hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - Byt ut tonerkassetten

Information om tonerkassetter

Den här skrivaren indikerar när nivån för tonerkassetten är låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Tonerkassetten behöver inte bytas ut vid den här tidpunkten. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
obs!
Tonerkassetter med hög kapacitet innehåller mer toner än standardkassetter, och ger fler utskrifter. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut den nya tonerkassetten ur förpackningen förrän du tänker använda den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
Kassetter för normal kapacitet och extra hög kapacitet
Figur : Kassetter för normal kapacitet och extra hög kapacitet
Tonerkassettdelar
Bildtext
Komponent
1
Markeringen (kassett för standard kapacitet) eller handtaget (extra hög kapacitet) för att mata in kassetten
2
Minneskrets
3
Bildtrumma
  varning!
Rör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner förbrukade tonerkassetter finns på tonerkassettens förpackning.

Ta bort och sätta tillbaka kassetten

När kassetten når mycket låg status visas ett meddelande på kontrollpanelen.
obs!
På E60155-, E60165- och E60175-modellerna går det att låsa upp den främre luckan för att få åtkomst till kassetten.
 1. Öppna kassettluckan genom att trycka på luckans frigöringsknapp.
  Figur : Öppna kassettluckan
 2. Dra ut kassettlådan.
  Figur : Öppna tonerkassettlådan
 3. Ta tag i handtaget eller markeringen på den förbrukade tonerkassetten och ta bort den genom att dra uppåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur skyddspåsen.
  Figur : Ny tonerkassett
 5. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Figur : Skaka tonerkassetten
 6. Ta bort transportskyddet.
  Figur : Ta bort transportskyddet
 7. Sätt i den nya tonerkassetten i kassettlådan.
  Figur : Installera tonerkassetten
 8. Stäng tonerkassettlådan.
  Figur : Stäng tonerkassettlådan
 9. Stäng kassettluckan.
  Figur : Stäng kassettluckan
 10. Lägg den förbrukade bläckpatronen i den nya bläckpatronens förpackning. Fäst den frankerade leveransetiketten på förpackningen och returnera den förbrukade patronen till HP för återvinning.
  Figur : Återvinn den förbrukade tonerkassetten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...