hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Windows 11

  Hitta vanliga frågor och svar här.

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Problem med skannern

Gå igenom följande information om hur du löser problem med skannerns funktion.

Problem med anslutning

Läs följande information om hur du löser problem med anslutningen.

Kontrollera USB-anslutningen

Följ de här stegen för att kontrollera USB-anslutningen.
Kontrollera den fysiska anslutningen till skannern.
 • Använd den kabel som medföljde skannern. Andra USB-kablar är inte nödvändigtvis kompatibla med skannern.
 • Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten mellan skannern och datorn. När USB-kabeln är rätt ansluten till skannern är treuddssymbolen på kabeln vänd nedåt.
Om problemet kvarstår när du har kontrollerat ovanstående punkter kan du prova med följande:
 1. Vidta någon av följande åtgärder beroende på hur skannern är ansluten till datorn:
  • Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb eller en dockningsstation för en bärbar dator, kopplar du ur USB-kabeln från hubben eller dockningsstationen och ansluter sedan USB-kabeln till en USB-port på baksidan av datorn.
  • Om USB-kabeln är ansluten direkt till datorn kopplar du in den i en annan USB-port på baksidan av datorn.
  • Ta bort alla USB-enheter från datorn utom tangentbordet och musen.
 2. Stäng av skannern med strömbrytaren , vänta 30 sekunder och starta sedan skannern igen.
 3. Starta om datorn.
 4. När datorn har startat om ska du försöka använda skannern.
  • Om skannern fungerar, ska du ansluta eventuella USB-enheter igen, en i taget. Prova skannern efter varje anslutning. Koppla ur alla USB-enheter som hindrar skannern från att fungera.
  • Windows: Om skannern inte fungerar ska du avinstallera HP ScanJet-drivrutinerna och -programvaran och sedan installera om dem.

Kontrollera Ethernet-anslutningen (modellerna N4000 snw1 och N7000 snw1)

Följ de här stegen för att kontrollera Ethernet-anslutningen.
 1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten mellan produkten och en router, Ethernet-uttag eller Ethernet-switch.
 2. Om Ethernet-kabeln är ansluten till en nätverksrouter eller Ethernet-switch kan du prova att ansluta den till en annan port på routern eller switchen.
 3. Stäng av skannern med strömbrytaren , vänta 30 sekunder och starta sedan skannern igen.

Kontrollera den trådlösa anslutningen (modellerna N4000 snw1 och N7000 snw1)

Läs följande för att kontrollera den trådlösa anslutningen.
 • Kontrollera att nätverkskabeln inte är ansluten.
 • Kontrollera att skannern och den trådlösa routern är påslagna och strömförsörjda. Kontrollera även att den trådlösa radiosignalen i skannern är aktiverad.
 • Kontrollera att rätt SSID (Service Set Identifier) används. Om du är osäker på att rätt SSID används gör du om den trådlösa konfigurationen.
 • För säkerhetsskyddade nätverk kontrollerar du att säkerhetsinformationen är korrekt. Om säkerhetsinformationen är felaktig gör du om den trådlösa konfigurationen.
 • Om det trådlösa nätverket fungerar korrekt försöker du komma åt andra datorer på det trådlösa nätverket. Om nätverket är anslutet till Internet försöker du ansluta till internet via en trådlös anslutning.
 • Kontrollera att krypteringsmetoden (AES eller TKIP) är densamma för skannern som för den trådlösa åtkomstpunkten (för nätverk som använder WPA-säkerhet).
 • Kontrollera att skannern är inom det trådlösa nätverkets täckning. För de flesta nätverk måste skannern vara inom 30 m (100 ft) från den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern).
 • Kontrollera att inga hinder är i vägen för den trådlösa signalen. Ta bort stora metallobjekt mellan åtkomstpunkten och skannern. Kontrollera att stolpar, väggar eller stödstrukturer som innehåller metall eller betong inte är i vägen mellan skannern och den trådlösa åtkomstpunkten.
 • Kontrollera att skannern är placerad på avstånd från elektroniska enheter som kan störa den trådlösa signalen. Många enheter kan störa den trådlösa signalen, t.ex. motorer, trådlösa telefoner, övervakningskameror, andra trådlösa nätverk och vissa Bluetooth-enheter.
 • Kontrollera att skannerdrivrutinen är installerad på datorn.
 • Kontrollera att datorn och skannern är anslutna till samma trådlösa nätverk.
 • I macOS kontrollerar du att den trådlösa routern stöder Bonjour.

