hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed MFP E62655, E62665, HP LaserJet Managed Flow MFP E62665, E62675 - Skrivarvyer

Skrivarens framsida

  Figur : Skrivarens framsida
 1. Kontrollpanel med färgpekskärm (fäll upp för tydligare visning)
 2. Dokumentmatarens inmatningsfack
 3. Dokumentmatarens utmatningsfack
 4. Förlängningsdel till dokumentmatarens utmatning (dra ut den när du skannar längre papper)
 5. Skannerenhet
 6. Höger lucka (åtkomst för att rensa papperstrassel)
 7. Fack 1 (kombimagasin)
 8. Formaterare (innehåller gränssnittsportarna)
 9. Fack för säkerhetslås av kabeltyp
 10. Strömanslutning
 11. Fack 2
 12. Av/på-knapp
 13. USB-port för utskrift direkt vid skrivaren
 14. Utmatningsfack
 15. Förlängning för utmatningsfack
 16. 1 st 550-arks pappersmatare med stativ (valfritt tillbehör)
 17. 3 st 550-arks pappersmatare med stativ (valfritt tillbehör)
 18. Häftningsutmatningsfack med tre fack för 900 ark (endast modellerna E62665hs, E62665z, E62675z)
 19. Maskinvaruintegreringsplats (för att ansluta tillbehör och enheter från tredje part)
 20. Tangentbord (endast modellerna E62665z, E62675z). Dra tangentbordet rakt ut när du vill använda det.Skjut in tangentbordet när det inte används.
 21. Lucka till häftningsenheten (endast modellerna E62665hs, E62665z, E62675z)
 22. Arkmatare för 1 x 550 ark och högkapacitetsmatare för 2 100 ark (valfritt tillbehör)

Skrivarens baksida

  Figur : Skrivarens baksida
 1. Spärr för dokumentmatarens lucka
 2. Lucka till dokumentmataren (för att rensa papperstrassel)
 3. Främre luckans frigöringsknapp
 4. Kassettlucka (åtkomst till tonerkassetten)
 5. Etikett med serie- och produktnummer

Gränssnittsportar

  Figur : Gränssnittsportar
 1. Värd-USB-port för anslutning av externa USB-enheter (den här porten kan vara täckt)Använd USB-porten i närheten av kontrollpanelen för lättåtkomlig USB-utskrift.
 2. Snabb USB 2.0-skrivarport
 3. Ethernet-port (RJ-45) för lokalt nätverk (LAN)
 4. Faxportar (endast faxmodeller)

Kontrollpanelvy

Från startskärmen får du åtkomst till skrivarens funktioner. Här visas också skrivarens aktuella status.
Du kan när som helst återgå till startskärmen genom att trycka på hemknappen till vänster på skrivarens kontrollpanel. Du kan också trycka på hemknappen i det övre vänstra hörnet på de flesta skärmar.
obs!
Om du vill ha mer information om skrivarens kontrollpanelfunktioner går du till www.hp.com/support/ljE62655mfp, www.hp.com/support/ljE62665mfp eller www.hp.com/support/ljE62675mfp Välj Handböcker och väljer sedan Allmän referens.
obs!
Vilka funktioner som visas på startskärmen varierar beroende på skrivarens konfiguration.
  Figur : Skrivarens kontrollpanel
 1. Knappen
 2. Programområde
 3. Knappen Återställning
 4. Logga in eller Logga ut-knappen
 5. Knappen
 6. Knappen
 7. Aktuell tid
 8. Knappen Starta kopiering
 9. Antal kopior
 10. Sidindikator på startskärmen
 11. Tangentbord(Endast Flow-modeller)
 12. Lättåtkomlig USB-port
 13. Maskinvaruintegreringsplats (HIP)

Använda kontrollpanelen på pekskärmen

Använd de här åtgärderna när du vill använda skrivarens kontrollpanel med pekskärm.
Åtgärd
Beskrivning
Exempel
Tryck
Tryck på ett objekt på skärmen om du vill välja det eller öppna den menyn. När du bläddrar genom menyer kan du hastigt trycka på skärmen för att stoppa bläddringen.
Tryck på ikonen Inställningar för att öppna appen Inställningar.
Svepa
Rör vid skärmen och svep med fingret vågrätt för att bläddra i sidled på skärmen.
Svep tills appen Inställningar visas.
Bläddra
Rör vid skärmen och svep med fingret lodrätt för att bläddra uppåt och nedåt på skärmen. Tryck snabbt på skärmen för att stoppa bläddringen när du bläddrar bland menyer.
Bläddra genom appen Inställningar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...