hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP NS 1020-laserskrivare - Kontrollpanelens funktioner

Det här dokumentet gäller laserskrivarna HP MFP 1020c och 1020w.
Kontrollpanelen innehåller knappar, lampor och tonerindikatorer.

Knappar och lampor på kontrollpanelen

På Kontrollpanelen kan du aktivera Wi-Fi Direct och återuppta eller avbryta utskrifter.
Exempel på kontrollpanel på en trådlös modell
1. Papperslampa: Indikerar när det inte finns papper i inmatningsfacket.
2. Varningslampa: Anger att skrivaren kräver användaråtgärder.
3. Bildtrummans lampa: Indikerar ett fel i bildtrumman.
4. Knappen Avbryt: Avbryter utskrifter.
5. Knappen Fortsätt: Används för följande funktioner:
  • Rensar fel
  • Börjar skriva ut den andra sidan av dokument i läget för manuell dubbelsidig utskrift
  • Avbryter ett utskrifter som bearbetas men ännu inte har börjat skrivas ut
  • Skriver ut en konfigurationssida
6. Knapp och lampa för trådlöst (endast trådlösa modeller): Initierar en trådlös anslutning och anger anslutningsstatus.
  • Fast blå: Skrivaren är inte ansluten till det trådlösa nätverket.
  • Blinkande blå: Skrivaren är i inställningsläge för trådlös anslutning eller WPS-konfiguration pågår.
  • Fast gul: Skrivaren kan inte ansluta till det trådlösa nätverket eller så har ett WPS-fel uppstått.
7. Knappen Wi-Fi Direct (endast trådlösa modeller): Slår på och stänger av Wi-Fi Direct.
8. Strömknapp/Redo-lampa: Slår på och stänger av skrivaren och anger skrivarens status.
  • Fast: Skrivaren är påslagen och redo att skriva ut.
  • Blinkande: Skrivaren bearbetar ett utskrifter.
  • Lyser svagt: Skrivaren är i energisparläge.

Tonerindikatorer

Indikatorerna för påfyllning av toner och tonernivå visar tonerstatusen.
De tonerrelaterade indikatorernas placering
1. Indikator för påfyllning av toner: Tänds när du kan lägga till mer toner eller om det finns ett tonerproblem.
2. Indikator för tonernivå: Visar aktuell tonernivå.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...