hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet M607-M609, MFP M631-M633, E60055-E60075, MFP E62555-E62575 - Felmeddelandena "13.B9.xx paper jam" (papperstrassel) och "Size Mismatch" (matchningsfel av storlek) visas på kontrollpanelen

Problem

Felmeddelandena "13.B9.xx paper jam" (papperstrassel) och "Size Mismatch" (matchningsfel av storlek) visas på skrivarens kontrollpanel vid försök att skriva ut på självförseglande, självhäftande eller tryckförseglade ark från någon av följande skrivare:
 • HP LaserJet Enterprise M607
 • HP LaserJet Enterprise M608
 • HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • HP LaserJet Managed E60055
 • HP LaserJet Managed E60065
 • HP LaserJet Managed E60075
 • HP LaserJet Managed MFP E62555
 • HP LaserJet Managed MFP E62565
 • HP LaserJet Managed MFP E62575

Lösning

Steg ett: Hämta den senaste versionen av skrivarens inbyggda programvara

Kontrollera att den senaste versionen av den inbyggda programvaran är installerad på skrivaren.
 1. Skriv ut en konfigurationssida för att se vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på skrivaren.
  1. Gå till startskärmen på skrivarens kontrollpanel och svep till höger för att navigera, och tryck sedan på Rapporter.
  2. Tryck på Konfiguration/statussidor i menyn Rapporter.
  3. Välj objektet Konfigurationssida och tryck sedan på knappen Skriv ut.
  4. På konfigurationssidan observerar du Inbyggd programvaruversion, som finns i avsnittet Enhetsinformation.
   (Inbyggd programvaruversion: 2406048_029638, till exempel)
 2. Gå till HP:s support.
 3. Ange din skrivarmodell i söktextrutan och tryck sedan på Enter på tangentbordet.
 4. Välj Programvara och drivrutiner från det vänstra fönstret.
 5. Byt operativsystem om det behövs.
 6. Expandera avsnittet Inbyggd programvara – FutureSmart 4.
 7. Kontrollera om Inbyggd programvaruversion som listas på konfigurationssidan är samma som versionen som anges i avsnittet Inbyggd programvara – FutureSmart 4.
 8. Om den senaste inbyggda programvaran inte är installerad på skrivaren klickar du på Hämta och väljer sedan Spara.
 9. Bläddra till platsen för den sparade filen, högerklicka på .zip-filen och packa sedan upp alla filer.
  Filen för inbyggd programvara har ett .bdl-filtillägg. Använd antingen en USB-flashenhet eller HP Embedded Web Server för installera .bdl-filen (filen för inbyggd programvara).
  Anvisningar om hur du uppdaterar den fasta programvaran finns i supportdokument Uppdatera fast programvara med en USB-flashenhet eller den inbyggda webbservern.

Steg två: Fyll på papperet korrekt i facket

obs!
För att undvika papperstrassel ska du inte öppna facket när det används.
 1. Öppna facket.
 2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop de blå justeringsreglagen och skjuta sedan ledarna till rätt pappersstorlek.
 3. Se till att lägga papper i rätt fack. Detta varierar beroende på skrivarmodell:
  • För HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 och E60075: Lägg det självförseglande arket med den självhäftande kanten mot fackets baksida så som visas på bilden (bildmarkering 1).
    Figur : Den självhäftande kanten mot fackets baksida
   1. Placering av den självhäftande kanten: Mot pappersfackets baksida
  • För HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 och E62575: Lägg det självförseglande arket med den självhäftande kanten mot den motsatta sidan från pappersledaren för längd i facket, så som visas på bilden (bildmarkering 1).
   1. Placering av den självhäftande kanten: Mot den motsatta sidan från pappersledare för längd i facket
 4. Stäng facket.
  Om den utskrivna sidan är roterad med 180° går du till nästa steg för att rotera bilden i orienteringsinställningen.

Steg tre: Justera bildorienteringen

Använd följande metod för att ändra bildens orientering, utifrån skrivarmodell:

Skrivarmodeller utan HP häftningsenhet/arkavläggare (efterbehandlare)

obs!
Följande steg gäller för de här skrivarmodellerna utan efterbehandlare: HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 och E60075.
 1. Svep till höger för att välja ikonen Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  Figur : Ikonen Inställningar på kontrollpanelen
 2. Tryck på Utskrift i menyn Inställningar.
  Figur : Utskriftsinställningar
 3. Tryck på Hantera fack i Utskriftsinställningarna, och välj sedan inställningen Bildrotation.
  Figur : Inställningen Bildrotation
 4. Välj alternativet Alternativ.
  Figur : Alternativet Alternativ för Bildrotation
Med det här alternativet roteras den utskrivna texten eller bilden med 180°.

Skrivarmodeller med en HP häftningsenhet/arkavläggare (efterbehandlare)

obs!
Följande steg gäller för de här skrivarmodellerna med efterbehandlare: HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 och E62575.
 1. Välj Enheter och skrivare på din stationära dator, högerklicka på din skrivare och välj Utskriftsinställningar i den nedrullningsbara menyn.
 2. I fönstret Utskriftsinställningar väljer du fliken Efterbehandling.
 3. I avsnittet Orientering markerar du kryssrutan Rotera med 180 grader och klickar sedan på Verkställ.
 4. Klicka på OK och fortsätt sedan att skriva ut.
  Figur : Kryssrutan Rotera med 180 grader

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...