hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet, ENVY 6000 och 6400-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Detta dokument gäller för HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, 6078, 6475, 6476, 6478, ENVY 6020, 6022, 6030, 6032, 6052, 6052e, 6055, 6055e, 6452e, 6455e, ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 och 6458 All-in-One-skrivare.
Installera en skrivare för första gången genom att packa upp skrivaren, ansluta den till ett eluttag, installera HP Smart-appen eller programvaran, ansluta skrivaren till nätverket, fylla på papper, installera bläckpatronerna och justera skrivaren.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort förpackningsmaterialet.
 1. Ta ut skrivaren och strömsladden ur förpackningen.
 2. Ta bort och återvinn allt förpackningsmaterial.
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
  Ta bort skyddstejpen från skrivaren
  Ta bort skyddstejpen från skrivaren

Steg 2: Anslut skrivaren till en strömkälla

Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
Skrivaren startas automatiskt.
HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
Ansluta nätsladden
Ansluta nätsladden

Steg 3: Anslut skrivaren

Använd HP Smart-appen eller HP Easy Start för att hjälpa dig att konfigurera skrivaren och ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk (rekommenderas) eller USB-anslutning.
Om du inte ser anvisningar för installation av maskinvaran under installationen av appen eller programvaran fortsätter du till nästa steg. Annars har konfigurationen slutförts.

Steg 4: Fyll på med papper och installera bläckpatronerna

Fyll på vanligt papper i U.S. letter- eller A4-storlek i inmatningsfacket och installera sedan de bläckpatroner som levererades med skrivaren.
 1. Dra ut inmatningsfacket.
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
  Drar ut inmatningsfacket
  Drar ut inmatningsfacket
 2. Skjut pappersledarna för bredd mot inmatningsfackets kanter.
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
  Skjuter pappersledarna för bredd mot inmatningsfackets kanter
  Skjuter pappersledarna för bredd mot inmatningsfackets kanter
 3. Lägg i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
  Fyller på papper
  Fyller på papper
 4. Skjut in pappersledarna för bredd tills de vidrör pappersbuntens kanter. Pappersbunten ska glida lätt mot ledarna.
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
  Skjuter in pappersledarna för bredd
  Skjuter in pappersledarna för bredd
 5. Stäng inmatningsfacket.
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
  Stänga inmatningsfacket
  Stänga inmatningsfacket
 6. Lyft upp åtkomstluckan till bläckpatronen genom att använda de infällda områdena på skrivarens sidor tills den låses på plats.
  Skrivarvagnen rör sig något åt vänster.
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 och HP ENVY 6000 All-in-One-skrivare
  HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 och HP ENVY Pro 6400 All-in-One-skrivare
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 7. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 8. Ta ut en bläckpatron ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Håll i bläckpatronens sidor
 9. Ta bort skyddstejpen från bläckpatronen kasta sedan eller återvinn förpackningen och tejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort tejpen
 10. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena riktade mot skrivaren, sätt i bläckpatronen i dess fack och stäng sedan patronlocket tills den snäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Installera bläckpatronerna
 11. Upprepa dessa steg för de andra bläckpatronerna.
 12. Sänk den bläckpatronsluckan och tryck på den försiktigt sedan så den snäpper fast.
  obs!
  Om du inte har utfört justering av skrivaren under installationen av appen eller programvaran skriver skrivaren automatiskt ut en inriktningssida efter att tre sidor har skrivits ut. Följ anvisningarna på sidan för justering av skrivaren för att slutföra justeringen.

Steg 5: Registrera dig för HP Instant Ink (tillval)

Din skrivare är användas tillsammans med HP Instant Ink som kan minska dina utskriftskostnader och spara tid. Efter att du registrerat dig övervakar skrivaren automatiskt bläcknivåerna och HP Instant Ink skickar nya bläckpatroner när de befintliga håller på ta slut.
Om du vill ha mer information går du till någon av följande webbplatser.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...