hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-bläckskrivare - Skrivhuvudfel

Något av följande fel eller meddelanden visas på skrivarens kontrollpanel och skrivaren skriver inte ut.

 • Inkompatibelt skrivhuvud

 • Skrivhuvud saknas eller är trasigt

 • Skrivhuvudet verkar saknas eller är skadat

 • Fel på skrivhuvudet

 • Skrivhuvud saknas, Inte hittat eller Inte korrekt installerat

 • Skrivhuvud saknas

 • Skrivhuvudet saknas eller är skadat

 • Skrivhuvudproblem

Identifiera din patrontyp och få steg för att lösa dessa fel.

Bläckpatronstyper

Lösa problem med skrivhuvudet (bläckpatronerna 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Lösa fel som “Inkompatibelt skrivhuvud”, “Skrivhuvud saknas eller fungerar inte” och “Problem med skrivhuvud” för skrivare som använder bläckpatronerna HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 och 935.

Exempel på bläckpatronen HP 904

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Rengör eller serva skrivhuvudet

Om din skrivare har ett borttagbart skrivhuvud kan du rengöra det manuellt. I annat fall ska du följa anvisningarna för att byta ut skrivhuvudet eller lämna in skrivaren på service.

 1. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 2. Leta efter ett lås på vagnen.

  Skrivhuvud med lås
  • Om det inte finns något lås kan du inte byta ut skrivhuvudet. Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område. För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

  • Om det finns ett lås, gå vidare till nästa steg.

 3. Ta bort alla bläckpatronerna från vagnen. Tryck in fliken på var och en av bläckpatronerna och lyft sedan ut dem ur vagnen.

  Varning - risk för personskada:

  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Då kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.

  Ta ut patronen ur vagnen
 4. Lyft upp låset på vagnen tills det tar stopp.

  Lyfta skrivhuvudspärren
 5. Ta tag i skrivhuvudet på sidorna för att ta bort det från vagnen.

  Borttagning av skrivhuvudet
 6. Fukta en luddfri trasa lätt med destillerat eller buteljerat vatten och torka sedan av de elektriska kontakterna nerifrån och upp tills inget bläck syns på trasan. Torka inte längre än till kanten mellan de elektriska kontakterna och munstyckena.

  Varning - risk för personskada:

  Rör aldrig kopparkontakterna med fingrarna eller låt kontakterna vidröra någon yta.

  Rengörning av bläckpatronernas kontakter
 7. Använd en ren yta på trasan för att torka bort bläck och skräp som samlats i området mellan munstyckena och de elektriska kontakterna.

  Rengöring av området mellan kontakterna och munstyckena
 8. Använd ett rent område på den fuktiga trasan och torka av ramperna på båda sidor av bläckmunstyckena. Torka endast bort från munstyckena.

  Rengöring av området runt bläckmunstyckena
 9. Torka av de föregående områdena med en ren, torr och luddfri trasa.

 10. Torka av de elektriska kontakterna i skrivarvagnen med en ren yta på den fuktiga trasan tills det inte finns något bläck på trasan.

  Rengöring av kontakterna i skrivarvagnen
 11. Torka av kontakterna med en ren, torr och luddfri trasa.

 12. För tillbaka skrivhuvudet in i vagnen och sänk sedan spärren tills det tar stopp.

  Stängning av skrivhuvudspärren
 13. Sätt tillbaka bläckpatronen i den färgkodade hållaren och se till att alla snäpper på plats och att ingen sticker upp.

 14. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet.

  • Om felet inte längre är visas har problemet lösts.

  • Om felmeddelandet fortfarande visas, fortsätt till nästa steg.

 15. Gå till HP:s reservdelsbutik. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du direkt till ett servicecenter i ditt område.

 16. Sök efter skrivhuvudets nummer.

  • Om din skrivare använder fyra bläckpatroner ska du söka efter CN643A.

  • Om din skrivare använder fem bläckpatroner ska du söka efter CN642A.

 17. Följ dessa steg för att placera skrivhuvudet.

  Anm:

  Om du har ett defekt skrivhuvud kan garantin gälla. Gå till Om HP-originalpatroner för information om HP:s begränsade garanti.

 18. Installera ersättningsskrivhuvudet. Om problemet kvarstår ska du serva skrivaren.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Lösa problem med skrivhuvudet (bläckpatronerna 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Lösa fel som “Inkompatibelt skrivhuvud”, “Skrivhuvud saknas eller fungerar inte” och “Problem med skrivhuvud” för skrivare som använder bläckpatronerna HP 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 och 969.

Gör följande i angiven ordning. Försök att använda skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Exempel på bläckpatronen HP 950

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Uppdatera skrivarens inbyggda programvara

HP släpper regelbundet nya versioner av skrivarens inbyggda programvara med förbättringar eller problemkorrigeringar. Uppdatera den inbyggda programvaran regelbundet för att säkerställa att du får ut det mesta möjliga av skrivaren.

