hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M304, M305, M404, M405 - Rensa papperstrassel i fack 3

Rensa papperstrassel i fack 3

Så här kontrollerar du om det finns något papper på de platser där det brukar uppstå trassel i närheten av fack 3.
 1. Ta bort facket från skrivaren.
  Figur : Öppna facket
 2. Ta bort papperet i facket och släng eventuellt skadat papper.
  Figur : Ta bort alla papper som fastnat
 3. Kontrollera att det bakre pappersstödet har justerats till hacket för rätt pappersstorlek. Om det behövs flyttar du det bakre pappersstödet till rätt position. Det ska klicka på plats.
  Figur : Kontrollera att pappersledarens längd är korrekt
 4. Fyll på papper i facket. Kontrollera att bunten ligger platt i alla fyra hörn och att bunten inte överstiger markörerna för maxhöjden.
  Figur : Fyll på papper i facket
 5. Sätt tillbaka och stäng facket.
  Figur : Stäng facket
 6. Tryck på den främre luckans frigöringsknapp.
  Figur : Tryck på den främre luckans frigöringsknapp
 7. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 8. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 9. Lyft upp åtkomstluckan för papperstrassel.
  Figur : Lyft upp åtkomstluckan för papperstrassel
 10. Ta bort papper som fastnat.
  Figur : Ta bort papper som har fastnat
 11. Installera tonerkassetten.
  Figur : Installera tonerkassetten
 12. Stäng främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...