hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsungs laserskrivare - Skriv ut säkra dokument med Konfidentiellt utskriftsläge

Inledning

Lär dig hur du skriver ut dokument säkert med Konfidentiellt utskriftsläge. Använd den här funktionen för att skriva ut privata eller konfidentiella dokument som andra inte kan komma åt.

Krav för användning av Konfidentiellt utskriftsläge

Skrivaren eller flerfunktionsskrivaren måste ha en RAM-disk eller hårddisk för att du ska kunna använda funktionen Konfidentiellt utskriftsläge.

Skriva ut dokument med Konfidentiellt utskriftsläge

Följ stegen nedan för att skriva ut ett dokument med Konfidentiellt utskriftsläge.
 1. Klicka på Windows-ikonen i Windows aktivitetsfält och använd sedan en av följande metoder för att öppna fönstret som innehåller listan över installerade skrivare (beroende på skrivare):
  • Windows 10: Klicka på ikonen Inställningar , klicka på Skrivare och skannrar och klicka sedan på Enheter och skrivare.
  • Windows 8 och 8.1: Klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Enheter och skrivare.
  • Windows 7: Klicka på Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på namnet på skrivaren som du vill använda för säker utskrift och klicka sedan på Utskriftsinställningar.
 3. Klicka på fliken Grundläggande, klicka sedan på listrutan bredvid Utskriftsläge och klicka därefter på Konfidentiellt.
  obs!
  Inställningen för utskriftsläge kan finnas på en annan flik beroende på programvaran.
  Figur : Klicka på Konfidentiellt i listrutan Utskriftsläge
  Dialogrutan Inställningar för utskriftsläge öppnas.
  Figur : Dialogrutan Inställningar för utskriftsläge
 4. Tilldela utskriften namn, användar-ID och lösenord för att skriva ut:
  • Jobbnamn: Ange ett namn för utskriftsjobbet. Det här namnet hjälper dig att identifiera filen när du är redo att skriva ut från skrivarens kontrollpanel. Välj alternativet Ange namn i listrutan för att anpassa namnet på utskriftsjobbet.
   Figur : Ange ett jobbnamn
  • Användar-ID: Ange ett användar-ID. Du använder ett användar-ID för att logga in när du är redo att skriva ut från skrivarens kontrollpanel. Om du vill anpassa användar-ID väljer du alternativet Ange namn i listrutan.
   Figur : Ange ett användar-ID
  • Lösenord: Ange ett lösenord. Det här lösenordet använder du för att logga in när du är redo att skriva ut från skrivarens kontrollpanel. Du måste ange lösenordet för att skriva ut eller ta bort filen.
 5. Spara inställningarna och stäng dialogrutan genom att klicka på OK. Klicka sedan på Verkställ och OK igen för att stänga dialogrutan Utskriftsinställningar.
 6. Öppna dokumentet som du vill skriva ut, klicka på Arkiv och klicka sedan på Skriv ut.
 7. Klicka på namnet på skrivaren som du har konfigurerat för säker utskrift och klicka sedan på Skriv ut för att skicka utskriften till skrivaren.
 8. När du är redo att skriva ut dokumentet går du till skrivarens kontrollpanel, trycker på Jobbstatus och trycker därefter på Säker utskrift.
  Inloggningsskärmen för Säker utskrift visas.
  Figur : Inloggningsskärmen för Säker utskrift
 9. På inloggningsskärmen för Säker utskrift anger du ID och lösenord med pekskärmens knappsats och trycker sedan på Logga in.
  En lista över säkra utskriftsjobb visas på skärmen.
  Figur : Lista över säkra utskriftsjobb
 10. Tryck på namnet på jobbet som du vill skriva ut och tryck sedan på Skriv ut.
  Jobbet skrivs ut med skrivaren och sedan tas dokumentet bort från skrivarens lagring.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...