hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed E50045 - Installera minnes-DIMM-kort

Installera minnes-DIMM-kort

I det här dokumentet finns anvisningar för hur installerar DIMM-minnet (valfritt).
  varning!
Känsliga elektrostatiska delar (ESD). Rör alltid vid plåtarket på produkten för att ge en statisk jordning innan du rör vid den ESD-känsliga delen.
 1. Ta bort DIMM-minneslådan. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration.
  Figur : Minnes-DIMM
 2. Stäng av skrivaren, koppla ur strömkabeln från eluttaget och dra sedan ur alla USB- eller nätverkskablar.
 3. Ta bort formaterarluckan genom att föra den mot produktens baksida.
  Figur : Ta bort formaterarluckan
 4. För skrivare som har den extra hårddisken (HDD) installerad: Ta bort hårddisken genom att frigöra låsanslutningen (bildtext 1) och nypa ihop låsspaken (bildtext 2) för att frigöra den.
  Figur : Frigör hårddisken
 5. För skrivare som har den extra hårddisken installerad: Rotera anslutningsänden på HDD:n utåt och bort från formateraren (bildtext 1), och dra den sedan (bildtext 2) för att ta bort den.
  Figur : Ta bort HDD:n
 6. Ta ut den nya DIMM-modulen ur förpackningen.
  Figur : Ta ut den nya DIMM-modulen ur förpackningen
 7. Rikta in anslutningsenheten på DIMM-enheten mot anslutningsenheten på formaterarenheten (bild 1) och tryck sedan in DIMM-enheten i formaterarenheten för att installera den (bild 2). Kontrollera att DIMM-enheten är fullständigt isatt i anslutningsenheten.
  obs!
  DIMM-enheten kan bara installeras i en riktning på formaterarenheten.
  Figur : Installera DIMM
 8. För skrivare som har den extra hårddisken (HDD) installerad: Innan du fortsätter ska du notera platsen i facket (bildtext 1) i korrugerad plåt där hårddiskens dockningsenhet (bildtext 2) måste installeras.
    varning!
  Den här delen av plåtchassit är en utstötarplatta (bildtext 1). Tryck inte på den så hårt så att den lossnar när du installerar du Hårddisken.
  Figur : Leta reda på facket i plåtchassit
 9. För skrivare som har den extra hårddisken installerad: För in hårddiskens dockningsenhet i facket i korrugerad plåt (bildtext 1) och rotera sedan anslutningsänden (bildtext 2) på hårddisken mot formateraren.
  Figur : Installera HDD
 10. För skrivare som har den extra hårddisken installerad: Se till att låsanslutningen (bildtext 1) som har kopplas in i formaterarens fack har aktiverats i varandra. Du måste eventuellt fästa distansbulten (bildtext 2) för att koppla in den i facket.
  Figur : Installera HDD
 11. Skjut formaterarluckan mot skrivaren för att ersätta den.
  Figur : Sätt tillbaka formaterarluckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...