hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed E60155, E60165, E60175 - Skrivarvyer

Skrivarens framsida

  Figur : Skrivarens framsida
 1. Kontrollpanel till färgpekskärm
 2. Utmatningsfack
 3. Frigöringsknapp för luckan (åtkomst till tonerkassett)
 4. Av/på-knapp
 5. Kassettlucka och fack 1
 6. Fack 2
 7. Lättåtkomlig USB-port för utskrift
 8. Hårdvaruintegreringsplats (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)

Skrivarens baksida

obs!
Skrivaren visas utan ansluten efterbehandlare.
  Figur : Skrivarens baksida
 1. Fack för säkerhetslås av kabeltyp
 2. Formaterarplatta (innehåller gränssnittsportarna)
 3. Strömanslutning
 4. Etikett för serie- och produktnummer
 5. Bakre lucka (för åtkomst till trassel)

Gränssnittsportar

  Figur : Gränssnittsportar
 1. Värd-USB-port för anslutning av externa USB-enheter (den här porten kan vara täckt)
 2. Ethernet-port (RJ-45) för lokalt nätverk (LAN)
 3. Snabb USB 2.0-skrivarportAnvänd USB-porten i närheten av kontrollpanelen för lättåtkomlig USB-utskrift.

Kontrollpanelvy

Från startskärmen får du åtkomst till skrivarens funktioner. Här visas också skrivarens aktuella status.
Återgå till startskärmen när som helst genom att trycka på knappen .
obs!
Om du vill ha mer information om skrivarens kontrollpanelfunktioner går du till www.hp.com/support/ljE60155, www.hp.com/support/ljE60165 eller www.hp.com/support/ljE60175, väljer Handböcker och sedan Allmän referens.
obs!
Vilka funktioner som visas på startskärmen varierar beroende på skrivarens konfiguration.
  Figur : Skrivarens kontrollpanel
 1. Återställning
 2. Logga in eller Logga ut
 3. Knappen
 4. Knappen
 5. Aktuell tid
 6. Programområde
 7. Sidindikator på startskärmen
 8. Knappen

Använda kontrollpanelen på pekskärmen

Använd de här åtgärderna när du vill använda skrivarens kontrollpanel med pekskärm.
Åtgärd
Beskrivning
Exempel
Tryck
Tryck på ett objekt på skärmen om du vill välja det eller öppna den menyn. När du bläddrar genom menyer kan du hastigt trycka på skärmen för att stoppa bläddringen.
Tryck på ikonen Inställningar för att öppna appen Inställningar.
Svepa
Rör vid skärmen och svep med fingret vågrätt för att bläddra i sidled på skärmen.
Svep tills appen Inställningar visas.
Bläddra
Rör vid skärmen och svep med fingret lodrätt för att bläddra uppåt och nedåt på skärmen. Tryck hastigt på skärmen för att stoppa bläddringen när du bläddrar bland menyer.
Bläddra genom appen Inställningar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...