hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed MFP E52645 - Konfigurera skrivaren (maskinvara)

Konfigurera skrivaren (maskinvara)

I dokumentet förklaras hur du konfigurerar skrivarens fysiska delar. Slutför dessa steg innan du installerar programvaran till skrivaren på datorn.
Om skrivarens maskinvara redan är installerad kan du få hjälp med installation av programvaran i avsnittet Länkar till instruktioner om programvaruinstallationer i slutet av det här dokumentet.
Så här installerar du skrivaren:
 1. Packa upp skrivaren:
  1. Välj en plats som uppfyller följande specifikationer för skrivaren:
   • En stabil arbetsyta i ett väl ventilerat och dammfritt utrymme som inte utsätts för direkt solljus
   • Temperaturintervall: 10 till 32,5 °C
   • Fuktighetsintervall: 10–80 %
   • Lämna tillräckligt med utrymme kring skrivaren så att det går att öppna luckor och fack.
      varning!
    Skrivaren väger 29,1 kg 64,1 pund. HP rekommenderar att två personer flyttar skrivaren.
    Figur : Utrymmeskrav
  2. Ta ut HP-skrivaren ur kartongen och kontrollera att innehållet matchar följande bild.
   Figur : Innehåll i kartongen
  3. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial från skrivaren.
   obs!
   HP rekommenderar att förpackningsmaterialet återvinns.
   Figur : Ta bort tejp och förpackningsmaterial
 2. Sätt i kassetterna:
  1. Tryck på frigöringsknappen för den övre luckan på skrivarens vänstra sida.
   Figur : Tryck på frigörningsknappen
  2. Öppna den främre luckan.
   Figur : Öppna den främre luckan
  3. Ta ut tonerkassetten ur skyddsplasten genom att riva av plastremsan och öppna förpackningen.
   obs!
   HP rekommenderar att förpackningsmaterialet återvinns.
   Figur : Packa upp tonerkassetten
  4. Passa in tonerkassetten i facket och skjut sedan in den i skrivaren.
   Figur : Installera tonerkassetten
  5. Stäng främre luckan.
   Figur : Stäng den främre luckan
 3. Fyll på papper i fack 2:
  Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 2.
  obs!
  Du fyller på papper i facket för 550 ark på samma sätt som för fack 2. Endast fack 2 visas här.
    varning!
  Dra inte ut fler än ett pappersfack åt gången.
  Stå inte på pappersfacket och använd det inte som ett trappsteg.
  Se till så att du inte klämmer fingrarna i pappersfacken när du stänger dem.
  Alla fack måste vara stängda när du flyttar skrivaren.
  1. Ta ut fack 2 ur skrivaren genom att dra det utåt samtidigt som du lyfter det något uppåt.
   Figur : Öppna fack 2
  2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och flytta ledarna till pappersstorleken som används.
   Figur : Justera pappersledarna
  3. Fyll på papper och kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten utan att böja den.
   obs!
   Kontrollera att buntens överkant är under markeringen för fullt fack.
   Figur : Fylla på papper
  4. Stäng facket.
   Figur : Stäng facket
 4. Anslut nätverkskabeln (valfritt):
  Om skrivaren ska anslutas till ett nätverk ansluter du nätverkskabeln nu. Om den inte har det fortsätter du med nästa steg.
  obs!
  Nätverkskabel medföljer inte skrivaren.
  Figur : Ansluta nätverkskabeln
    varning!
  Anslut inte en USB-kabel nu. Om du vill använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn ansluter du den när du uppmanas under programinstallationen.
  Anslut inte USB-kabeln än
 5. Anslut strömkabeln och starta skrivaren:
  1. Anslut skrivarens strömkabel till ett jordat växelströmsuttag.
   obs!
   Använd endast strömkabeln som medföljde skrivaren för att undvika att skrivaren skadas.
     varning!
   Kontrollera att strömkällan är tillräcklig för skrivarens spänning. Du hittar spänningsinformationen på skrivaretiketten. Skrivaren använder antingen 100–127 V växelström eller 220–240 V växelström samt 50/60 Hz.
   Figur : Ansluta strömkabeln
  2. Sätt på skrivaren genom att trycka på strömknappen.
   Figur : Tryck på strömbrytaren
  3. Vänta i 60 sekunder innan du fortsätter. Om skrivaren ansluts till ett nätverk under den här tiden identifierar nätverket skrivaren och tilldelar den en IP-adress eller ett värdnamn.
  4. På kontrollpanelens sida Första konfiguration anger du språk, datum/tid-format och tidszon.
