hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Laser MFP 130-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Detta dokument avser HP Laser MFP 131a, 133pn, 135a, 135ag, 135r, 135w, 135wg, 136a, 136nw, 136w, 137fnw, 137fwg, 138fnw, 138p, 138pn och 138pnw-skrivare.
För att installera en skrivare för första gången, ta bort skrivaren ur förpackningen, fyll på papper, anslut strömkabeln och ladda ned skrivarprogramvaran.
obs!
Om du letar efter skrivarprogramvaran går du till 123.hp.com.

Steg 1: Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt förpackningsmaterial

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp och förpackningsmaterial från skrivarens utsida.
 2. Lyft skannerlocket, ta bort förpackningsmaterial etoch stäng sedan locket.
  Lyfta locket för att ta bort förpackningsmaterial och stänga det sedan
 3. Lyft upp skannerenheten och öppna sedan åtkomstluckan till tonerkassetten.
   Lyfter skannerenheten och sedan åtkomstluckan till tonerkassetten
  1. Lyfter upp skannerenheten
  2. Lyfter åtkomstluckan till tonerkassett
 4. Ta bort förpackningsmaterialet från tonerkassettens åtkomstområde och ta sedan bort tonerkassetten.
   Ta bort förpackningsmaterialet och ta sedan ut tonerkassetten
  1. Ta bort förpackningsmaterialet
  2. Ta ut tonerkassetten
 5. Ta bort förseglingstejpen.
  Ta bort förseglingstejpen
 6. Håll i tonerkassettens båda sidor och vicka försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka för att fördela bläcket jämnt.
  Tar tag i tonerkassetten och vickar sedan försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka
 7. Justera tonerkassetten med spåren i skrivaren och tryck sedan in tonerkassetten tills den sitter ordentligt.
  Installerar tonerkassetten
 8. Stäng åtkomstluckan till tonerkassetten och stäng skannerenheten.
  Stäng komstluckan till tonerkassetten och stäng skannerenheten
 9. Återvinn förpackningsmaterialet.

Steg 2: Fyll på vanligt papper i inmatningsfacket

Lägg vanligt papper i formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.
 1. Öppna inmatningsfacket.
  Öppna inmatningsfacket
 2. Skjut ut pappersledaren så långt det går.
  Skjuter ut pappersledaren så långt det går
 3. Lägg i papperet i facket med utskriftssidan vänd uppåt med övre kanten mot skrivaren. Se till att bunten ligger under pappersledaren för att förhindra papperstrassel.
  Fylla på papper i facket med utskriftssidan vänd uppåt
 4. Skjut pappersledaren inåt tills den vidrör pappersbuntens kant.
  obs!
  Välj rätt pappersstorlek och korrekt papperstyp på kontrollpanelen eller datorn före utskrift eller kopiering.
  Skjut in pappersledaren tills den vidrör papperet

Steg 3: Anslut strömsladden och slå på skrivaren

Koppla skrivaren till ett eluttag och starta sedan skrivaren.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Anslua strömsladden på baksidan av skrivaren och sedan till eluttaget
 2. Om skrivaren inte slås på automatiskt trycker du Strömknappen och följer sedan uppmaningarna på skrivarens kontrollpanel.

Steg 4: Anslut faxkablarna (endast 137-och 138-skrivare)

Om du tänker använda faxfunktionen använder du faxkablarna som medföljde skrivaren för att ansluta till en tillgänglig fast telefon.
Anslut telefonsladdens ena ände till telefonjacket och anslut den andra änden till LINE-uttaget på baksidan av skrivaren.
Om du använder en telefonsvarare, ansluter du telefonsladden till enheten och ansluter sedan den andra änden till EXT-uttaget.
Exempel på att ansluta faxkablarna
För ytterligare information, gå till Hur skickar jag ett fax.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det medan du installerar programvaran.
Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från 123.hp.com.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...