hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed MFP E62655-E62675, HP Color LaserJet Managed MFP E67560, E67660 - Konfigurera häftningsutmatningsfacket med tre fack för 900 ark (Flow-modellen)

Med häftningsutmatningsfacket kan du häfta dokument i det övre vänstra eller övre högra hörnet och du kan häfta upp till 900 ark papper i de tre utmatningsfacken. Utmatningsfacken har konfigureringsalternativ med tre lägen: stapling, sortering eller funktionsseparering.

Ange standardplats för häftning

 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Inställningar-programmet och väljer sedan ikonen Inställningar.
 2. Öppna följande menyer:
  1. Hantera häftning/buntning
  2. Häftning
 3. Välj en häftningsplats bland alternativen och tryck sedan på Spara. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Inget: Inga häftklammer
  • Längst upp till vänster eller höger: Om dokumentet har stående orientering, sätts en häftklammer i det övre vänstra hörnet av papperets kortsida. Om dokumentet har liggande orientering, sätts en häftklammer i det övre högra hörnet av papperets långsida.
  • Längst upp till vänster: Häftklammern sätts i det övre vänstra hörnet av papperets kortsida.
  • Längst upp till höger: Häftklammern sätts i det övre högra hörnet av papperets långsida.
   Figur : Placering av häftklammer
  1. Övre vänstra hörnet av papperets kortsida.
  2. Övre vänstra hörnet av papperets långsida.

Konfigurera funktionsläge

Använd den här metoden när du vill konfigurera hur häftnings-/buntningsenheten ska sortera utskrifter i utmatningsfacken.
 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel navigerar du till Inställningar-programmet och väljer sedan ikonen Inställningar.
 2. Öppna följande menyer:
  1. Hantera häftning/buntning
  2. Funktionsläge
 3. Välj ett läge bland alternativen och välj sedan på Spara. Följande alternativ är tillgängliga:
  • Utmatningsfack: Skrivaren placerar utskrifter i olika fack beroende på vem som har skickat dem.
  • Buntning: Skrivaren buntar utskrifter i facken nedifrån och uppåt.
  • Funktionsseparering: Skrivaren placerar utskrifter i olika fack beroende på skrivarfunktion, t.ex. utskrift, kopiering eller faxjobb.
Slutför följande steg om du vill konfigurera HP:s utskriftsdrivrutin för det valda funktionsläget:
Windows® 10, 8.1, and 8
 1. Högerklicka i datorskärmens nedre vänstra hörn.
 2. Välj Kontrollpanelen. Under Maskinvara och ljud väljer du Visa enheter och skrivare.
 3. Högerklicka på skrivarens namn och välj sedan Skrivaregenskaper.
 4. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
 5. Välj Uppdatera nu. Eller på listmenyn intill Automatisk konfiguration väljer du Uppdatera nu.
  obs!
  Nyare V4-drivrutiner stöder inte Uppdatera nu. För dessa drivrutiner ska du utföra en av följande proceduralternativ:
  • Alt 1: Konfigurera funktionsläget manuellt under Tilläggsutmatningsfack, om det visas.
  • Alt 2: Stoppa och starta om utskriftshanteraren
   1. Klicka på knappen Start (eller öppna en sökruta).
   2. Skriv in services.msc och tryck sedan på tangenten Retur.
   3. Högerklicka på Utskriftshanteraren i listan med tjänster och välj Stoppa.
   4. Högerklicka på Utskriftshanteraren igen och välj Starta.
  • Alt 3: Stäng av och starta om datorn.
Windows® 7
 1. Kontrollera att skrivaren är aktiverad och ansluten till datorn eller nätverket.
 2. Öppna Windows® startmeny och klicka sedan på Enheter och skrivare.
 3. Högerklicka på skrivarens namn och välj sedan Skrivaregenskaper.
 4. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
 5. Välj Uppdatera nu. Eller på listmenyn intill Automatisk konfiguration väljer du Uppdatera nu.
macOS
 1. I Apple-menyn klickar du på Systeminställningar.
 2. Välj Skriv ut och skanna (eller Skrivare och skannrar).
 3. Välj skrivaren och välj sedan Alternativ och tillbehör. Välj Drivrutin.
 4. Konfigurera Läge för utmatningstillbehör, om sådant finns. Om inte, konfigureras funktionsläget vid utskriften.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...