   Du kan när som helst göra avancerade inställningar för nätverksanslutna skrivare från den inbäddade webbservern (EWS) när skrivarens IP-adress har upprättats. Du hittar IP-adressen på skrivarens kontrollpanel genom att trycka på ikonen Information och sedan på ikonen Nätverk . Öppna den inbyggda webbservern (EWS) genom att skriva IP-adressen i webbläsarens adressfält.
   obs!
   Information om avancerad konfiguration av nätverksanslutna skrivare finns i http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
 6. Använd tangentbordsmallen (frivilligt):
  Vissa språk kräver att du installerar en tangentbordsmall.
  obs!
  Tangentbordet stöds endast på modellen Flow E52645c.
  1. Dra ut tangentbordet.
   Figur : Dra ut tangentbordet
  2. Dra försiktigt bort skyddspapperet från mallen. Alla etiketter ska fästa på arket.
   Figur : Ta bort skyddspapperet från mallen
  3. Justera arkets övre hörn efter hörnen på tangenterna esc och delete.
   Figur : Justera arket på tangentbordet
  4. Stöd tangentbordet från undersidan och tryck etiketterna på plats.
   Figur : Tryck etiketterna ordentligt på plats
  5. Ta försiktigt bort skyddsarket genom att dra i en snäv vinkel.
   Figur : Ta bort skyddsarket
 7. Aktivera USB-porten:
  USB-porten är avaktiverad som standard och måste aktiveras från skrivarens kontrollpanel.
  1. Gå till startskärmen på skrivarens kontrollpanel, svep åt höger och tryck sedan på Inställningar.
  2. Tryck på General (Allmänt) > Enable Device USB (Aktivera enhets-USB) > Enabled (Aktiverad).
  3. Följ anvisningarna för operativsystemet som du använder.
   obs!
   USB-kabeln medföljer inte skrivaren.
   • Windows: Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra det under programvaruinstallationen. Gå vidare till nästa steg.
   • Mac: Anslut USB-kabeln nu.
 8. Kontrollera att skrivaren fungerar:
  Gör så här för att kontrollera att skrivaren fungerar:
  1. Tryck på Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Välj Konfigurations-/statussidor.
  3. Välj Konfigurationssida och tryck sedan på Skriv ut för att skriva ut sidorna för konfiguration och Jetdirect.
   Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hittar du IP-adressen på JetDirect-sidan.
   • IPv4: Om IP-adressen är 0.0.0.0, eller 192.0.0.192, eller 169.254.x.x ska du konfigurera IP-adressen manuellt. Annars är nätverkskonfigurationen klar.
   • IPv6: Om IP-adressen börjar med ”fe80:” är skrivaren klar för utskrift. Om inte så anger du IP-adressen manuellt.
   obs!
   Konfigurationssidan innehåller versionsinformation för inbyggd programvara som du kan läsa vid uppdatering av den inbyggda programvaran.
 9. Uppdatera den inbyggda programvaran (valfritt men rekommenderas):
  HP uppdaterar regelbundet funktioner i skrivarens inbyggda programvara. Uppdatera skrivarens inbyggda programvara så att du får tillgång till de senaste funktionerna.
  obs!
  Fråga nätverksadministratören innan du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara.
  Information om hur du uppdaterar den fasta programvaran finns i Uppdatera fast programvara med en USB-flashenhet eller den inbyggda webbservern (EWS).
Länkar till instruktioner för programvaruinstallation
Installera skrivarens programvara med någon av följande metoder när stegen ovan är klara:
 • Metod ett: Hämta HP Easy Start (Windows- och MacOS-klienter)
  1. Gå till 123.hp.com/laserjet och klicka på Download (Hämta).
  2. Följ instruktionerna på skärmen.
 • Metod två: Hämta från webbsidan för produktsupport (Windowsklienter och -servrar)
  1. Gå till webbplatsen för produktsupport http://www.hp.com/support/ljE52645mfp och klicka sedan på Software (Programvara) > Drivers (Drivrutiner).
  2. Hämta programvaran för din skrivarmodell och ditt operativsystem.
   obs!
   Windows – Driver (Drivrutin) – Product Installation Software (Programvara för produktinstallation) för klienter, Basic Drivers (Grundläggande drivrutiner) V3 och V4 för klienter och servrar.
  3. Starta programvarufilen från mappen där filen sparades och följ sedan instruktionerna på skärmen.
 • Metod tre: IT-hanterad inställning (enbart Windows – klienter och servrar)
  Gå till sidan hp.com/go/upd för att hämta och installera HP Universal Print Driver.
Hitta mer information
Mer information finns på http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
Tryck på ikonen Hjälp på skrivarens kontrollpanel för att gå till hjälpavsnitten.
Figur : Hjälpikon på skrivarens kontrollpanel

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...