 • Uppdatera från skrivarens kontrollpanel: Många HP-skrivare med pekskärmar eller menyer kan ansluta direkt till HP för att hitta och installera uppdateringar. Se till att skrivaren är ansluten till ett nätverk med en aktiv internetanslutning. Om skrivaren är ansluten med en USB-kabel ska du använda ett av de andra alternativen.

  Leta reda på menyn Produktuppdatering eller Sök efter uppdateringar på skrivaren genom att trycka på ikonen eller knappen HP ePrint ( eller ). Eller öppna menyn Konfiguration, Service eller Inställningar, välj Inställningar, Skrivarunderhåll eller Verktyg och välj sedan Webbtjänster, Skrivaruppdatering eller LaserJet-uppdatering.

 • Ladda ned uppdateringar från HP:s kundsupport: När skrivaren är påslagen och ansluten till datorn eller ett nätverk går du till Hämtning av HP-programvara och drivrutiner för att söka efter och installera tillgängliga uppdateringar som listas under Inbyggd programvara.

 • Installera uppdateringar via HP Smart-appen: Ladda ned och installera HP Smart-appen från 123.hp.com (Android, iOS, iPadOS), HP Smart – Microsoft Store (Windows) eller HP Smart – Mac App Store (macOS). När du har lagt till skrivaren klickar du på skrivarens bild, klicka på Skrivarens hemsida (EWS) eller Avancerade inställningar, klicka på Verktyg eller Webbtjänster och klicka sedan på Skrivaruppdateringar.

Sätt tillbaka skrivhuvudet om det kan bytas ut

Om din skrivare har ett borttagbart skrivhuvud kan du sätta tillbaka det manuellt. I annat fall ska du följa anvisningarna för att byta ut skrivhuvudet eller lämna in skrivaren på service.

 1. Öppna luckan eller locket till bläckpatronsområdet. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.

 2. Leta efter ett lås på vagnen.

  Lås på bläckpatronsvagnen
  • Om det inte finns något lås kan du inte byta ut skrivhuvudet. Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område. För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

  • Om det finns ett lås, gå vidare till nästa steg.

 3. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 4. Lyft upp vagnspärren, lyft skrivhuvudet något, sänk ned skrivhuvudet i vagnen, vicka skrivhuvudet åt vänster och höger och sänk sedan vagnspärren så att skrivhuvudet tills det tar stopp.

  Placera om skrivhuvudet
 5. Stäng luckan eller locket till bläckpatronsområdet.

 6. Återanslut strömsladden till skrivaren.

  Om felmeddelandet fortfarande visas, ibland kvarstår problemet även efter att du har satt i skrivhuvudet. Upprepa stegen för att sätta tillbaka skrivhuvudet upp till tre gånger och fortsätt sedan till nästa steg om felet fortfarande visas.

 7. Gå till HP:s reservdelsbutik. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du direkt till ett servicecenter i ditt område.

 8. Sök efter skrivhuvudets nummer.

  • För 950- och 951-patroner ska du söka efter CR322A (Nord- och Sydamerika), CR324A (Europa, Mellanöstern, Afrika) eller CR326A (Asien Stilla Havsområdet, Japan).

  • För patronerna 952-959 ska du söka efter M0H91A.

  • För patronerna 962-969 ska du söka efter 3JB16A.

 9. Följ dessa steg för att placera skrivhuvudet.

  Anm:

  Om du har ett defekt skrivhuvud kan garantin gälla. Gå till Om HP-originalpatroner för information om HP:s begränsade garanti.

 10. Installera ersättningsskrivhuvudet. Om problemet kvarstår ska du serva skrivaren.

Lösa problem med skrivhuvudet (bläckpatronerna 10-13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 och 940)

Lösa fel som “Inkompatibelt skrivhuvud”, “Skrivhuvud saknas eller fungerar inte” och “Problem med skrivhuvud” för skrivare som använder bläckpatronerna HP 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 och 940.

Gör följande i angiven ordning. Försök att använda skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Exempel på bläckpatronen HP 10

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Rengör skrivhuvudets elektriska kontakter

Rengöring av kontakterna på skrivhuvudet och inuti skrivaren kan lösa problem med skrivhuvudet.

Varning - risk för personskada:

Dessa steg inbegriper att ta bort skrivhuvudet från skrivaren. Bered dig på att slutföra rengöringsstegen inom några minuter för att undvika att bläckmunstyckena skadas.

 1. Öppna locket till skrivhuvudets åtkomstområde.

  Öppna locket för att komma åt skrivhuvudena
 2. Läs felmeddelandet. Rengör endast kontakterna på skrivhuvudena som anges i felmeddelandet.

  Anm:

  Det gul-svarta skrivhuvudet sitter i den vänstra skrivhuvudshållaren. Magenta-/cyanskrivhuvudet är placerat i den högra skrivhuvudshållaren.

 3. Flytta skrivhuvudsvagnen åt vänster. Knapp- och menytryck på skrivaren varierar beroende på modell.

  • OfficeJet Pro 8500A: Tryck på Byta skrivhuvuden.

  • OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600 och Photosmart Pro B9180: Tryck ned och håll kvar OK i fem sekunder.

