hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Windows 11

  Hitta vanliga frågor och svar här.

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Smart Tank 500, 600-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Det här dokumentet gäller för skrivarna HP Smart Tank 500 och 508 All-in-One, Smart Tank 511, 514, 515, 517, 518, 519, 530, 531, 538, 615, 617 och 618 trådlös All-in-One, samt Smart Tank Plus 551, 555, 559, 570, 571, 651 och 655 trådlös All-in-One.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, ställ in egenskaperna för kontrollpanelen, fyll bläckbehållarna, installera skrivhuvudena, lägg papper, justera skrivarhuvudena och installera skrivarprogramvaran.
obs!
Om du letar efter skrivarprogramvaran går du till 123.hp.com.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ställ skrivaren på en slät, horisontell yta där du har tänkt använda skrivaren.
 3. Ta bort all tejp från skrivarens utsida.
  Ta bort tejpen från skrivarens utsida
 4. Lyft skannerns lock och ta bort skyddstejpen.
  Ta bort skyddstejpen på skannern
 5. Öppna den främre luckan.
  Öppna den främre luckan
 6. Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet från bläckåtkomstområdet.
  Ta bort förpackningsmaterialet från bläckåtkomstområdet
 7. Öppna skrivarhuvudets åtkomstlucka och ta sedan bort tejpen och förpackningsmaterial från skrivarens insida.
  Öppna skrivarhuvudets åtkomstlucka för att ta bort packmaterialet inuti skrivaren
 8. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
    varning!
  Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
  Ansluta nätsladden
 9. Slå på skrivaren och vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 10. Om din skrivare har en kontrollpanel med pekskärm följer du anvisningarna på skärmen för att välja ett språk.
  Val av standardspråk

Steg 2: Fylla på bläckbehållarna

Fyll på bläckbehållarna med bläcket som medföljde skrivaren.
obs!
Var medveten om följande när du arbetar med bläckbehållare:
 • Förvara bläckflaskor utom räckhåll för barn.
 • Öppna bläckflaskan endast när du fyller på bläckbehållare.
 • Förvara bläckflaskorna upprätt på en sval och torr plats.
 1. Stäng cyan-bläckbehållarens lock.
  Öppna locket till cyan-bläckbehållaren
 2. Öppna cyan-bläckflaskan.
  • Om bläckflaskorna har skruvlock, vrid för att ta bort locket och lägg sedan försiktigt undan det.
   Ta bort locket från en flaska med ett skruvlock
  • Om bläckflaskorna har ett flipplock, vrider du på locket för att ta bort det. Dra i fliken för att ta bort förseglingen och släng den sedan försiktigt. Byt ut och dra åt locket på flaskan och öppna det sedan.
   Ta bort förseglingen från en flaska med ett flipplock
 3. Vänd flaskan upp och ned, lägg den över tankpipen och tryck sedan försiktigt flaskan nedåt på pipen.
  Om flaskan inte börjar tömmas, ta bort den och sätt den igen mot behållarens pip. Kläm inte på flaskan.
  Fylla på bläckflaskan
 4. När bläckbehållaren har fyllts, ställ flaskan upprätt och sätt tillbaka eller stäng sedan bläckflaskans lock.
 5. Stäng bläckbehållarens lock.
  Stäng bläckbehållarens lock
 6. Upprepa föregående steg för att fylla andra behållare.
  Påfyllning av övriga bläckbehållare
 7. Förvara överblivet bläck på en sval och torr plats.
 8. Stäng frontluckan.
  Stänger den främre luckan

Steg 3: Installera skrivarhuvudena

Installera skrivarhuvudena som finns i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Öppna den frontluckan och öppna sedan skrivarhuvudets åtkomstlucka.
  Öppna frontluckan och skrivarhuvudets åtkomstlucka
 2. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
 3. Lyft upp plasthandtaget på skrivarhuvudets förpackningsmaterial.
  Lyft upp plasthandtaget
 4. Tryck försiktigt nedåt på spärren till skrivarhuvudet för att öppna den.
  Tryck nedåt på skrivarhuvudets spärr för att lossa den
 5. Ta bort plastinsatsen och återvinn den.
  Ta bort plastdelen
 6. Öppna skrivarhuvudpaketen och ta sedan bort skrivarhuvudena.
  Ta ut skrivarhuvudena ur förpackningen
 7. Dra de orangefärgade pluggarna rakt upp för att ta bort dem från toppen av skrivarhuvudena.
  Ta bort de orangefärgade pluggarna
 8. Ta bort tejpen från skrivarhuvudets kontakter genom att dra i flikarna.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort tejpen från kopparkontakterna
 9. Skjut in skrivarhuvudet i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck sedan skrivarhuvudet försiktigt på plats tills det snäpper fast.
  • Installera det svarta skrivarhuvudet i den högra hållaren.
  • Installera trefärgskrivarhuvudet på den vänstra platsen.
  Isättning av skrivarhuvudena
 10. Stäng den blåa vagnspärren genom att trycka ordentligt tills spärren snäpps på plats.
  Stänga spärren
    varning!
  Öppna inte den blå vagnspärren efter skrivarhuvudinstallationen, såvida du inte installerar nya skrivarhuvuden eller flyttar skrivaren långa avstånd.
  Öppna inte vagnspärren
 11. Stäng skrivarhuvudets åtkomstlucka och stäng sedan frontluckan.

Steg 4: Fyll på med papper och rikta in skrivarhuvudena

Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket när du har installerat skrivarhuvudena.
 1. Lyft inmatningsfacket och fäll sedan ut utmatningsfacket.
  Lyfter upp inmatningsfacket och fäller ut utmatningsfacket
 2. Skjut pappersstödet åt vänster.
  Skjuta pappersledaren åt vänster
 3. Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket och skjut sedan in pappersledaren tills den nuddar bunten.
  Fyll på vanligt papper och för in pappersledaren
 4. Justera skrivarhuvudena.
  obs!
  Det är normalt att höra ljud från skrivaren i flera minuter efter att inriktnings processen inleds.
  • Om justeringssidan skrivs ut automatiskt ska du följa anvisningarna på sidan för att skanna och justera skrivarhuvudena.
  • Om justeringssidan inte skrivs ut ska du följa anvisningarna på kontrollpanelen för att skriva ut en justeringssida och sedan följa instruktionerna på sidan för att justera skrivarhuvudena.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det medan du installerar programvaran.
Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från 123.hp.com.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...