hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Managed MFP E67650, E67660 - Skrivaren sedd från olika håll

Skrivarens framsida

Figur : Vy över skannerns främre komponenter
  Figur : Vy över ytterligare främre komponenter
 1. Lucka till dokumentmataren (för att rensa papperstrassel)
 2. Dokumentmatarens inmatningsfack
 3. Dokumentmatarens utmatningsfackDra ut pappersstoppet på höger sida om utmatningsfacket när du matar in långt papper genom dokumentmataren.
 4. Kontrollpanel med färgpekskärm (fäll upp för tydligare visning)
 5. Höger lucka (för åtkomst till fixeringsenheten och för att rensa trassel)
 6. Fack 1
 7. På-/Av-knapp
 8. Fack 2
 9. Modellnamn
 10. Främre lucka (åtkomst till tonerkassetter)
 11. Kassettluckans frigöringsknapp (för att öppna den främre luckan)
 12. Standardutmatningsfack
 13. Lättåtkomlig USB-port (på sidan av kontrollpanelen)Sätt i en USB-flashenhet för utskrift eller skanning utan dator eller för att uppdatera skrivarens inbyggda programvara.En administratör måste aktivera den här porten innan den används.
 14. Maskinvaruintegreringsplats (för att ansluta tillbehör och enheter från tredje part)
 15. Fysiskt tangentbord (endast Flow-modeller). Dra tangentbordet rakt ut när du vill använda det.Skjut in tangentbordet när det inte används.
 16. 1 x 550-arks pappersmatare med stativ (valfritt)
 17. Höger lucka för valfri 1 x 550-arks pappersmatare med stativ(Åtkomst för att rensa papperstrassel)
 18. Lucka för häftningskassetten (endast för z-modeller)
 19. Häftningsutmatningsfack – höger lucka (endast z-modeller)(Åtkomst för att rensa papperstrassel)
 20. 3 x 550-arks pappersmatare med stativ (valfri)
 21. Häftningsutmatningsfack med tre fack för 900 ark (endast z-modeller)
 22. Pappersmatare med hög kapacitet och pappersmatare för 550 ark med stativ (tillval)

Skrivarens baksida

  Figur : Skrivarens baksida
 1. Formaterarlucka
 2. Formaterare (innehåller gränssnittsportarna)
 3. Vänster lucka (åtkomst till toneruppsamlingsenheten)
 4. Strömanslutning
 5. Uttag för ett säkerhetslås av kabeltyp
 6. Etikett med serie- och produktnummer

Gränssnittsportar

  Figur : Gränssnittsportar
 1. Faxport (endast z-modellen. Porten är övertäckt på dh-modellen.)
 2. Ethernet-port 10/100/1 000 för lokalt nätverk (LAN)
 3. Snabb USB 2.0-skrivarport
 4. USB-port för anslutning av externa USB-enheter (den här porten kan vara täckt)Använd USB-porten i närheten av kontrollpanelen för lättåtkomlig USB-utskrift.

Kontrollpanelvy

Från startskärmen får du åtkomst till skrivarens funktioner. Här visas också skrivarens aktuella status.
Du kan när som helst återgå till startskärmen genom att trycka på hemknappen till vänster på skrivarens kontrollpanel. Du kan också trycka på hemknappen i det övre vänstra hörnet på de flesta skärmar.
obs!
Om du vill ha mer information om skrivarens kontrollpanelfunktioner går du till www.hp.com/support/colorljE67650mfp eller www.hp.com/support/colorljE67660mfp Välj Handböcker och väljer sedan Allmän referens.
obs!
Vilka funktioner som visas på startskärmen varierar beroende på skrivarens konfiguration.
  Figur : Skrivarens kontrollpanel
 1. Knappen Hem
 2. Programområde
 3. Knappen Återställning
 4. Logga in eller Logga ut-knappen
 5. Information
 6. Knappen Hjälp
 7. Aktuell tid
 8. Knappen Starta kopiering
 9. Antal kopior
 10. Sidindikator på startskärmen
 11. Tangentbord(Endast Flow-modeller)
 12. Lättåtkomlig USB-port
 13. Maskinvaruintegreringsplats (HIP)

Använda kontrollpanelen på pekskärmen

Använd de här åtgärderna när du vill använda skrivarens kontrollpanel med pekskärm.
Åtgärd
Beskrivning
Exempel
Tryck
Tryck på ett objekt på skärmen om du vill välja det eller öppna den menyn. När du bläddrar genom menyer kan du hastigt trycka på skärmen för att stoppa bläddringen.
Tryck på ikonen Inställningar för att öppna appen Inställningar.
Svepa
Rör vid skärmen och svep med fingret vågrätt för att bläddra i sidled på skärmen.
Svep tills appen Inställningar visas.
Bläddra
Rör vid skärmen och svep med fingret lodrätt för att bläddra uppåt och nedåt på skärmen. Tryck snabbt på skärmen för att stoppa bläddringen när du bläddrar bland menyer.
Bläddra genom appen Inställningar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...