.

  Varning - risk för personskada:

  Ta bort fliken och plastomslaget helt innan du tar bort det oranga locket i nästa steg. Annars kan det läcka ut bläck.

  Ta bort den orangefärgade fliken och plastomslaget
 5. Håll bläckpatronen i sidorna och vrid sedan det orangefärgade skyddslocket moturs för att ta bort det.

  Varning - risk för personskada:

  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför fel på bläcksystemet och dålig elektrisk anslutning.

  Ta bort det orangefärgade locket från bläckpatronen
 6. Sätt in bläckpatronen i den färgkodade hållaren och tryck sedan ned den tills den klickar fast på plats.

  Sätta i bläckpatronen tills den klickar fast i skrivarvagnen
 7. Om bläckpatronen inte sitter fast ordentligt ska du ta ut den ur hållaren, böja den försiktigt bort från bläckpatronen, inte mer än 1,27 cm (0,5 tum) och sedan sätta in den igen.

  Varning - risk för personskada:

  Om du böjer den för långt kan patronen skadas eller så lossnar fliken.

  Böj fliken utåt på bläckpatronen
 8. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren om du ombeds göra det.

Byta ut bläckpatroner (932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Byta ut bläckpatroner för skrivare som använder bläckpatronerna 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 och 969.

Exempel på bläckpatronen HP 932
 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 3. Tryck in bläckpatronens framsida så att den lossnar från skrivarvagnen.

  Varning - risk för personskada:

  Lyft inte upp spärrhandtaget på sidan vagnen. Detta kan leda till att skrivhuvudet lossnar och orsakar skador på utskriftsmekanismen och leda till utskriftsproblem.

  Ta ut patronen ur vagnen
 4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.

 5. Sätt in patronen i dess färgkodade hållaren tills den snäpper fast.

 6. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren om du ombeds göra det.

Byt ut bläckpatroner (bläckpatronerna 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Byta ut bläckpatroner för skrivare som använder bläckpatronerna 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 och 901.

Exempel på bläckpatronen HP 803
 1. Se till att det finns papper i huvudfacket och slå sedan på skrivaren.

 2. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 3. Ta ut en patron ur vagnen.

  • Vagnar med patronspärrar: Öppna luckan och dra försiktigt patronen uppåt och utåt ur hållaren.

   Ta bort bläckpatronerna med spärrar från skrivarvagnen
  • Vagnar utan patronspärrar: Du lossar bläckpatronen genom att trycka försiktigt på patronen och sedan dra ut den ur hållaren.

   Ta ut bläckpatronerna ur vagnen
 4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast hålla den i de svarta plastsidorna.

 5. Ta bort tejpen från bläckpatronen.

  Varning - risk för personskada:

  Försök inte sätta tillbaka den skyddande tejpen och rör inte vid kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan det resultera i ett bläcksystemfel.

  Ta bort tejpen från bläckpatronen
 6. Sätt i bläckpatronen i den färgkodade hållaren och se till att den sitter ordentligt i vagnen. Stäng spärren om den finns.

 7. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet och följ sedan anvisningarna för att justera skrivaren om du ombeds göra det.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...