hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro 7720, 7730-skrivare - Byta ut skrivhuvudet

Installera en ny skrivhuvudenhet om den befintliga skrivhuvudenheten är skadad eller inkompatibel med skrivaren. Utbytes skrivhuvudsenheter är endast tillgängliga från HP Support och från auktoriserade serviceleverantörer.

Köpa ett skrivhuvud

Köp ett skrivhuvud från en auktoriserad serviceleverantör eller på HP:s webbplats.

 1. Gå till HP:s reservdelsbutik (på engelska).

 2. Välj ditt land/region längst upp på webbsidan.

 3. Ange artikelnumret i fältet Sök efter artikel.

 4. Följ anvisningarna för att beställa skrivhuvudet.

Ta bort skrivarhuvudet

Ta bort det gamla skrivhuvudet och bläckpatronerna ur skrivaren.

 1. Starta skrivaren.

 2. Öppna luckan till bläckpatronen.

 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.

 4. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen för att låsa upp skrivhuvudet.

  Lyfta upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
 5. Utan att ta bort bläckpatronerna ska du ta tag på sidorna av skrivhuvudet och lyfta skrivhuvudet och dra det mot dig.

  Anm:

  För att undvika fläckar bör du inte röra undersidan av skrivhuvudet.

  Borttagning av skrivhuvudet
 6. Placera skrivhuvudet uppåt på ett pappersark och lägg den sedan åt sidan.

Sätt i det nya skrivhuvudet

Ta ut det nya skrivhuvudet från förpackningen och sätt sedan in det i skrivaren.

 1. Ta ut det nya skrivhuvudet och inställningsbläckpatronerna ur förpackningen (var försiktig så att du inte vidrör de elektriska kontakterna eller munstyckena) och lägg sedan bläckpatronerna åt sidan.

  Rör aldrig de elektriska kontakterna eller munstyckena på skrivhuvudet
 2. Ta tag i skrivhuvudet på båda sidor med de elektriska kontakterna vända mot skrivarens baksida och sätt sedan i skrivhuvudet i skrivarvagnen.

 3. Sänk försiktigt spärrhandtaget på vagnen tills det snäpper fast.

  Sänka spärrhandtaget på vagnen

Sätt in Setup-bläckpatronerna

Sätt in Setup-bläckpatronerna i skrivhuvudet.

 1. Kontrollera att det ligger vanligt vitt papper i inmatningsfacket.

 2. Ta ut den nya Setup-bläckpatronen ur förpackningen.

 3. Sätt försiktigt in Setup-bläckpatronen i hållaren och tryck den framåt tills den snäpps fast.

  Anm:

  Du måste installera Setup-bläckpatronerna annars uppstår ett patronfel.

  Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen
 4. Upprepa stegen för de andra Setup-bläckpatronerna.

 5. Kontrollera att varje bläckpatron inte sticker ut längre än de andra bläckpatronerna. Om en bläckpatron sticker ut, tryck in den tills den snäpps fast.

 6. Stäng luckan till bläckpatronerna.

  Skrivaren startar justeringen. Det är normalt för skrivaren att det hörs ljud från den under processen. När processen är slutförd skriver skrivaren ut en justeringssida.

Returnera defekta delar till HP

Returnera defekta delar till HP eller återvinn dem.

För mer information, gå till HP-produktretur och återvinning (på engelska).

 1. Lägg det gamla skrivhuvudet med bläckpatronerna installerade i plastförpackningen.

  Placering av det gamla skrivhuvudet och bläckpatronerna i förpackningen
 2. Lägg plastförpackningen som innehåller de gamla delarna, formuläret som medföljde de nya delarna, en exempelutskrift med problemet, om det går, i den avsedda frankerade vadderade leveransförpackningen och skicka sedan iväg förpackningen.

  Lägg de gamla delarna, formuläret och ett utskriftsexempel i påsen

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...