hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed MFP E52545 - Fyll på papper i fack 1 (kombifack)

Inledning

Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 1. Facket rymmer upp till 100 ark 75 g/m2 papper.
obs!
Välj rätt papperstyp i skrivardrivrutinen innan utskriften.
  varning!
Undvik papperstrassel genom att inte fylla på eller ta ut papper från fack 1 under utskrift.
 1. Ta tag i handtaget på båda sidorna av fack 1 och dra det framåt för att öppna det.
  Figur : Öppna fack 1
 2. Dra ut fackförlängningen för att ge stöd åt papperet.
  Figur : Dra ut fackets förlängningsdel
 3. Skjut pappersledarna till rätt storlek och lägg sedan i papperet i facket. Information om hur du löser problem med pappersorientering finns i Fack 1, pappersorientering.
  Kontrollera att papperen passar under flikarna på pappersledarna.
  obs!
  Den maximala bunthöjden är 10 mm, eller ungefär 100 ark 75 g-papper.
  Figur : Fylla på papper
 4. Justera sidoledarna så att de ligger lätt an mot bunten med utskriftsmaterial utan att böja den.
  Figur : Justera styrskenorna

Fack 1, pappersorientering

När du använder papper som kräver en specifik orientering ska du lägga i det enligt informationen i följande tabell.
obs!
Inställningarna för Växla läge för brevpapper påverkar hur papper med brevhuvud och förtryckt papper ska läggas i. Den här inställningen är avaktiverad som standard. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift. Mer information finns i Använda Växla läge för brevpapper.
Papperstyp
Enkelsidig utskrift
Dubbelsidig utskrift och Alternativt brevhuvudsläge
Brevpapper, förtryckt eller stansat
Textsidan uppåt
Ovankanten så att den matas in först i skrivaren
Textsidan nedåt
Underkanten så att den matas in först i skrivaren

Använda Växla läge för brevpapper

Använd funktionen Växla läge för brevpapper om du vill kunna fylla på brevpapper eller förtryckt papper i facket på samma sätt för alla jobb, oavsett om du skriver ut enkelsidigt eller dubbelsidigt. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift.
När du vill använda funktionen aktiverar du den genom att använda menyerna på skrivarens kontrollpanel.

Aktivera Alternativt brevhuvudsläge med menyerna på skrivarens kontrollpanel

 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel drar du från höger till vänster tills menyn Inställningar visas. Öppna menyn genom att trycka på ikonen Inställningar.
 2. Öppna följande menyer:
  • Hantera fack
  • Växla läge för brevhuvud
 3. Välj Aktiverad och tryck sedan på knappen Spara eller på OK.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...