hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M428, M429 och M479 - Konfigurera skrivaren för att skicka och ta emot fax

Innan du börjar

Konfigurera skrivaren innan du ansluter faxtjänsten.
VIKTIGT: När du ansluter skrivaren till telefonjacket ska du använda telefonsladden och eventuella adaptrar som medföljde skrivaren. Använd inte andra telefonkablar eftersom det kan orsaka problem med faxöverföringen.
obs!
I vissa länder/regioner kan du behöva en adapter för att kunna använda den telefonkabel som följde med skrivaren.
Du kan behöva en linjedelare beroende på telefonens anslutningstyp och ytterligare telefonkablar med två ledningar för att slutföra faxkonfigurationen.
Leta efter följande ikoner på skrivarens baksida för placering av telefonutgången och faxporten:
obs!
På en del skrivarmodeller sitter faxportarna bakom en lucka. Öppna luckan för att komma åt portarna.
På vissa skrivarmodeller kan faxporten vara placerad precis ovanför telefonporten.
Figur : Telefonutgång (ovan) och faxport (under)
Följ de här stegen i angiven ordning för att installera faxen:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...