hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Managed E65050, E65060, E65150, E65160 - Byta ut tonerkassetterna

Information om tonerkassetter

Skrivaren visar ett meddelande när nivån i tonerkassetten är låg och mycket låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K). Tonerkassetterna sitter inuti den främre luckan.
obs!
Tonerkassetter för hög förbrukning innehåller mer toner än standardkassetter för en större sidvolym. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Handtag
 2. Bildtrumma
 3. Skyddshölje
 4. Minneskrets
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.

Ta bort och byta ut kassetter

När en kassett når mycket låg status visas ett meddelande på kontrollpanelen och kassettluckans frigöringsknapp låses upp för att möjliggöra åtkomst till kassetterna.
 1. Öppna luckan genom att trycka på kassettluckans frigöringsknapp.
  Figur : Åtkomstknapp för att öppna den främre luckan
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna luckan
 3. Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen genom att ta bort plastlocken i ändarna, ta bort kassetten från plastpåsen och ta sedan bort det orangefärgade skyddshöljet. Spara alla förpackningar för återvinning av den använda tonerkassetten.
  obs!
  Undvik att vidröra den gröna bildtrumman. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka utskriftsdefekter.
  Figur : Ny tonerkassett
 5. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Figur : Skaka tonerkassetten
 6. Håll en hand under tonerkassetten och ta tag i kassetthandtaget med den andra. Passa in tonerkassetten i ledaren och skjut in den i skrivaren.
  obs!
  Undvik att vidröra den gröna bildtrumman. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka utskriftsdefekter.
  Figur : Installera tonerkassetten
 7. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...