hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M118dw-skrivare - Felmeddelandet "Slut på papper" visas och skrivaren matar inte fram papper

Det här dokumentet gäller för HP LaserJet Pro M118dw-skrivare.
Under utskrift matar inte skrivaren fram papper från inmatningsfacket. Skrivaren kanske låter som om den skriver ut men inget papper matas genom den. Meddelandet Slut på papper visas på datorn
obs!
Du kan också använda de här stegen för det primära inmatningsfacket.

Steg 1: Kontrollera papperet och lägg i det igen

Pappersmatningsproblem kan bero på rivet, dammigt, böjt eller skrynkligt papper. Papperets kvalitet kan också spela roll. Följ dessa riktlinjer för att undvika problemet.
 • Använd endast papper av god kvalitet som uppfyller skrivarspecifikationerna.
 • Förvara allt papper på en sval, torr plats. Problem med pappersmatningen är vanligare i fuktiga miljöer.
 • Skriv inte ut på papper som redan har skrivits ut på. Fukten från bläcket kan leda till att papper fastnar i varandra.
 • Vänta tills skrivaren slutför ett jobb eller visar meddelandet Slut på papper eller Fyll på papper innan du fyller på papper.
Kontrollera att papperet du använder för att skriva ut är i gott skick, att det är ordentligt ilagt i facket och att det inte finns några hinder i pappersbanan och facket.
 1. Lyft dammskyddet och ta sedan bort pappersbunten från inmatningsfacket.
 2. Se till att papperet är i bra skick. Ta bort mycket böjda, skrynkliga eller sönderrivna papper från bunten.
 3. Håll bunten med papper med båda händerna, böj pappersbunten för att bilda en U-form och böj sedan pappersbunten i motsatt riktning.
  Denna åtgärd kan lossa ark som häftar mot varandra.
  Böj pappersbunten fram och tillbaka
 4. Lägg i pappersbunten med utskriftssidan vänd uppåt i mitten av inmatningsfacket och skjut sedan högen framåt tills det tar stopp.
  obs!
  Fyll på upp till 150 ark papper med utskriftssidan vänd uppåt och den övre kanten vänd mot skrivarens framsida. Om du lägger i stansat papper, lägg i papperet med hålen mot den vänstra sidan av facket.
  Fyll på papper
 5. Tryck in pappersledarna för längd och bredd så att de ligger an mot pappersbunten.
  Skjut pappersledarna inåt
Försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 2: Kontrollera inställningarna för pappersstorlek och papperstyp

Beroende på inställningarna kan skrivaren visa ett felmeddelande om Slut på papper, även om inmatningsfacket har papper. Ändra inställningarna för inmatningsfacket från skrivarens kontrollpanel eller programmet du försöker skriva ut från, beroende på kontrollpanelens skärm.
Försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 3: Skriv ut en rengöringssida för att rengöra matarvalsarna och plockvalsarna

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan bilda avlagringar på matarvalsarna och plockvalsarna och leda till papperstrassel och problem med pappersmatningen. Om du skriver ut en rengöringssida kan det rengöra huvudmatarvalsarna och plockvalsarna utan att behöva rengöra dem manuellt. Rengör valsarna inuti skrivaren och försök sedan att skriva ut en testsida.
Öppna skrivarprogramvaran för att skriva ut en rengöringssida för att lösa problem som suddiga utskrifter.
obs!
Om skrivaren inte är ansluten till ditt trådlösa nätverk fortsätter du till nästa steg.
 1. Sök i Windows efter skrivarens modellnamn och klicka på skrivarens namn i resultatlistan.
  HP Printer Assistant öppnas.
 2. Klicka på Skriv ut och sedan på HP Device Toolbox.
 3. Klicka på fliken System och sedan på sidan Service.
 4. I avsnittet Rengöringssida klickar du på Start för att börja rengöra.
Försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 4: Rengör plockvalsen

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan bilda avlagringar på matarvalsarna och orsaka problem med pappersmatningen. Rengör plockvalsarna inuti skrivaren och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Du behöver följande saker.
  • En luddfri trasa eller en pinne
  • Destillerat, filtrerat vatten eller flaskvatten (kranvatten kan skada skrivaren)
 2. Stäng av skrivaren.
 3. Koppla ur strömsladden från skrivarens baksida och vänta tills skrivaren har svalnat.
 4. Öppna den övre luckan.
  Öppning av den övre luckan
 5. Ta bort tonerkassetten.
  Ta ut tonerkassetten
 6. Ta ut bildtrumman.
  Tar ut bildtrumman
 7. Sök rätt på plockvalsen.
  Sök rätt på plockvalsen
 8. Fukta trasan lätt med vatten och vrid sedan ur överflödigt vatten.
 9. Rengör plockvalsen genom att applicera måttlig kraft.
 10. Låt valsen torka helt (tar cirka 10 minuter).
 11. Installera om bildtrumman, sätt tillbaka tonerkassetten och stäng den övre luckan.
 12. Anslut strömsladden till skrivaren igen och slå på skrivaren.
Försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 5: Återställ skrivaren

Ibland kvarstår ett problem, trots att det inte finns några problem med pappersmatningen. Återställ skrivaren och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren står stilla och har tystnat innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut elnätssladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
  obs!
  HP rekommenderar att du sätter i strömsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
 9. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 6: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...