hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Enterprise MFP - Konfigurera Skanna till Office 365

Inledning
Microsoft Office 365 Outlook är ett molnbaserat e-postsystem som tillhandahålls av Microsoft och som använder Microsofts SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) för att skicka eller ta emot e-post. Detta dokument innehåller steg för att konfigurera flerfunktionsskrivaren HP LaserJet Enterprise eller HP PageWide Enterprise som kör den fasta programvaran FutureSmart version 3.4 och senare. Utför stegen nedan för att ställa in och konfigurera funktionen att skanna och skicka till Office 365.
  obs!
Stegen nedan gäller endast för användare med Office 365-konton.
Steg ett: Konfigurera certifikat för Skanna till Office 365
Metod ett: Skaffa det certifikat som behövs för att validera Sharepoint Online-servrar
Steg ett: Skaffa ett giltigt certifikat
 1. Öppna en webbläsare, t.ex. Internet Explorer.
 2. Öppna Internetalternativ i menyn Verktyg.
 3. Välj fliken Innehåll och välj sedan Certifikat.
 4. Välj fliken Betrodda rotcertifikatutfärdare.
 5. I kolumnen Utfärdat till väljer du Baltimore CyberTrust Root och klickar sedan på Exportera.
  Figur : Exportera certifikat från Windows
 6. Klicka på Nästa i guiden Exportera certifikat.
 7. Välj DER-kodad binärfil X.509 (.cer) och klicka på Nästa.
 8. Ange Sharepoint-destinationsväg och filnamn och klicka på Nästa.
 9. Klicka på Slutför och på OK.
Gå till HP Enterprise MFP – Installera, visa och hantera certifikat för att garantera datasäkerhet i HP:s inbyggda webbserver (EWS) för att garantera datasäkerhet i den inbyggda webbservern (EWS) eller för mer information om hur man skapar, installerar eller hanterar certifikat.
Steg två: Importera certifikatet till skrivaren
 1. Skaffa IP-adressen från skrivaren.
  1. På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Nätverk ().
  2. Leta reda på IPv4-adressen på skärmen Ansluta. Det här är skrivarens IP-adress.
  3. Välj Skriv ut.
 2. Öppna den inbyggda webbservern (EWS) för skrivaren.
  1. Öppna en webbläsare som stöds, skriv IP-adressen i URL-fältet och tryck sedan på Enter.
  2. Välj Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).
 3. Logga in med administratörsuppgifter.
 4. Välj fliken Säkerhet och sedan Certifikathantering i den vänstra rutan.
 5. Välj alternativet Importera identitetscertifikat under avsnittet Installera identitetscertifikat.
 6. Klicka på Bläddra eller Välj fil, välj den exporterade certifikatfilen och klicka sedan på Importera eller Öppna.
 7. Klicka på Installera.
 8. Kontrollera att certifikatet Baltimore CyberTrust Root visas i avsnittet Certifikat.
 9. Klicka på Verkställ.
Metod två: Inaktivera servervalideringen i Skanna till Sharepoint
  obs!
Den här metoden rekommenderas inte. Även om skannade data som skickas krypteras finns det ingen bekräftelse på att den server som tar emot skanningarna är den som avses. Den här metoden bör endast användas som en tillfällig lösning tills rätt certifikat kan läsas in.
 1. Skaffa IP-adressen från skrivaren.
  1. På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Nätverk ().
  2. Leta reda på IPv4-adressen på skärmen Ansluta. Det här är skrivarens IP-adress.
  3. Välj Skriv ut.
 2. Öppna den inbyggda webbservern (EWS) för skrivaren.
  1. Öppna en webbläsare som stöds, skriv IP-adressen i URL-fältet och tryck sedan på Enter.
  2. Välj Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).
 3. Logga in med administratörsuppgifter.
 4. Välj fliken Skanna/digital sändning och välj sedan Skanna till Sharepoint i den vänstra rutan.
 5. Markera kryssrutan Aktivera Skanna till Sharepoint.
 6. Avmarkera kryssrutan Validera certifikat för utgående serveranslutningar under Inställningar.
 7. Klicka på Verkställ.
Steg två: Konfigurera servern att skicka e-post från Office 365 Outlook
  obs!
