solution Contentsolution Content
Automatisk översättning av den här sidan tillhandahålls av Microsoft Translator

HP-skrivare – Wi-Fi-anslutningen förloras när router- eller nätverksinställningarna ändras

Anslut en tidigare installerad skrivare till Wi-Fi-nätverket om du har köpt en ny router, ändrat din Internetleverantör (ISP) eller ändrat nätverksnamn och lösenord.Ytterligare supportalternativ