hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed MFP E52545 - Installera minnes-DIMM-kort

Installera minnes-DIMM-kort

I det här dokumentet finns anvisningar för hur installerar DIMM-minnet (valfritt).
  varning!
Känsliga elektrostatiska delar (ESD). Rör alltid vid plåtarket på produkten för att ge en statisk jordning innan du rör vid den ESD-känsliga delen.
 1. Ta ut DIMM-minnet från lådan. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration.
  Figur : Minnes-DIMM
 2. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen.
 3. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och koppla sedan ur alla USB- eller nätverkskablar.
  Endast faxmodeller: Frånkoppla telefonsladden för faxen.
  Figur : Koppla bort skrivaren
 4. Ta bort formaterarluckan genom att föra den mot produktens baksida.
  Figur : Ta bort formaterarluckan
 5. För skrivare med den valfria hårddisken (HDD) installerad ska du slutföra följande steg för att ta bort hårddisken:
  1. Tryck in fästklämman och släpp sedan låsanslutningen (bildtext 1 och bildtext 2). Flytta hårddisken (HDD) bort från formateraren (bildtext 3) för att frigöra den.
   Figur : Frigör HDD
  2. Rotera anslutningsänden på HDD:n utåt och bort från formateraren (bildtext 1), och dra den sedan (bildtext 2) för att ta bort den.
   Figur : Ta bort HDD:n
 6. Sätt in DIMM-minnets överdel i hållaren.
  obs!
  DIMM-enheten kan bara installeras i en riktning på formaterarenheten.
  Figur : Sätt i DIMM
 7. Rotera DIMM-minnets nederdel mot hållaren.
  Figur : Rotera DIMM-minnet
 8. Kontrollera att de två låsarmarna snäpper på plats.
  Figur : Installera DIMM
 9. För skrivare med den valfria hårddisken (HDD) installerad ska du slutföra följande steg för att installera hårddisken:
  1. Leta reda på platsen i plåtchassit där monteringsfliken för hårddiskens vagga ska installeras.
     varning!
   Den här delen av plåtchassit är en utstötarplatta. Tryck inte på den så hårt så att den lossnar när du installerar du Hårddisken.
   Figur : Leta reda på facket
  2. För in hårddiskens dockningsenhet i facket i korrugerad plåt (bildtext 1) och rotera sedan anslutningsänden (bildtext 2) på hårddisken mot formateraren.
   Figur : Sätt i hårddisken
  3. Se till att låsanslutningarna som har kopplas in i formaterarens fack har aktiverats i varandra (du måste eventuellt fästa distansbulten för att koppla in den i facket).
   Figur : Installera HDD
 10. Skjut formaterarluckan mot skrivaren för att installera den.
  Figur : Sätt tillbaka formaterarluckan
 11. Anslut strömkabeln från eluttaget och dra sedan ur alla USB- eller nätverkskablar.
  Endast faxmodeller: Anslut telefonsladden för faxen.
  Figur : Anslut skrivaren
 12. Sätt på skrivaren genom att trycka på strömknappen.
  Figur : Starta skrivaren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...