hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Laser NS 1020-skrivare - Felet "Papperstrassel"

Det här dokumentet gäller laserskrivarna HP MFP 1020c och 1020w.
När du skickar en utskrift visas ett meddelande om papperstrassel i facket eller papperstrassel i fixeringsenheten i skrivarens programvara eller HP Smart-appen och ett av följande ljusmönster visas på skrivarens kontrollpanel. Varje fel indikerar en plats i skrivaren där papperstrassel inträffade.
  • Varningslampan blinkar, och papperslampan och lampan Fortsätt lyser. Detta indikerar papperstrassel i inmatningsområdet.
  • Varningslampan blinkar, och papperslampan lyser . Detta indikerar papperstrassel i området för Bildtrumma.
obs!
Meddelanden om papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att skrivaren rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något. Följande steg gäller både verkliga och falska papperstrassel.

Steg 1: Ta bort papper som har fastnat

Hitta och ta bort papper som fastnat från den del av skrivaren som anges med felkoden du upplever.
  varning!
Använd inte vassa föremål som pincetter eller spetstänger för att ta bort trassel. Skador som orsakas av vassa objekt täcks inte av garantin.

Steg 2: Återställ skrivaren

Återställ skrivaren för att åtgärda eventuella feltillstånd med utskriftsmekanismen eller den inbyggda programvaran.
  1. Medan skrivaren är påslagen, koppla från strömsladden från skrivaren.
  2. Dra ut nätsladden ur kontakten.
  3. Vänta i 60 sekunder.
  4. Anslut strömsladden till vägguttaget och till skrivaren igen.
    obs!
    HP rekommenderar att du ansluter skrivaren direkt till ett vägguttag.
Försök skriva ut. Om papperstrasslet kvarstår, fortsätt med nästa steg.

Steg 3: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...