hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M304-M305, M404-M405, MFP M329, M428, M429 - Fyll på papper i fack 2

Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 2.

Fylla på pappersfack 2

Facket rymmer upp till 250 ark 75 g/m2 papper.
  varning!
Skriv inte ut på kuvert, etiketter eller pappersstorlekar som inte hanteras från fack 2. Skriv endast ut på sådana papperstyper från fack 1.
 1. Dra ut och lyft upp facket något och ta bort det från skrivaren.
  obs!
  Öppna inte det här facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Ställ in pappersledarna för bredd genom att klämma ihop justeringsreglaget på den vänstra ledaren och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd
 3. Ställ in pappersledaren för längd genom att klämma ihop justeringsreglaget och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera pappersledaren för längd
 4. Fyll på papper i facket. Information om hur du löser problem med pappersorientering finns i Fack 2, pappersorientering.
  obs!
  Justera inte pappersledarna för snävt mot pappersbunten. Justera dem mot skårorna eller markeringarna i facket.
  obs!
  Förhindra papperstrassel genom att justera pappersledarna till rätt storlek och se till att facket inte är överfullt. Se till att buntens överkant håller sig under indikeringarna för fullt fack. Se förstoringen i bilden.
  obs!
  Om facket inte är ordentligt justerat, kan ett felmeddelande visas under utskrift och papperet kan fastna.
  Figur : Fylla på papper
 5. Skjut in facket helt i skrivaren.
  Figur : Stäng facket
 6. Vid datorn startar du utskriften från programmet. Kontrollera att drivrutinen ställts in på rätt typ och storlek för det papper som ska skrivas ut från facket.

Fack 2, pappersorientering

När du använder papper som behöver ha en specifik orientering lägger du i det enligt tabellen nedan.
Fack 2, pappersorientering
Papperstyp
Utmatning
Fylla på papper
Brevhuvud eller förtryckt
Enkelsidig utskrift
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets främre sida
Brevhuvud eller förtryckt
Dubbelsidig utskrift
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets främre sida

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...