hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 2700- och DeskJet Plus 4100-skrivare - förstagångsskrivarkonfiguration

Detta dokument gäller för HP DeskJet 2710, 2721e, 2720, 2720e, 2721, 2721e, 2722, 2722e, 2723, 2723e, 2724, 2732, 2742e, 2752, 2752e, 2755, 2755e, 4110e, 4120e, 4121e, 4122e, 4122e, 4123e, 4130e, 4132e, 4152e, 4155e, 4158e, DeskJet Ink Advantage 2775, 2776, 4175, 4176, DeskJet Plus 4110, 4120, 4121, 4122, 4130, 4140, 4152, 4155 och 4158 All-in-One-skrivare.
För att installera din skrivare för första gången, ta bort allt emballage, anslut strömkabeln, installera bläckpatronerna och lägg sedan i papper i inmatningsfacket.
obs!
Om du letar efter skrivarprogramvaran går du till 123.hp.com.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur lådan och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort tejp och förpackningsmaterial på skrivarens utsida.
 3. Fäll ned utmatningsfacket, för in handen i skrivaren, och ta tag i handtaget och sänk luckan till bläckpatronen för att öppna den.
  DeskJet 2700
  DeskJet Plus 4100
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 4. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida.
 5. Kontrollera att du tagit ur all maskinvara och allt material ur kartongen innan du slänger eller återvinner kartongen och förpackningsmaterialet.

Steg 2: Anslut strömsladden

Anslut strömkabeln på baksidan av skrivaren för att slå på skrivaren.
obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Ansluta nätsladden
 2. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.

Steg 3: Installera bläckpatronerna

Installera HP-bläckpatronerna som kommer i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Ta ut en av bläckpatronerna från dess förpackning. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Uttagning av den nya bläckpatronen ur förpackningen
 2. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör aldrig kopparkontakterna eller bläck munstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på kontakterna. Om du hanterar dessa delar kan de täppas till, vilket medför bläck fel och dålig electricalconnections.
  Ta bort tejpen
 3. Skjut in patronen snett uppåt i hållaren och tryck sedan på patronen tills den klickar fast på plats.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 4. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  DeskJet 2700
  DeskJet Plus 4100
  Stänga luckan till bläckpatronen
  Stänga luckan till bläckpatronen

Steg 4: Lägg i papper i inmatningsfacket

Fyll på vanligt papper, U.S. letter eller A4-papper i inmatningsfacket när du har installerat bläckpatronerna.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarprogrammet. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det i programvaran för skrivaren.
Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från följande HP-webbplatser: 123.hp.com.
obs!
I utskriftskvalitetssyfte skrivs en justeringssida ut när du har skrivit ut tre sidor. Följ anvisningarna på justeringssidan för att slutföra bläckpatronjusteringen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...