Du måste ha en e-postadress i Office 365 för att kunna utföra stegen nedan.
 1. Skaffa IP-adressen från skrivaren.
  1. På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Nätverk ().
  2. Leta reda på IPv4-adressen på skärmen Ansluta. Det här är skrivarens IP-adress.
  3. Välj Skriv ut.
 2. Öppna den inbyggda webbservern (EWS) för skrivaren.
  1. Öppna en webbläsare som stöds, skriv IP-adressen i URL-fältet och tryck sedan på Enter.
  2. Välj Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).
 3. Logga in med administratörsuppgifter.
 4. Välj fliken Nätverk och välj sedan TCP/IP-inställningar i den vänstra rutan.
 5. Välj fliken Nätverksidentifiering under TCP/IP-inställningar.
 6. Ställ in domän- eller DNS-suffix.
  • Om domänsuffixet inte har ställts in ska du använda IP-adressen i området TCP/IP-domänsuffix.
  • Om DNS krävs för nätverket ska du se till att suffixet för e-postklienten visas i området TCP/IP-domänsuffix (DNS-suffix har ett format som liknar Gmail.com eller companyname.com, osv.).
 7. Klicka på Verkställ.
Steg tre: Konfigurera Skicka/skanna till e-post med Office 365 Outlook
  obs!
Du måste ha en e-postadress i Office 365 för att kunna utföra stegen nedan.
 1. Skaffa IP-adressen från skrivaren.
  1. På startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Nätverk ().
  2. Leta reda på IPv4-adressen på skärmen Ansluta. Det här är skrivarens IP-adress.
  3. Välj Skriv ut.
 2. Öppna den inbyggda webbservern (EWS) för skrivaren.
  1. Öppna en webbläsare som stöds, skriv IP-adressen i URL-fältet och tryck sedan på Enter.
  2. Välj Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).
 3. Logga in med administratörsuppgifter.
 4. Välj fliken Skanna/digital sändning och välj sedan E-postinställning i den vänstra rutan.
 5. Markera kryssrutan Aktivera Skicka till e-post.
    obs!
  Om den här kryssrutan inte finns tillgänglig är funktionen inte tillgänglig på skrivarens kontrollpanel.
 6. Klicka på Lägg till under Servrar för utgående e-post (SMTP) så att SMTP-guiden startas.
 7. I fältet Jag känner till min SMTP-serveradress eller värdnamn skriver du smtp.office365.com och klickar på Nästa.
 8. Markera kryssrutan Aktivera SMTP SSL-protokoll, skriv 587 i fältet portnummer och klicka sedan på Nästa.
    obs!
  Vissa servrar kan inte skicka eller ta emot e-postmeddelanden som är större än 5 megabyte (MB). Du kan förhindra detta genom att ange en siffra i fältet Dela e-postmeddelanden som är större än (MB).
 9. Ställ in Serverautentiseringskrav för utgående e-postservrar (SMTP).
  1. Välj alternativet Autentisering krävs för servern.
  2. I listrutan väljer du Använd alltid dessa uppgifter.
  3. I fältet Användarnamn: skriver du in den e-postadress som är kopplad till Office 365-kontot.
  4. I fältet Lösenord: skriver du in det lösenord som är kopplat till Office 365-kontot.
  5. Klicka på Nästa.
 10. Ställ in Alternativ för serveranvändning för utgående e-postservrar (SMTP).
  1. Välj alternativet E-post: Skicka skannade dokument och jobbstatusaviseringar.
  2. Välj övriga önskade alternativ och klicka på Nästa.
 11. Skriv en giltig e-postadress och klicka på Testa för att skicka ett testmeddelande till Office 365-e-postkontot.
 12. Kontrollera att alla inställningar är korrekta och klicka på Slutför.
 13. Bläddra till den nedre delen av sidan och klicka på Verkställ.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...