hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Scanjet - Så här skickar du till en destination

Med funktionen Skicka till i programvaran HP Scan kan du skicka skannade dokument till följande destinationer:
 • Lokal mapp eller nätverksmapp
 • E-post
 • Google Drive
 • Dropbox
 • OneDrive
 • SharePoint
 • FTP
 • SFTP

Layouten i dialogrutan Skicka till

Den nedre delen av fliken Destination är panelen Skicka till. Den här panelens innehåll och format bygger på vilken Skicka till-destination som har valts. Panelen har både gemensamma och unika element. Knappen Konfigurera visas när destinationen kräver en engångskonfiguration eller autentisering. Konfigurationsvärdena som kan ändras visas i området för destinationsspecifika inställningar. Några exempel på sådana konfigurationsvärden är namn på sökvägar samt e-postmål.
Figur : Layouten i dialogrutan Skicka till
Kryssrutan Spara en lokal kopia och knappen Konfigurera lokal kopia visas för alla destinationer utom Lokal och nätverk. Med den här funktionen kan en exakt kopia av filen som skickas till den primära destinationen även sparas lokalt.
När du har valt knappen Konfigurera lokal kopia visas dialogrutan Konfigurera lokal kopia. Välj den lokala mapp som filen ska kopieras till. Filnamnet bygger på destinationens filnamn, och samma regler följs för att lägga till filräknare.
Om du väljer Visa Spara som en dialogruta visas en dialogruta innan filen sparas. Då kan du redigera platsen eller filnamnet innan filen väl sparas.
Använd följande Efter att fil(er) sparas-alternativknappar för att ange vad som händer efter att filen sparats:
 • Öppna filen
 • Starta Windows Explorer
 • Gör ingenting
Figur : Konfigurera lokal kopia

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...