hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed E50045 - 13.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 Papperstrassel i fack 2, 3, 4 och 5

13.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 Papperstrassel i fack 2, 3, 4 och 5

Så här kontrollerar du om det finns något papper på de platser där det brukar uppstå trassel i fack 2 och facken för 550 ark. När det uppstår trassel visas en animation, som hjälper dig att åtgärda problemet, på kontrollpanelen.
 1. Ta bort facket från skrivaren.
  Figur : Ta bort facket
 2. Ta bort papperet i facket och släng eventuellt skadat papper.
  Figur : Ta bort alla papper som fastnat
 3. Kontrollera att det bakre pappersstödet har justerats till hacket för rätt pappersstorlek. Om det behövs flyttar du det bakre pappersstödet till rätt position. Det ska klicka på plats.
  Figur : Justera styrskenorna
 4. Fyll på papper i facket. Kontrollera att bunten ligger plant i alla fyra hörn och att bunten inte överstiger markörerna för maxhöjden.
  Figur : Fylla på papper
 5. Sätt tillbaka och stäng facket.
  Figur : Stänga facket
 6. Tryck på frigöringsknappen för den övre luckan på skrivarens vänstra sida.
  Figur : Tryck på frigörningsknappen
 7. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 8. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 9. Lyft upp åtkomstluckan för papperstrassel och ta långsamt bort de papper som har fastnat. Var försiktig så att du inte river sönder papperet.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 10. Sätt tillbaka tonerkassetten.
  Figur : Installera tonerkassetten
 11. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...