hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed E50045 - Fylla på papper i fack 2, 3, 4 och 5

Inledning

Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 2 och de valfria facken för 550 ark (artikelnummer F2A72A). Dessa fack rymmer upp till 550 ark 75 g/m2 papper.
obs!
Du fyller på papper i facket för 550 ark på samma sätt som i fack 2. Endast fack 2 visas här.
obs!
Pappersledarna kan låsas före användning och kanske inte går att justera.
  varning!
Dra inte ut fler än ett fack för ark åt gången.
 1. Öppna facket.
  obs!
  Öppna inte facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Innan du fyller på papper justerar du pappersledarna för bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera styrskenorna
 3. Ställ in pappersledarna för längd genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera styrskenorna
 4. När du vill lägga i papper av Legal-storlek trycker du på spaken på baksidan av det fack som sitter till vänster om mitten och förlänger sedan facket till rätt pappersstorlek.
  obs!
  Det här steget gäller inte för andra pappersstorlekar.
 5. Fyll på papper i facket. Information om hur du löser problem med pappersorientering finns i Pappersorientering i fack 2 och facket för 550 ark.
  obs!
  Justera inte pappersledarna snävt mot pappersbunten. Justera dem till uttagen eller markeringarna på facket.
  obs!
  Förhindra papperstrassel genom att justera pappersledarna till rätt storlek och se till att facket inte är överfullt. Se till att buntens överkant håller sig under indikeringen för fullt fack. Se förstoringen i bilden.
  Figur : Fylla på papper
 6. Stäng facket.
  Figur : Stänga facket
 7. Det visas ett meddelande om fackets konfiguration på skrivarens kontrollpanel.
 8. Om pappersstorleken och -typen som visar inte är korrekt väljer du Ändra och väljer en annan pappersstorlek eller -typ.
  För anpassade pappersstorlekar anger du måtten X och Y för papperet när meddelandet visas på skrivarens kontrollpanel.
  Figur : X och Y mått

Pappersorientering i fack 2 och facket för 550 ark

När du använder papper som kräver en specifik orientering ska du lägga i det enligt informationen i följande tabell.
obs!
Inställningarna för Växla läge för brevpapper påverkar hur papper med brevhuvud och förtryckt papper ska läggas i. Den här inställningen är avaktiverad som standard. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Använda Växla läge för brevpapper.
Papperstyp
Enkelsidig utskrift
Dubbelsidig utskrift och Alternativt brevhuvudsläge
Brevpapper, förtryckt eller stansat
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets främre sida
Textsidan uppåt
Undre kanten mot fackets främre sida

Använda Växla läge för brevpapper

Använd funktionen Växla läge för brevpapper om du vill kunna fylla på brevpapper eller förtryckt papper i facket på samma sätt för alla jobb, oavsett om du skriver ut enkelsidigt eller dubbelsidigt. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift.
När du vill använda funktionen aktiverar du den genom att använda menyerna på skrivarens kontrollpanel.

Aktivera Växla läge för brevpapper med menyerna på kontrollpanelen

 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel sveper du från höger till vänster tills menyn Inställningar visas. Tryck på ikonen Inställningar för att öppna menyn.
 2. Öppna följande menyer:
  • Hantera fack
  • Växla läge för brevhuvud
 3. Välj Aktiverad och tryck sedan på knappen Spara eller på OK.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...