hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Den automatiska dokumentmataren plockar inte upp papper eller matar alltför många ark

När du skannar eller kopierar kan den automatiska dokumentmataren (ADM) plocka upp alltför många pappersark eller matas inte in i originalet. Felmeddelandet ”Ladda original” eller ”Dokumentmatarfel” kan visas.

Gör följande i angiven ordning. Testa skrivaren efter varje uppgift för att se om problemet är löst.

Rengör den automatiska dokumentmataren (ADM)

Om din skrivare har en ADM, rengör du den regelbundet så att du undviker papperstrassel och kvalitetsproblem.

 1. Hämta en luddfri trasa och destillerat vatten.

 2. Ta bort originaldokumentet från ADM-enheten.

 3. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.

 4. Öppna ADM-luckan.

  Lyfter upp ADM-luckan
 5. Hitta pappersplockningsvalsarna och avskiljningsstoppet inuti ADM-enheten.

  ADM pappersplockningsvalsar och avskiljningsstopp

  Bildtext

  Beskrivning

  1.

  Pappersplockningsvals

  2.

  Avskiljningsstopp

 6. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med filtrerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.

 7. Använd den fuktiga trasan för att rengöra pappersplockningsvalsarna och avskiljningsstoppet.

 8. Låt ADM-enheten vara öppen i två minuter så att plockvalsarna och avskiljningsstoppet kan torka.

 9. Stäng ADM-luckan.

 10. Anslut strömsladden igen och slå på skrivaren.

Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att lösa skrivarfel eller andra fel.

 1. Om din skrivare har ett laddningsbart batteri tar du bort det.

 2. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.

 3. Dra ut nätsladden ur kontakten.

 4. Vänta i 60 sekunder.

 5. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.

  Anm:

  HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.

 6. Slå på skrivaren för att fullfölja återställningen.

Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.

Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.

För att bekräfta garantistatusen går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...