hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed MFP E52645 - Byt ut tonerkassetten

Byt ut tonerkassetten om du får ett sådant meddelande på skrivaren eller om utskriftskvaliteten är dålig.

Information om patroner

Ett meddelande visas på skrivaren när nivån i tonerkassetten är låg och mycket låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Kontakta en servicerepresentant om du vill köpa tonerkassetter. Se till att ha produktens modellnummer till hands, som finns på produktetiketten på skrivarens baksida.
obs!
Tonerkassetter med hög kapacitet innehåller mer toner än standardkassetter, och ger fler utskrifter. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan det är dags att byta ut den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
Tonerkassettkomponenter
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Minneskrets
 2. BildtrummaRör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.

Ta bort och byta ut tonerkassetten

Så här byter du ut tonerkassetten i skrivaren.
 1. Tryck på frigöringsknappen för den övre luckan på skrivarens vänstra sida.
  Figur : Tryck på frigörningsknappen
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 3. Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur skyddsplasten genom att riva av plastremsan och öppna förpackningen. Spara alla förpackningar för återvinning av den använda tonerkassetten.
  Figur : Ny tonerkassett
 5. Passa in tonerkassetten i facket och skjut sedan in den i skrivaren.
  Figur : Installera tonerkassetten
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan
 7. Paketera den gamla tonerkassetten i förpackningen som den nya kassetten levererades i. Du kan läsa mer om återvinning i den bifogade handledningen.
  I USA och Kanada medföljer en förbetald postetikett i förpackningen. I andra länder/regioner besöker du www.hp.com/recycle och skriver ut en förbetald postetikett.
  Fäst den förbetalda postetiketten på lådan och returnera den använda kassetten till HP för återvinning.
  Figur : Återvinn den förbrukade tonerkassetten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...