hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skrivarna HP Color Laser 178 och 179 - konfiguration av skrivaren första gången

Det här dokumentet gäller skrivarna HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg, 179fnw, och 179fwg skrivare.
För att konfigurera skrivaren för första gången tar du ut skrivaren ur förpackningen och tar bort allt förpackningsmaterial, lägger i papper i inmatningsfacket, ansluter strömkabeln och hämtar och installerar sedan skrivarens programvara.
obs!
Om du letar efter skrivarprogramvaran går du till 123.hp.com.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort tejpen från skrivarens utsida.
 2. Lyft skannerlocket, ta bort allt emballage från skannerglaset och stäng sedan skannerlocket.
  Ta bort förpackningsmaterialet från skannerbädden.
 3. Öppna tonerkassettens åtkomstlucka och ta sedan bort förpackningsmaterialet från skrivarens insida.
  Tar bort förpackningsmaterialet från åtkomstområdet för tonerkassetter.
 4. Återvinn förpackningsmaterialet.

Steg 2: Lägg i papper i inmatningsfacket

Lägg vanligt papper, papper i formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.
 1. Dra ut inmatningsfacket.
  Drar ut inmatningsfacket.
 2. Ta bort tejpen och öppna sedan pappersluckan.
  Öppnar pappersluckan.
 3. Om du vill växla mellan papper i U.S. Letter- och A4-format, eller fylla på papper i Legal-format, fäller du ut inmatningsfacket genom att trycka på spärren och sedan dra ut framsidan av facket.
  Fäller ut inmatningsfacket.
 4. Vänd på inmatningsfacket, ta tag i spaken och vrid sedan spaken medurs för Letter eller moturs för A4.
  Växlar mellan U.S. Letter- och A4-papper.
 5. Vrid inmatningsfacket till rätt sida uppåt och skjut sedan in det utfällda facket tills det klickar på plats.
 6. Skjut ut pappersledarna så långt det går.
  Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget
 7. Lägg i papperet i facket med ovansidan uppåt med toppen mot skrivaren. Se till att bunten ligger under pappersledaren för att förhindra papperstrassel.
  Fylla på papper.
 8. Skjut pappersledarna inåt tills de vidrör pappersbuntens kant.
  Skjuta pappersledarna inåt.
 9. Stäng pappersluckan och tryck sedan in inmatningsfacket.
  Skjuta in inmatningsfacket.
 10. Dra ut utmatningsstödet.
  Dra ut utmatningsstödet.

Steg 3: Anslut strömsladden och gör dina inställningar

Anslut skrivaren till ett elektriskt uttag, starta skrivaren och ställ sedan in dina inställningar.
obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Ansluta nätsladden
 2. Om skrivaren inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren.
 3. Ställ in dina inställningar på skrivarens kontrollpanel genom att välja önskat land/region och tryck sedan på OK.
 4. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.

Steg 4: Anslut faxkablarna (skrivarna 179fnw och 179fwg)

Om du tänker använda faxfunktionen använder du faxkablarna som medföljde skrivaren för att ansluta till en tillgänglig fast telefon.
Anslut telefonsladdens ena ände till telefonjacket och anslut den andra änden till LINE-uttaget på baksidan av skrivaren.
Om du använder en telefonsvarare, ansluter du telefonsladden till enheten och ansluter sedan den andra änden till EXT-uttaget.
Ansluter faxkablarna
För ytterligare information, gå till Så här faxar du.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det under programvaruinstallationen.
Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från 123.hp.com.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...