  • OfficeJet Pro K5400: Tryck ned och håll kvar knappen Avbryt i tre sekunder.

  • Photosmart Pro B8850: Tryck ned och håll kvar knappen Verktygslåda i tre till fem sekunder.

 4. Vänta tills skrivhuvudsvagnen flyttats in i åtkomstområdet.

 5. Koppla bort elnätssladden från skrivaren.

 6. Fäll upp skrivhuvudspärren.

  Lyfta skrivhuvudspärren
 7. Ta fram en torr, mjuk och luddfri trasa.

 8. Lyft handtaget för att dra ut skrivhuvudet ur hållaren.

  Ta ut skrivhuvudet ur vagnen
 9. Använd trasan till att ta bort allt bläck eller skräp smuts från skrivhuvudets elektriska kontakter.

  Varning - risk för personskada:

  För att undvika skador på skrivhuvudet ska du inte torka av eller vidröra bläckmunstyckena eller låta dem vidröra andra ytor.

  Elektriska kontakter och bläckmunstycken på skrivhuvudet

  Bildtext

  Beskrivning

  1.

  Skrivhuvudets kontakter (rengör endast dessa)

  2.

  Bläckmunstycken (ska inte rengöras eller vidröras)

 10. Lägg skrivhuvudet på sidan på ett pappersark eller en pappershandduk.

 11. Ta bort allt bläck och all smuts från de elektriska kontakterna i skrivarvagnen med en ren yta på trasan.

  Rengöring av kontakterna i skrivarvagnen
 12. Sätt tillbaka skrivhuvudet i den färgkodade hållaren och fäll ned handtaget.

 13. Upprepa dessa steg för det andra skrivhuvudet om det nämns i felmeddelandet.

 14. Stäng skrivhuvudspärren.

 15. Återanslut strömsladden till skrivaren.

 16. Stäng locket till skrivhuvudets åtkomstområde.

 17. Tryck på Klar, OK eller Fortsätt om du anmodas.

Byt ut skrivarhuvudet

Byt ut skrivhuvudet för att lösa problem och fel med skrivhuvudet.

 1. Öppna locket till skrivhuvudets åtkomstområde.

  Öppna locket för att komma åt skrivhuvudena
 2. Om ett felmeddelande visas ska du endast byta ut skrivhuvudet som anges i felmeddelandet.

  Anm:

  Det gul-svarta skrivhuvudet sitter i den vänstra skrivhuvudshållaren. Magenta-/cyanskrivhuvudet är placerat i den högra skrivhuvudshållaren.

 3. Flytta skrivhuvudsvagnen åt vänster. Knapp- och menytryck på skrivaren varierar beroende på modell.

  • OfficeJet Pro 8500A: Tryck på Byta skrivhuvuden.

  • OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600 och Photosmart Pro B9180: Tryck ned och håll kvar OK i fem sekunder.

  • OfficeJet Pro K5400: Tryck ned och håll kvar knappen Avbryt i tre sekunder.

  • Photosmart Pro B8850: Tryck ned och håll kvar knappen Verktygslåda i tre till fem sekunder.

 4. Vänta tills skrivhuvudsvagnen flyttats in i åtkomstområdet.

 5. Koppla bort elnätssladden från skrivaren.

 6. Fäll upp skrivhuvudspärren.

  Lyfta skrivhuvudspärren
 7. Lyft handtaget för att dra ut skrivhuvudet ur hållaren.

  Ta ut skrivhuvudet ur vagnen
 8. Gå till HP:s butik och sök efter modellnumret som finns på etiketten för att beställa ett nytt skrivhuvud.

 9. Skaka det nya skrivhuvudet upp och ned minst sex gånger medan det fortfarande befinner sig i förpackningen.

  Skaka skrivhuvudet innan du öppnar förpackningen
 10. Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen och ta sedan bort de orangefärgade skyddslocken från munstyckena. För att undvika skador på skrivhuvudet ska du inte vidröra bläckmunstyckena eller låta dem vidröra andra ytor.

  Ta bort skrivhuvudets lock
 11. Sätt in skrivhuvudet i dess färgkodade hållare och fäll ned handtaget.

 12. Upprepa dessa steg för det andra skrivhuvudet om det nämns i felmeddelandet.

 13. Stäng skrivhuvudspärren.

 14. Återanslut strömsladden till skrivaren.

 15. Stäng locket till skrivhuvudets åtkomstområde.

 16. Tryck på Klar, OK eller Fortsätt om du anmodas.

 17. Följ anvisningarna för att justera skrivaren om du ombeds göra det.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Lösa problem med skrivhuvudet (bläckpatronerna 02, 17, 363, 801)

Lösa fel som “Inkompatibelt skrivhuvud”, “Skrivhuvud saknas eller fungerar inte” och “Problem med skrivhuvud” för skrivare som använder bläckpatronerna HP 02, 17, 363, och 801.

Gör följande i angiven ordning. Försök att använda skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Exempel på bläckpatronen HP 02

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 2. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 3. Vänta i 60 sekunder.

 4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 5. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...