Knapparna fungerar inte korrekt

Om knapparna inte fungerar korrekt gör du följande.
 1. En kabel kan vara lös. Se till att USB-kabeln och nätaggregatet är ordentligt anslutna.
 2. Stäng av skannern, vänta 30 sekunder och starta den sedan igen.
 3. Starta om datorn.
 4. Om problemet kvarstår kan det vara något problem med kontrollpanelen. Kontakta HP:s support på:

LCD-problem (modellerna 5000 s5 och 7000 s3)

Läs följande information för att lösa problem med LCD-skärmen.

LCD-skärmen har problem med visningen

Följande symptom tyder på problem med skannerns kontrollpanel.
 • LCD-problem: Skärmen är tom, eller delar av skärminnehållet saknas.
 • Problem med indikatorlampor: Vissa indikatorlampor fungerar inte, eller visar inte rätt status.
Om skannern uppvisar något av dessa problem ska du kontakta HP:s support på www.hp.com/support.

Skannerknapparna fungerar inte som förväntat

Följande symptom tyder på problem med skannerns kontrollpanel.
 • Problem med knappar: Knapparna ger ingen respons, eller fel åtgärd utförs när du trycker på en knapp. Du får exempelvis en enkelsidig skanning när du trycker på knappen för dubbelsidig skanning .
 • Problem med indikatorlampor: Vissa indikatorlampor fungerar inte, eller visar inte rätt status.
Om skannern uppvisar något av dessa problem ska du kontakta HP:s support på www.hp.com/support.

Problem med pekpanelens display (modellerna N4000 snw1 och N7000 snw1)

Följande symptom tyder på problem med skannerns pekpanel.
 • Pekpanelsproblem: Skärmen är tom, eller delar av skärminnehållet saknas.
 • Problem med knappar: En eller flera knappar ger ingen respons, eller fel åtgärd utförs när du trycker på en knapp (du får t.ex. en enkelsidig skanning när du trycker på knappen för dubbelsidig skanning ).
Om skannern uppvisar något av dessa problem ska du kontakta HP:s support på www.hp.com/support.

Problem med prestandan i skanning

Gå igenom följande information om hur du löser problem med skanningens prestanda.

Skannern startar inte direkt

Se till att luckan till dokumentmataren är stängd och att skannern är startad.

Skannern skannar objekt mycket långsamt

Om du skannar för att redigera text, gör den optiska teckenigenkänningen (OCR) att skanningen går långsammare. Detta är normalt. Vänta på att objektet skannas.
obs!
Windows: Om du vill uppnå de bästa resultaten när du använder OCR bör du ställa in skannerkomprimeringen på miniminivå eller inaktivera den.
Om du skannar med en högre upplösning än nödvändigt tar det längre tid att skanna och det skapas en större fil utan några ytterligare fördelar. Om du skannar med hög upplösning ska du ställa in upplösningen på en lägre nivå för att öka skanningshastigheten.

Skannern skannar endast den ena sidan av ett dubbelsidigt ark

Kontrollera att dubbelsidig skanning är specificerad i den valda skanningsgenvägen.

Skannade sidor saknas på skanningsdestinationen

Sidor som sitter ihop skannas som ett objekt. Kontrollera för att bekräfta att de skannade sidorna inte sitter ihop.

Skannade sidor hamnar i fel ordning på skanningsdestinationen

Om skannade sidor hamnar i fel ordning på skanningsdestinationen kontrollerar du följande.
 • Kontrollera att sidordningen i originaldokumentet är korrekt innan du placerar dokumentet med framsidan nedåt i inmatningsfacket.
 • Se till att det inte sitter några häftklamrar, gem eller annat material, t.ex. självhäftande notisar, på dokumenten som kan leda till att sidorna matas in felaktigt.
 • Kontrollera att sidorna inte sidorna inte sitter ihop.

De skannade filerna är för stora

Om skanningsfilerna är för stora kontrollerar du följande.
 • Med de flesta skanningsprogram kan en mindre filstorlek väljas, när du väljer typ av utfil. Mer information finns i Hjälpen till det skanningsprogram du använder.
 • Kontrollera inställningen av skanningsupplösning (mer information finns i Hjälpen till det skanningsprogram du använder):
  • 200 dpi är tillräckligt för att lagra dokument som bilder.
  • För de flesta teckensnitt är 300 dpi tillräckligt när man använder optisk teckenigenkänning (OCR) för att skapa redigerbar text.
  • För asiatiska och små teckensnitt rekommenderas du att välja en högre upplösning.
  obs!
  För vissa speciella skanningar med svarta punktbakgrunder kan bilden bli mindre om den sparas som en .tif-fil.
  Om du skannar med högre upplösning än nödvändigt skapas en större fil utan några ytterligare fördelar.
 • Färgskanningar ger större filer än svartvita skanningar.
 • Om du skannar ett stort antal sidor samtidigt, kan du prova med att skanna färre sidor åt gången för att skapa flera mindre filer.

Problem med teckenigenkänning (OCR) (Windows)

Skannern använder optisk teckenläsning (OCR) för att konvertera text på en sida till text som kan redigeras på en dator.
 • Om texten kan skannas men inte redigeras, gör du följande val innan du skannar:
  • Välj en skanningsgenväg som har funktioner för OCR. Följande skanningsgenvägar har stöd för OCR:
   • Spara som PDF
   • E-posta som PDF
   • Spara som redigerbar text (OCR)
   • Skicka till molnet
   • Vardagsskanning
  • Välj en av följande OCR-baserade utdatafiltyper i listrutan Filtyp:
   • Text (.txt)
   • Rich Text (.rtf)
   • Word (.doc, .docx)
   • Excel (.xls, .xlsx)
   • CSV (.csv)
   • XML (.xml)
   • Sökbar PDF (.pdf)
   • PDF/A (.pdf)
obs!
Om en OCR-baserad utdatafiltyp inte är väljs skannas dokumentet som en bild och det går inte att redigera texten.
 • Kontrollera originalen
  • Programmet kanske inte kan känna igen text där tecknen står tätt. Om det saknas tecken eller om det förekommer kombinerade tecken i den text som programmet konverterar, kan till exempel "rn" se ut som "m".
  • Programmets precision beror på originalets bildkvalitet, textstorlek och struktur samt på kvaliteten på själva skanningen. Se till att originalet har god bildkvalitet.
  • Färgade bakgrunder kan leda till att bilder i förgrunden smälter in för mycket.
 • Om skannerremsorna är smutsiga har inte den skannade filen bästa möjliga klarhet. Kontrollera att skannerremsorna är rena.

E-postproblem (modellerna N4000 snw1 och N7000 snw1)

Försök med följande för att lösa problem med e-post.

Validera SMTP-gatewayadressen

Öppna den inbäddade webbservern om du vill bekräfta att SMTP-gatewayadressen är korrekt. Kontrollera även att den e-postadress som används är giltig.

Validera LDAP-gateway (Windows)

Använd följande procedur för att verifiera LDAP-gateway i Windows.
 1. Öppna Utforskaren i Windows. I adressfältet skriver du LDAP:// omedelbart följt av LDAP-gatewayadressen. Skriv till exempel LDAP://12.12.12.12 där ”12.12.12.12” representerar LDAP-gatewayadressen.
 2. Tryck på Enter-knappen. Om LDAP-gatewayadressen är giltig öppnas dialogrutan Sök efter personer.
 3. Om LDAP-gatewayadressen inte är giltig kontaktar du nätverksadministratören.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...